RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
21.02.2020 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak 28.02.2020. u 18h u amfiteatru A2,
a upis ocena u 18:30 istog dana na istom mestu.
Podsećamo vas da je upis ocena obavezan i da se mora doći lično!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Polaganje teorije za ocenu 10 biće 25.02.2020. u 18h u učionici 204.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2019 Petrović Boris 84 100 89 95 92   93 9(teorija za 10)
RA 2/2019 Radojičić Veljko 76 65 87 102 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 3/2019 Vuković Nikola 51 55 51 70 56.75   65 7
RA 6/2019 Vulić Milan 64 91 68 83 76.5   81 9
RA 7/2019 Gluhović Mihailo 77 77 59 80 73.25   78 8
RA 9/2019 Milić Milica 66 92 88 86 83   86 9(teorija za 10)
RA 12/2019 Mihić Relja 80 99 85 94 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 14/2019 Marić Ilija     88 91 0      
RA 16/2019 Vuković Dušan 50   75 76 0      
RA 17/2019 Obradović Ana 76 97 82 65 80   84 9
RA 18/2019 Gucunski Ivana 74 95 77 69 78.75   83 9
RA 23/2019 Jelić Milena 92 87 96 90 91.25   93 9(teorija za 10)
RA 27/2019 Dželetović Vojin 77       0      
RA 28/2019 Gutman Lara 91 79 84 71 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 30/2019 Dragoljević Nikola   72 63 58 0      
RA 32/2019 Slijepčević Milana 54 54 52 50 52.5   61 7
RA 33/2019 Savić Marko 88 94 92 94 92   93 9(teorija za 10)
RA 34/2019 Mandić Vule 83 95 95 102 93.75   95 9(teorija za 10)
RA 35/2019 Petrović Milica 69 60   91 0      
RA 36/2019 Trifković Mihailo 65 68 78 96 76.75   81 9
RA 37/2019 Jorgovanović Igor 80 100 80 99 89.75   92 9(teorija za 10)
RA 38/2019 Mačkić Jelena         0      
RA 40/2019 Cvijetić Marko 48 40 68 65 55.25   63 7
RA 41/2019 Dmitrović Anja 50 62 68 80 65   71 8
RA 44/2019 Dinić Jelena 57 85 76 100 79.5   83 9
RA 48/2019 Brkić Sandra 77 100 86 92 88.75   91 9(teorija za 10)
RA 49/2019 Đorđević Marija 88 90 84 87 87.25   90 9(teorija za 10)
RA 50/2019 Josić Katarina 85 93 92 67 84.25   87 9(teorija za 10)
RA 52/2019 Trifunović Milorad 78 100 75 73 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 55/2019 Stanišić Andrija 85 85 89 99 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 56/2019 Torbica Mihajlo 62       0      
RA 57/2019 Lunić Vladimir 73 100 82 79 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 58/2019 Grbović Nikola 75 84 77 100 84   87 9(teorija za 10)
RA 59/2019 Milanović Vuk 84 100 85 85 88.5   91 9(teorija za 10)
RA 60/2019 Gravara Miloš 91 100 95 100 96.5   97 9(teorija za 10)
RA 61/2019 Galin Ilija 72 76 69 81 74.5   79 8
RA 62/2019 Kljajić Branka         0      
RA 65/2019 Vulin Ana 80 95 80 76 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 67/2019 Filipović Darko 60 70 65 55 62.5   69 7
RA 69/2019 Batanović Jelena 82 90 85 100 89.25   91 9(teorija za 10)
RA 73/2019 Janjić Aleksa 50       0      
RA 74/2019 Milovanović Miloš 78 68 60   0      
RA 75/2019 Jokić Sara 64 85 86 80 78.75   83 9
RA 77/2019 Adnađević Miloš 48 41 68   0      
RA 79/2019 Zakić Aleksa 53 93 84 95 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 80/2019 Golić Anastasija 82 70 83 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 81/2019 Karaba Filip 91 100 96 82 92.25   94 9(teorija za 10)
RA 82/2019 Petković Kristina 62 62     0      
RA 84/2019 Stojkić Radiša 79 92 85 95 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 88/2019 Ris Nemanja     75 53 0      
RA 90/2019 Stevanović Čedomir 50   88 100 0      
RA 92/2019 Maksimović Mihajlo 82 93 67 70 78   82 9
RA 94/2019 Galić Ivan 74 100     0      
RA 96/2019 Petrović Staša 74 100 79 72 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 97/2019 Stanimirović Anja 40 47 61 80 57   65 7
RA 98/2019 Pavlovski Aleksandar         0      
RA 99/2019 Savić Milica 49 75     0      
RA 101/2019 Mandić Luka 79 95 80 86 85   88 9(teorija za 10)
RA 102/2019 Stefanov Filip 86 100 78 102 91.5   93 9(teorija za 10)
RA 104/2019 Ružić Andrej     59   0      
RA 105/2019 Gemović Tatjana 80 100 81 102 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 106/2019 Simović Milan 82 95 82 76 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 107/2019 Grubor Luka 59 43 50 90 60.5   68 7
RA 109/2019 Jotanović Ognjen         0      
RA 110/2019 Pavković Igor 64 96 61 49 67.5   73 8
RA 113/2019 Stiković Ratko 70 75 63 85 73.25   78 8
RA 114/2019 Pašanović Halid 87 90 86 79 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 118/2019 Žunić Anđela 53 66 62 56 59.25   67 7
RA 121/2019 Nešić Vladimir 66 90 73 96 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 122/2019 Radašinović Stefan 60   61   0      
RA 123/2019 Miškić Dragan 75 89 57 63 71   76 8
RA 126/2019 Jovanović Sandra 91   80 76 0      
RA 127/2019 Popadić Mihailo 46 45 45 50 46.5   56 6
RA 129/2019 Radičić Duško 78 88 89 85 85   88 9(teorija za 10)
RA 130/2019 Karanović Bojana 90 84 83 95 88   90 9(teorija za 10)
RA 131/2019 Belić Todor 65 83     0      
RA 132/2019 Kolarov Nikola     58 52 0      
RA 135/2019 Vuković Pavle 86 100 85 100 92.75   94 9(teorija za 10)
RA 136/2019 Spasojević Aleksa 61 92 65 67 71.25   77 8
RA 141/2019 Đokanović Maša         0      
RA 143/2019 Apostolović Stefan 95 100 97 89 95.25   96 9(teorija za 10)
RA 145/2019 Srdanov Jovan 84 85 87 77 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 146/2019 Pikula Luka 53 72 70 68 65.75   72 8
RA 151/2019 Golubović Ognjen 83 85 76 86 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 153/2019 Davinić Bogdan 94 68 83 91 84   87 9(teorija za 10)
RA 154/2019 Maričić Nenad 57       0      
RA 156/2019 Maričić Vuk         0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 159/2019 Bulatović Danilo 76 100 84 53 78.25   82 9
RA 160/2019 Krunić Božidar 74 87 75 89 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 163/2019 Poznanović Isidora 81 100 80 70 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 165/2019 Spasojević Časlav 50       0      
RA 169/2019 Urošev Marko 58 79     0      
RA 171/2019 Radmilo Vladimir 53 42     0      
RA 172/2019 Marjanović Miloš 77 90 76 83 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 173/2019 Stanimirović Dušan 57 87 73 80 74.25   79 8
RA 174/2019 Savić Mina 66 42     0      
RA 175/2019 Perić Milica 50 70 47 79 61.5   69 7
RA 178/2019 Terenji David 74 70 59 60 65.75   72 8
RA 179/2019 Pekez Stefan 54 65 75 53 61.75   69 7
RA 180/2019 Bjelica Vojin 84 60 68 80 73   78 8
RA 182/2019 Savić Mihajlo 66 47 76 88 69.25   75 8
RA 183/2019 Petrić Jelena 72 84 84 85 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 185/2019 Jankov Milica 44 40     0      
RA 186/2019 Tadić Milica 71 91 85 88 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 187/2019 Radović Bojan 70 65 93 70 74.5   79 8
RA 188/2019 Mihaljfi Teodora 56 41 70   0      
RA 190/2019 Galac Žofia 70   64   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 194/2019 Pejković Anastasija 74 52 60   0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 197/2019 Dabić Marija 62 79     0      
RA 198/2019 Ličina Luka 54 50 64 80 62   69 7
RA 199/2019 Zekanović Bojana 74       0      
RA 200/2019 Jevtić Slavko 54 69 61 90 68.5   74 8
RA 201/2019 Kurćan Stefan 69   61 50 0      
RA 202/2019 Pantić Vojislav 50 40 61   0      
RA 204/2019 Petković Dario 60 50 68   0      
RA 205/2019 Špirić Nikola   63 65 58 0      
RA 206/2019 Lazić Mane 79 95 66 70 77.5   82 9
RA 207/2019 Mlađenović Kristina         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije         0      
RA 209/2019 Vračarić Danko         0      
RA 210/2019 Novaković Bojan 50 91 60   0      
RA 212/2019 Ćetojević Lola 54       0      
RA 213/2019 Kitanovski Milan         0      
RA 214/2019 Prokopec František 57 42 40 40 44.75   55 6
RA 216/2019 Đurđević Marko 76 67 56 50 62.25   69 7
RA 217/2019 Perić Lara         0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 220/2019 Ilić Vanja         0      
RA 223/2019 Glogovac Aleksa         0      
RA 224/2019 Lakić Helena     50   0      
RA 225/2019 Stanković Aleksandar 61 95     0      
RA 226/2019 Mihić Maja         0      
RA 227/2019 Kesić Ana         0      
RA 228/2019 Dardić David         0      
RA 229/2019 Trobonjača Tanja         0      
RA 230/2019 Golubović Marija 51 56 67 42 54   62 7
RA 232/2019 Sokolović Sava 60 55 69 60 61   68 7
RA 233/2019 Uljarević Marko     60 84 0      
RA 234/2019 Bučko Milina     62   0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 236/2019 Branković Mateja 59 55 63   0      
RA 238/2019 Vučković Ivana 72 84 74 51 70.25   76 8
RA 239/2019 Nedić Antonije         0      
RA 240/2019 Radojković Stefan         0      
       
Stari studenti                
RA 35/2018 Cerovac Jovana 57       0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola 52 60     0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana 55   63 67 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 220/2018 Latinović Luka     47 70 0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 45 45 62 50 50.5   60 6
RA 142/2017 Kukić Nemanja 70 99 64 55 72   77 8
RA 201/2017 Mandić Uroš 41 63 63   0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 48 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 226/2016 Simić Lazar         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan       53 0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana 58 48     0      
RA 227/2014 Trkulja Milan   55   63 0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
E 12595 Škrga Savo         0