RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
11.09.2020 - rezultati septembarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u utorak 15.09.2020. u 17:00h.
Doći kod lifta na 1. sprat nastavnog bloka.
Podsećamo vas da je upis ocena obavezan i da se mora doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 14/2019 Marić Ilija 98 100 88 91 94.25   95 9(teorija za 10)
RA 27/2019 Dželetović Vojin 77 75     0      
RA 38/2019 Mačkić Jelena         0      
RA 56/2019 Torbica Mihajlo 62 70     0      
RA 62/2019 Kljajić Branka 55 65     0      
RA 73/2019 Janjić Aleksa 50       0      
RA 74/2019 Milovanović Miloš 78 68 60 50 64   71 8
RA 82/2019 Petković Kristina 62 62 50 55 57.25   65 7
RA 88/2019 Ris Nemanja 72 45 75 53 61.25   68 7
RA 98/2019 Pavlovski Aleksandar         0      
RA 109/2019 Jotanović Ognjen         0      
RA 131/2019 Belić Todor 65 83     0      
RA 132/2019 Kolarov Nikola 55 70 58 52 58.75   66 7
RA 141/2019 Đokanović Maša         0      
RA 154/2019 Maričić Nenad 57 55     0      
RA 156/2019 Maričić Vuk         0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav 50   54   0      
RA 171/2019 Radmilo Vladimir 53 42 53   0      
RA 185/2019 Jankov Milica 44 40 53 60 49.25   59 6
RA 188/2019 Mihaljfi Teodora 56 41 70   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 197/2019 Dabić Marija 62 79 42 40 55.75   64 7
RA 207/2019 Mlađenović Kristina         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije         0      
RA 209/2019 Vračarić Danko         0      
RA 210/2019 Novaković Bojan 50 91 60   0      
RA 212/2019 Ćetojević Lola 54 55 65 50 56   64 7
RA 213/2019 Kitanovski Milan   70   55 0      
RA 217/2019 Perić Lara     59 45 0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 220/2019 Ilić Vanja 48 43 47 40 44.5   55 6
RA 223/2019 Glogovac Aleksa   55   50 0      
RA 224/2019 Lakić Helena   70 50 50 0      
RA 225/2019 Stanković Aleksandar 61 95 53   0      
RA 226/2019 Mihić Maja 42 40 56   0      
RA 227/2019 Kesić Ana 68 86 64 80 74.5   79 8
RA 229/2019 Trobonjača Tanja         0      
RA 233/2019 Uljarević Marko 77 50 60 84 67.75   74 8
RA 234/2019 Bučko Milina 51   62 60 0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 239/2019 Nedić Antonije         0      
RA 240/2019 Radojković Stefan         0      
       
Stari studenti                
RA 35/2018 Cerovac Jovana 57       0      
RA 184/2018 Kapetanović Milan     64   0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola 52 60 46 40 49.5   59 6
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 220/2018 Latinović Luka 50   47 70 0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 41 63 63   0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 48 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 153/2016 Pece Kristina 62       0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 226/2016 Simić Lazar         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan   55   63 0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
E 12595 Škrga Savo 56 60 55 40 52.75   61 7