RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
06.02.2020 - rezultati januarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u četvrtak 13.02.2020. u 17h u amfiteatru A1,
a upis ocena u 18h istog dana na istom mestu.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu u četvrtak na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin polaganja teorije za ocenu 10 biće objavljen na rezultatima ispita 
koji će biti održan 21.02.2020.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2019 Petrović Boris 84 100 89 95 92   93 9(teorija za 10)
RA 2/2019 Radojičić Veljko 76 65 87 102 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 3/2019 Vuković Nikola 51 55 51   0      
RA 4/2019 Bjelica Milan 66 65 58 53 60.5   68 7
RA 5/2019 Zubović Jovan 53 85 62 82 70.5   76 8
RA 6/2019 Vulić Milan 64 91 68   0      
RA 7/2019 Gluhović Mihailo 77 77 59 80 73.25   78 8
RA 8/2019 Vučković Đorđe 66 90 82 67 76.25   81 9
RA 9/2019 Milić Milica 66 92 88 86 83   86 9(teorija za 10)
RA 10/2019 Marinković Stefan 67 63 72 80 70.5   76 8
RA 11/2019 Holjevac Nikola 98 90 100 102 97.5   98 9(teorija za 10)
RA 12/2019 Mihić Relja 80 99 85 94 89.5   91 9(teorija za 10)
RA 13/2019 Zelenović Milica 75 82 74 83 78.5   82 9
RA 14/2019 Marić Ilija     88 91 0      
RA 15/2019 Sredojević Nenad 71 65 71 73 70   76 8
RA 16/2019 Vuković Dušan 50   75 76 0      
RA 17/2019 Obradović Ana 76 97     0      
RA 18/2019 Gucunski Ivana 74 95 77 69 78.75   83 9
RA 19/2019 Petković Predrag 78 68 73 40 64.75   71 8
RA 20/2019 Milijević Jelena 50 90 63 82 71.25   77 8
RA 21/2019 Petrović Sara 74 80 84 55 73.25   78 8
RA 22/2019 Kovačević Dragoslava 66 89 65 64 71   76 8
RA 23/2019 Jelić Milena 92 87 96 90 91.25   93 9(teorija za 10)
RA 24/2019 Zeljko Miloš 70 98 71 54 73.25   78 8
RA 25/2019 Miškić Igor 61 100 68 56 71.25   77 8
RA 26/2019 Artukov Katarina 81 90 86 99 89   91 9(teorija za 10)
RA 27/2019 Dželetović Vojin 77       0      
RA 28/2019 Gutman Lara     84 71 0      
RA 29/2019 Tošić Stefan 67 100 65 73 76.25   81 9
RA 30/2019 Dragoljević Nikola   72 63   0      
RA 31/2019 Veljić Mihailo 68 95 77 87 81.75   85 9(teorija za 10)
RA 32/2019 Slijepčević Milana 54 54 52 50 52.5   61 7
RA 33/2019 Savić Marko 88 94 92 94 92   93 9(teorija za 10)
RA 34/2019 Mandić Vule 83 95 95 102 93.75   95 9(teorija za 10)
RA 35/2019 Petrović Milica 69 60   91 0      
RA 36/2019 Trifković Mihailo 65 68 78   0      
RA 37/2019 Jorgovanović Igor 80 100 80 99 89.75   92 9(teorija za 10)
RA 38/2019 Mačkić Jelena         0      
RA 39/2019 Bogojević Miloš 58 93 65 45 65.25   72 8
RA 40/2019 Cvijetić Marko 48 40 68   0      
RA 41/2019 Dmitrović Anja 50 62 68   0      
RA 42/2019 Rapić Marko 43 80 61 80 66   72 8
RA 43/2019 Zindović Aleksa 70 91 70 66 74.25   79 8
RA 44/2019 Dinić Jelena 57 85 76 100 79.5   83 9
RA 45/2019 Teodorović Vanja 72 72 67 50 65.25   72 8
RA 46/2019 Popović Anđela 63 77 73 43 64   71 8
RA 47/2019 Knežević Isidora 74 92 83 80 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 48/2019 Brkić Sandra 77 100 86 92 88.75   91 9(teorija za 10)
RA 49/2019 Đorđević Marija 88 90 84 87 87.25   90 9(teorija za 10)
RA 50/2019 Josić Katarina 85 93 92 67 84.25   87 9(teorija za 10)
RA 51/2019 Obradović Petar 67 68 71 55 65.25   72 8
RA 52/2019 Trifunović Milorad 78 100 75 73 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 53/2019 Marković Uroš 45 70 61 60 59   67 7
RA 54/2019 Krgović Tamara 70 65 76 87 74.5   79 8
RA 55/2019 Stanišić Andrija 85 85     0      
RA 56/2019 Torbica Mihajlo 62       0      
RA 57/2019 Lunić Vladimir 73 100 82 79 83.5   87 9(teorija za 10)
RA 58/2019 Grbović Nikola 75 84 77 53 72.25   77 8
RA 59/2019 Milanović Vuk 84 100     0      
RA 60/2019 Gravara Miloš 91 100     0      
RA 61/2019 Galin Ilija 72 76     0      
RA 62/2019 Kljajić Branka         0      
RA 63/2019 Vukoman Vladimir 73 70 64 50 64.25   71 8
RA 64/2019 Mijović Teodora 69 97 69 77 78   82 9
RA 65/2019 Vulin Ana 80 95 80 76 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 66/2019 Maksić Matija 66 74 74 65 69.75   75 8
RA 67/2019 Filipović Darko 60 70 65 55 62.5   69 7
RA 68/2019 Ružičić Ratko 71 79 64 62 69   75 8
RA 69/2019 Batanović Jelena 82 90 85 100 89.25   91 9(teorija za 10)
RA 70/2019 Ristović Boško 87 98 80 60 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 71/2019 Kalinić Nikola 50 49 78 87 66   72 8
RA 72/2019 Cokić Darko 70 85 77 51 70.75   76 8
RA 73/2019 Janjić Aleksa 50       0      
RA 74/2019 Milovanović Miloš 78 68 60   0      
RA 75/2019 Jokić Sara 64 85     0      
RA 76/2019 Sinjeri Sara 72 100 82 63 79.25   83 9
RA 77/2019 Adnađević Miloš 48 41 68   0      
RA 78/2019 Krestić Sima 55 84 81 47 66.75   73 8
RA 79/2019 Zakić Aleksa 53 93 84   0      
RA 80/2019 Golić Anastasija 82 70 83 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 81/2019 Karaba Filip 91 100 96 82 92.25   94 9(teorija za 10)
RA 82/2019 Petković Kristina 62 62     0      
RA 83/2019 Topalov Stefan 73 90 79 72 78.5   82 9
RA 84/2019 Stojkić Radiša 79 92 85 95 87.75   90 9(teorija za 10)
RA 85/2019 Ignjatović Aleksa 65 58 58 62 60.75   68 7
RA 86/2019 Tešanović Dejana 68 40 78 45 57.75   65 7
RA 87/2019 Blagojević Nina 50 73 54 67 61   68 7
RA 88/2019 Ris Nemanja         0      
RA 89/2019 Knežević Jelena 72 58 66 70 66.5   73 8
RA 90/2019 Stevanović Čedomir 50   50   0      
RA 91/2019 Mirosavić Đorđe 89 100 87 85 90.25   92 9(teorija za 10)
RA 92/2019 Maksimović Mihajlo 56 93 67 70 71.5   77 8
RA 93/2019 Rosić Nikola 63 80 70 82 73.75   79 8
RA 94/2019 Galić Ivan 74 100     0      
RA 95/2019 Petrović Isidora 60 59 59 81 64.75   71 8
RA 96/2019 Petrović Staša 74 100 79 72 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 97/2019 Stanimirović Anja 40 47     0      
RA 98/2019 Pavlovski Aleksandar         0      
RA 99/2019 Savić Milica 49 75     0      
RA 100/2019 Čolović Aleksa 72 100 50 77 74.75   79 8
RA 101/2019 Mandić Luka 79 95 80 86 85   88 9(teorija za 10)
RA 102/2019 Stefanov Filip 86 100 78 102 91.5   93 9(teorija za 10)
RA 103/2019 Vujović Aleksandra 71 93 68 61 73.25   78 8
RA 104/2019 Ružić Andrej         0      
RA 105/2019 Gemović Tatjana 80 100 81 102 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 106/2019 Simović Milan 82 95 82 76 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 107/2019 Grubor Luka 59 43 50   0      
RA 108/2019 Madžar Branislav 44 83 72 57 64   71 8
RA 109/2019 Jotanović Ognjen         0      
RA 110/2019 Pavković Igor 64 96 61 49 67.5   73 8
RA 111/2019 Andrić Nemanja 73 70 79 100 80.5   84 9
RA 112/2019 Tufegdžić Dobrosav 68 64 76 55 65.75   72 8
RA 113/2019 Stiković Ratko 70   63 85 0      
RA 114/2019 Pašanović Halid 87 90 86 79 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 115/2019 Dimitrijević Damjan 75 88 81 99 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 116/2019 Osmajić Mihaela 77 70 69 90 76.5   81 9
RA 117/2019 Dokić Milana 75 67 78 73 73.25   78 8
RA 118/2019 Žunić Anđela 53   62 56 0      
RA 119/2019 Joković Uroš 81 58 58 77 68.5   74 8
RA 120/2019 Elezović Ana 51 75 66 45 59.25   67 7
RA 121/2019 Nešić Vladimir 66 90 73 96 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 122/2019 Radašinović Stefan     61   0      
RA 123/2019 Miškić Dragan 75 89 57   0      
RA 124/2019 Alargić Katarina 70 70 59 81 70   76 8
RA 125/2019 Lipovčić Đorđe 71 61 67 57 64   71 8
RA 126/2019 Jovanović Sandra     80 76 0      
RA 127/2019 Popadić Mihailo     45 50 0      
RA 128/2019 Šarenac Borjan 77 83 80 72 78   82 9
RA 129/2019 Radičić Duško 78 88 89 85 85   88 9(teorija za 10)
RA 130/2019 Karanović Bojana 90 84 83 95 88   90 9(teorija za 10)
RA 131/2019 Belić Todor 65 83     0      
RA 132/2019 Kolarov Nikola     58 52 0      
RA 133/2019 Mijailović David 53 43 62 49 51.75   61 7
RA 134/2019 Zarić Dragan 79 100 69 57 76.25   81 9
RA 135/2019 Vuković Pavle 86 100 85 100 92.75   94 9(teorija za 10)
RA 136/2019 Spasojević Aleksa 61 92 65 67 71.25   77 8
RA 137/2019 Lazarević Ivana 83 98 77 86 86   89 9(teorija za 10)
RA 138/2019 Stojanović Rade 77 100 78 70 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 139/2019 Hornjak Aleksandar 78 100 73 54 76.25   81 9
RA 140/2019 Stojković Dušan 71 95 76 63 76.25   81 9
RA 141/2019 Đokanović Maša         0      
RA 142/2019 Petrović Sanja 64 75 67 50 64   71 8
RA 143/2019 Apostolović Stefan 95 100 97 89 95.25   96 9(teorija za 10)
RA 144/2019 Jovanović Dušan 62 78 59 72 67.75   74 8
RA 145/2019 Srdanov Jovan 84 85 87 77 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 146/2019 Pikula Luka 53 72     0      
RA 147/2019 Medić-Glušac Matija 78 95 82 56 77.75   82 9
RA 148/2019 Tatalović Nataša 68 59 61 40 57   65 7
RA 149/2019 Stojanović Aleksandar 64 89 79 75 76.75   81 9
RA 150/2019 Popović Petar 62 93 76 57 72   77 8
RA 151/2019 Golubović Ognjen 83 85 76 86 82.5   86 9(teorija za 10)
RA 152/2019 Eraković Strahinja 76 100 69 97 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 153/2019 Davinić Bogdan 94 68 83 91 84   87 9(teorija za 10)
RA 154/2019 Maričić Nenad 57       0      
RA 155/2019 Stojisavljević Ognjen 66 95 74 59 73.5   78 8
RA 156/2019 Maričić Vuk         0      
RA 157/2019 Selaković Darko 67 83 62 53 66.25   72 8
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 159/2019 Bulatović Danilo 76 100 84 53 78.25   82 9
RA 160/2019 Krunić Božidar 74 87 75 89 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 161/2019 Lepšanović Stefan 44 40 70 40 48.5   58 6
RA 162/2019 Knežević Jovana 55 67 61 44 56.75   65 7
RA 163/2019 Poznanović Isidora 81 100 80 70 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 164/2019 Kućanski Dragana 67 82 86 90 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 165/2019 Spasojević Časlav 50       0      
RA 166/2019 Cvetković Katarina 54 55 66 55 57.5   65 7
RA 167/2019 Rajković Aleksa 78 82 74 91 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 168/2019 Stjepanović Srđan 70 71 68 50 64.75   71 8
RA 169/2019 Urošev Marko 58 79     0      
RA 170/2019 Andrić Tomislav 52 48 59 50 52.25   61 7
RA 171/2019 Radmilo Vladimir 53 42     0      
RA 172/2019 Marjanović Miloš 77 90 76 46 72.25   77 8
RA 173/2019 Stanimirović Dušan 57 87 73 47 66   72 8
RA 174/2019 Savić Mina         0      
RA 175/2019 Perić Milica 50 70 52   0      
RA 176/2019 Despinić Cvetana 61 75 80 51 66.75   73 8
RA 177/2019 Janošević Dušan 82 85 81 46 73.5   78 8
RA 178/2019 Terenji David 74 70 59   0      
RA 179/2019 Pekez Stefan 54 65     0      
RA 180/2019 Bjelica Vojin 84 60 68   0      
RA 181/2019 Švraka Ognjen 69 79 80 69 74.25   79 8
RA 182/2019 Savić Mihajlo 66 47 76   0      
RA 183/2019 Petrić Jelena 72 84 71 85 78   82 9
RA 184/2019 Simić Slađana 64 65 66 69 66   72 8
RA 185/2019 Jankov Milica 44 40     0      
RA 186/2019 Tadić Milica 71 91     0      
RA 187/2019 Radović Bojan 70 65     0      
RA 188/2019 Mihaljfi Teodora 56 41     0      
RA 189/2019 Mijatov Relja 42 82 71 40 58.75   66 7
RA 190/2019 Galac Žofia     64   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 192/2019 Bajić Marija 40 62 66 45 53.25   62 7
RA 193/2019 Milošević Filip 61 85 53 60 64.75   71 8
RA 194/2019 Pejković Anastasija   52 60   0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 196/2019 Križan Kristian 73 54 74 40 60.25   68 7
RA 197/2019 Dabić Marija 62 79     0      
RA 198/2019 Ličina Luka 54 50 64   0      
RA 199/2019 Zekanović Bojana         0      
RA 200/2019 Jevtić Slavko   69 61   0      
RA 201/2019 Kurćan Stefan     61 50 0      
RA 202/2019 Pantić Vojislav 50 40 61   0      
RA 203/2019 Regodić Jelena 58 73 73 68 68   74 8
RA 204/2019 Petković Dario 60   68   0      
RA 205/2019 Špirić Nikola   63     0      
RA 206/2019 Lazić Mane 79 95 66   0      
RA 207/2019 Mlađenović Kristina         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije         0      
RA 209/2019 Vračarić Danko         0      
RA 210/2019 Novaković Bojan 50 91 60   0      
RA 211/2019 Petrovski Aleksandar 64 53 78 86 70.25   76 8
RA 212/2019 Ćetojević Lola 54       0      
RA 213/2019 Kitanovski Milan         0      
RA 214/2019 Prokopec František     40 40 0      
RA 215/2019 Antić Tamara 53 52 75 85 66.25   72 8
RA 216/2019 Đurđević Marko     56 50 0      
RA 217/2019 Perić Lara         0      
RA 218/2019 Stanišljević Boban 75 77 85 68 76.25   81 9
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 220/2019 Ilić Vanja         0      
RA 221/2019 Milovanović Filip 60 79 58 69 66.5   73 8
RA 222/2019 Davogić Nikola 53 45 59 52 52.25   61 7
RA 223/2019 Glogovac Aleksa         0      
RA 224/2019 Lakić Helena         0      
RA 225/2019 Stanković Aleksandar 61 95     0      
RA 226/2019 Mihić Maja         0      
RA 227/2019 Kesić Ana         0      
RA 228/2019 Dardić David         0      
RA 229/2019 Trobonjača Tanja         0      
RA 230/2019 Golubović Marija 51 55 67 42 53.75   62 7
RA 231/2019 Petrović Katarina 64 64 69 85 70.5   76 8
RA 232/2019 Sokolović Sava 60 55 69   0      
RA 233/2019 Uljarević Marko     60 71 0      
RA 234/2019 Bučko Milina         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 236/2019 Branković Mateja   55 63   0      
RA 237/2019 Jelić Nemanja 48 64 82 73 66.75   73 8
RA 238/2019 Vučković Ivana 56   74 51 0      
RA 239/2019 Nedić Antonije         0      
RA 240/2019 Radojković Stefan         0      
RA 244/2019 Nedeljkov Filip 51 89 62 48 62.5   69 7
       
Stari studenti                
RA 35/2018 Cerovac Jovana         0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola 52 60     0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana     63 67 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 220/2018 Latinović Luka     47 70 0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 45 45 62   0      
RA 142/2017 Kukić Nemanja   99 64 55 0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 41 63     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 48 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana 58 48     0      
RA 227/2014 Trkulja Milan       63 0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0