RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
06.07.2020 - rezultati junskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena održaće se u utorak 07.07.2020. u 17h ,
u učionici 202
Podsećamo vas da je upis ocena obavezan i da se mora doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  nije prosleđena ocena zbog nedolaska na upis
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 14/2019 Marić Ilija     88 91 0      
RA 27/2019 Dželetović Vojin 77       0      
RA 32/2019 Slijepčević Milana 54 54 52 50 52.5   61 7
RA 35/2019 Petrović Milica 69 60   91 0      
RA 38/2019 Mačkić Jelena         0      
RA 44/2019 Dinić Jelena 57 85 76 100 79.5   83 9
RA 52/2019 Trifunović Milorad 78 100 75 73 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 56/2019 Torbica Mihajlo 62       0      
RA 62/2019 Kljajić Branka         0      
RA 73/2019 Janjić Aleksa 50       0      
RA 74/2019 Milovanović Miloš 78 68 60   0      
RA 79/2019 Zakić Aleksa 53 93 84 95 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 82/2019 Petković Kristina 62 62     0      
RA 88/2019 Ris Nemanja     75 53 0      
RA 94/2019 Galić Ivan 74 100 52 65 72.75   78 8
RA 98/2019 Pavlovski Aleksandar         0      
RA 99/2019 Savić Milica 49 75     0      
RA 104/2019 Ružić Andrej     59   0      
RA 109/2019 Jotanović Ognjen         0      
RA 122/2019 Radašinović Stefan 60 50 61 50 55.25   63 7
RA 126/2019 Jovanović Sandra 91   80 76 0      
RA 129/2019 Radičić Duško 78 88 89 85 85   88 9(teorija za 10)
RA 131/2019 Belić Todor 65 83     0      
RA 132/2019 Kolarov Nikola     58 52 0      
RA 141/2019 Đokanović Maša         0      
RA 154/2019 Maričić Nenad 57       0      
RA 156/2019 Maričić Vuk         0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 163/2019 Poznanović Isidora 81 100 80 70 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 165/2019 Spasojević Časlav 50       0      
RA 171/2019 Radmilo Vladimir 53 42     0      
RA 174/2019 Savić Mina 66 42     0      
RA 185/2019 Jankov Milica 44 40     0      
RA 188/2019 Mihaljfi Teodora 56 41 70   0      
RA 190/2019 Galac Žofia 70   64   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 194/2019 Pejković Anastasija 74 52 60 70 64   71 8
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 197/2019 Dabić Marija 62 79     0      
RA 199/2019 Zekanović Bojana 74       0      
RA 201/2019 Kurćan Stefan 69 65 61 50 61.25   68 7
RA 204/2019 Petković Dario 60 50 68 65 60.75   68 7
RA 205/2019 Špirić Nikola 75 63 65 58 65.25   72 8
RA 207/2019 Mlađenović Kristina         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije         0      
RA 209/2019 Vračarić Danko         0      
RA 210/2019 Novaković Bojan 50 91 60   0      
RA 212/2019 Ćetojević Lola 54       0      
RA 213/2019 Kitanovski Milan         0      
RA 217/2019 Perić Lara         0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 220/2019 Ilić Vanja         0      
RA 223/2019 Glogovac Aleksa         0      
RA 224/2019 Lakić Helena     50   0      
RA 225/2019 Stanković Aleksandar 61 95     0      
RA 226/2019 Mihić Maja         0      
RA 227/2019 Kesić Ana         0      
RA 228/2019 Dardić David 63 40 43 45 47.75   57 6
RA 229/2019 Trobonjača Tanja         0      
RA 233/2019 Uljarević Marko   50 60 84 0      
RA 234/2019 Bučko Milina     62   0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 236/2019 Branković Mateja 59 55 63   0      
RA 238/2019 Vučković Ivana 73 84 74 95 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 239/2019 Nedić Antonije         0      
RA 240/2019 Radojković Stefan         0      
       
Stari studenti                
RA 35/2018 Cerovac Jovana 57       0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola 52 60     0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana 55   63 67 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 220/2018 Latinović Luka     47 70 0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 41 63 63   0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 48 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 153/2016 Pece Kristina 62              
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 226/2016 Simić Lazar         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan 57 80   53 0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana 58 48     0      
RA 227/2014 Trkulja Milan   55   63 0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
E 12595 Škrga Savo   60 55 40 0