RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
01.12.2019 - rezultati I kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u četvrtak 12.12.2019. u 21:20h u amfiteatru A1.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2019 Petrović Boris 84 100     0      
RA 2/2019 Radojičić Veljko 76 65     0      
RA 3/2019 Vuković Nikola 51 55     0      
RA 4/2019 Bjelica Milan 66 65     0      
RA 5/2019 Zubović Jovan 53 85     0      
RA 6/2019 Vulić Milan 64 91     0      
RA 7/2019 Gluhović Mihailo 77 77     0      
RA 8/2019 Vučković Đorđe 66 90     0      
RA 9/2019 Milić Milica 66 92     0      
RA 10/2019 Marinković Stefan 67 63     0      
RA 11/2019 Holjevac Nikola 98 90     0      
RA 12/2019 Mihić Relja 80 99     0      
RA 13/2019 Zelenović Milica 75 82     0      
RA 14/2019 Marić Ilija         0      
RA 15/2019 Sredojević Nenad 71 65     0      
RA 16/2019 Vuković Dušan 50       0      
RA 17/2019 Obradović Ana 76 97     0      
RA 18/2019 Gucunski Ivana 74 95     0      
RA 19/2019 Petković Predrag 78 68     0      
RA 20/2019 Milijević Jelena 50 90     0      
RA 21/2019 Petrović Sara 74 80     0      
RA 22/2019 Kovačević Dragoslava 66       0      
RA 23/2019 Jelić Milena 82 87     0      
RA 24/2019 Zeljko Miloš 70 98     0      
RA 25/2019 Miškić Igor 61 100     0      
RA 26/2019 Artukov Katarina 81 90     0      
RA 27/2019 Dželetović Vojin 77       0      
RA 28/2019 Gutman Lara         0      
RA 29/2019 Tošić Stefan 67 100     0      
RA 30/2019 Dragoljević Nikola   72     0      
RA 31/2019 Veljić Mihailo 68 95     0      
RA 32/2019 Slijepčević Milana 54 54     0      
RA 33/2019 Savić Marko 88       0      
RA 34/2019 Mandić Vule 83 90     0      
RA 35/2019 Petrović Milica         0      
RA 36/2019 Trifković Mihailo 65 68     0      
RA 37/2019 Jorgovanović Igor 80 100     0      
RA 38/2019 Mačkić Jelena         0      
RA 39/2019 Bogojević Miloš 58 93     0      
RA 40/2019 Cvijetić Marko 48 40     0      
RA 41/2019 Dmitrović Anja 50 62     0      
RA 42/2019 Rapić Marko 43 80     0      
RA 43/2019 Zindović Aleksa 70 91     0      
RA 44/2019 Dinić Jelena 57 85     0      
RA 45/2019 Teodorović Vanja 72 72     0      
RA 46/2019 Popović Anđela 63 77     0      
RA 47/2019 Knežević Isidora 74 92     0      
RA 48/2019 Brkić Sandra 77 100     0      
RA 49/2019 Đorđević Marija 88 90     0      
RA 50/2019 Josić Katarina 85 93     0      
RA 51/2019 Obradović Petar 67 68     0      
RA 52/2019 Trifunović Milorad 78 100     0      
RA 53/2019 Marković Uroš 45 70     0      
RA 54/2019 Krgović Tamara 70 65     0      
RA 55/2019 Stanišić Andrija 85 85     0      
RA 56/2019 Torbica Mihajlo 62       0      
RA 57/2019 Lunić Vladimir 73 100     0      
RA 58/2019 Grbović Nikola 75 84     0      
RA 59/2019 Milanović Vuk 84 100     0      
RA 60/2019 Gravara Miloš 91 100     0      
RA 61/2019 Galin Ilija 72 49     0      
RA 62/2019 Kljajić Branka         0      
RA 63/2019 Vukoman Vladimir 73 70     0      
RA 64/2019 Mijović Teodora 69 97     0      
RA 65/2019 Vulin Ana 80 95     0      
RA 66/2019 Maksić Matija 66       0      
RA 67/2019 Filipović Darko 60 70     0      
RA 68/2019 Ružičić Ratko 71 79     0      
RA 69/2019 Batanović Jelena 82 90     0      
RA 70/2019 Ristović Boško 87 98     0      
RA 71/2019 Kalinić Nikola 50 49     0      
RA 72/2019 Cokić Darko 70 85     0      
RA 73/2019 Janjić Aleksa 50       0      
RA 74/2019 Milovanović Miloš 78 68     0      
RA 75/2019 Jokić Sara 64 85     0      
RA 76/2019 Sinjeri Sara 72 100     0      
RA 77/2019 Adnađević Miloš 48 41     0      
RA 78/2019 Krestić Sima 55       0      
RA 79/2019 Zakić Aleksa 53 93     0      
RA 80/2019 Golić Anastasija 82 70     0      
RA 81/2019 Karaba Filip 91 100     0      
RA 82/2019 Petković Kristina 62 62     0      
RA 83/2019 Topalov Stefan 73 90     0      
RA 84/2019 Stojkić Radiša 79 92     0      
RA 85/2019 Ignjatović Aleksa 65 58     0      
RA 86/2019 Tešanović Dejana 68 40     0      
RA 87/2019 Blagojević Nina 50 73     0      
RA 88/2019 Ris Nemanja         0      
RA 89/2019 Knežević Jelena 72 58     0      
RA 90/2019 Stevanović Čedomir 50       0      
RA 91/2019 Mirosavić Đorđe 89 100     0      
RA 92/2019 Maksimović Mihajlo 56 93     0      
RA 93/2019 Rosić Nikola 63 80     0      
RA 94/2019 Galić Ivan 74 100     0      
RA 95/2019 Petrović Isidora 60 59     0      
RA 96/2019 Petrović Staša 74 100     0      
RA 97/2019 Stanimirović Anja 40 47     0      
RA 98/2019 Pavlovski Aleksandar         0      
RA 99/2019 Savić Milica 49 75     0      
RA 100/2019 Čolović Aleksa 72 100     0      
RA 101/2019 Mandić Luka 79 95     0      
RA 102/2019 Stefanov Filip 86 100     0      
RA 103/2019 Vujović Aleksandra 71 93     0      
RA 104/2019 Ružić Andrej         0      
RA 105/2019 Gemović Tatjana 80 100     0      
RA 106/2019 Simović Milan 82 95     0      
RA 107/2019 Grubor Luka 59 43     0      
RA 108/2019 Madžar Branislav 44 83     0      
RA 109/2019 Jotanović Ognjen         0      
RA 110/2019 Pavković Igor 64 96     0      
RA 111/2019 Andrić Nemanja 73 70     0      
RA 112/2019 Tufegdžić Dobrosav 68       0      
RA 113/2019 Stiković Ratko         0      
RA 114/2019 Pašanović Halid 87 90     0      
RA 115/2019 Dimitrijević Damjan 75 88     0      
RA 116/2019 Osmajić Mihaela 77 70     0      
RA 117/2019 Dokić Milana 75 67     0      
RA 118/2019 Žunić Anđela 53       0      
RA 119/2019 Joković Uroš 81 58     0      
RA 120/2019 Elezović Ana 51 75     0      
RA 121/2019 Nešić Vladimir 66 90     0      
RA 122/2019 Radašinović Stefan         0      
RA 123/2019 Miškić Dragan 75 89     0      
RA 124/2019 Alargić Katarina 70 70     0      
RA 125/2019 Lipovčić Đorđe 71 61     0      
RA 126/2019 Jovanović Sandra         0      
RA 127/2019 Popadić Mihailo         0      
RA 128/2019 Šarenac Borjan 77 83     0      
RA 129/2019 Radičić Duško 78 58     0      
RA 130/2019 Karanović Bojana 90 84     0      
RA 131/2019 Belić Todor 65 83     0      
RA 132/2019 Kolarov Nikola         0      
RA 133/2019 Mijailović David         0      
RA 134/2019 Zarić Dragan 79 100     0      
RA 135/2019 Vuković Pavle 86 100     0      
RA 136/2019 Spasojević Aleksa 61       0      
RA 137/2019 Lazarević Ivana 83 98     0      
RA 138/2019 Stojanović Rade 77 100     0      
RA 139/2019 Hornjak Aleksandar 78 100     0      
RA 140/2019 Stojković Dušan 71 95     0      
RA 141/2019 Đokanović Maša         0      
RA 142/2019 Petrović Sanja 64 75     0      
RA 143/2019 Apostolović Stefan 95 100     0      
RA 144/2019 Jovanović Dušan 62 78     0      
RA 145/2019 Srdanov Jovan 84 85     0      
RA 146/2019 Pikula Luka 53 72     0      
RA 147/2019 Medić-Glušac Matija 78 95     0      
RA 148/2019 Tatalović Nataša 68 59     0      
RA 149/2019 Stojanović Aleksandar 64 89     0      
RA 150/2019 Popović Petar 62 93     0      
RA 151/2019 Golubović Ognjen 83 85     0      
RA 152/2019 Eraković Strahinja 76 100     0      
RA 153/2019 Davinić Bogdan 94 68     0      
RA 154/2019 Maričić Nenad 57       0      
RA 155/2019 Stojisavljević Ognjen 66 95     0      
RA 156/2019 Maričić Vuk         0      
RA 157/2019 Selaković Darko 67 83     0      
RA 158/2019 Đurđević Aleksa         0      
RA 159/2019 Bulatović Danilo 76 100     0      
RA 160/2019 Krunić Božidar 74 87     0      
RA 161/2019 Lepšanović Stefan 44 40     0      
RA 162/2019 Knežević Jovana 55 67     0      
RA 163/2019 Poznanović Isidora 81 95     0      
RA 164/2019 Kućanski Dragana 67 82     0      
RA 165/2019 Spasojević Časlav 50       0      
RA 166/2019 Cvetković Katarina 54 55     0      
RA 167/2019 Rajković Aleksa 78 82     0      
RA 168/2019 Stjepanović Srđan 70 71     0      
RA 169/2019 Urošev Marko 58 79     0      
RA 170/2019 Andrić Tomislav 52 48     0      
RA 171/2019 Radmilo Vladimir 53 42     0      
RA 172/2019 Marjanović Miloš 77 90     0      
RA 173/2019 Stanimirović Dušan 57 44     0      
RA 174/2019 Savić Mina         0      
RA 175/2019 Perić Milica 50 70     0      
RA 176/2019 Despinić Cvetana 61 75     0      
RA 177/2019 Janošević Dušan 82 85     0      
RA 178/2019 Terenji David 74 70     0      
RA 179/2019 Pekez Stefan 54 65     0      
RA 180/2019 Bjelica Vojin 84 60     0      
RA 181/2019 Švraka Ognjen 69 79     0      
RA 182/2019 Savić Mihajlo 66 47     0      
RA 183/2019 Petrić Jelena 72 84     0      
RA 184/2019 Simić Slađana 64 58     0      
RA 185/2019 Jankov Milica 44 40     0      
RA 186/2019 Tadić Milica 71 91     0      
RA 187/2019 Radović Bojan 70 65     0      
RA 188/2019 Mihaljfi Teodora 56 41     0      
RA 189/2019 Mijatov Relja 42 82     0      
RA 190/2019 Galac Žofia         0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 192/2019 Bajić Marija 40 62     0      
RA 193/2019 Milošević Filip 61 85     0      
RA 194/2019 Pejković Anastasija         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 196/2019 Križan Kristian 73 54     0      
RA 197/2019 Dabić Marija 62 79     0      
RA 198/2019 Ličina Luka 54 50     0      
RA 199/2019 Zekanović Bojana         0      
RA 200/2019 Jevtić Slavko   69     0      
RA 201/2019 Kurćan Stefan         0      
RA 202/2019 Pantić Vojislav 50 40     0      
RA 203/2019 Regodić Jelena 58 73     0      
RA 204/2019 Petković Dario         0      
RA 205/2019 Špirić Nikola   63     0      
RA 206/2019 Lazić Mane 79 95     0      
RA 207/2019 Mlađenović Kristina         0      
RA 208/2019 Milić Vasilije         0      
RA 209/2019 Vračarić Danko         0      
RA 210/2019 Novaković Bojan 50 91     0      
RA 211/2019 Petrovski Aleksandar 64 53     0      
RA 212/2019 Ćetojević Lola 54       0      
RA 213/2019 Kitanovski Milan         0      
RA 214/2019 Prokopec František         0      
RA 215/2019 Antić Tamara 53 52     0      
RA 216/2019 Đurđević Marko         0      
RA 217/2019 Perić Lara         0      
RA 218/2019 Stanišljević Boban 75 77     0      
RA 219/2019 Magoš Mihajlo         0      
RA 220/2019 Ilić Vanja         0      
RA 221/2019 Milovanović Filip 60 79     0      
RA 222/2019 Davogić Nikola 53 45     0      
RA 223/2019 Glogovac Aleksa         0      
RA 224/2019 Lakić Helena         0      
RA 225/2019 Stanković Aleksandar 61 95     0      
RA 226/2019 Mihić Maja         0      
RA 227/2019 Kesić Ana         0      
RA 228/2019 Dardić David         0      
RA 229/2019 Trobonjača Tanja         0      
RA 230/2019 Golubović Marija 51 55     0      
RA 231/2019 Petrović Katarina 64 64     0      
RA 232/2019 Sokolović Sava   55     0      
RA 233/2019 Uljarević Marko         0      
RA 234/2019 Bučko Milina         0      
RA 235/2019 Njegomirović Zoran         0      
RA 236/2019 Branković Mateja         0      
RA 237/2019 Jelić Nemanja 48 64     0      
RA 238/2019 Vučković Ivana 56       0      
RA 239/2019 Nedić Antonije         0      
RA 240/2019 Radojković Stefan         0      
RA 244/2019 Nedeljkov Filip 51       0      
       
Stari studenti                
RA 35/2018 Cerovac Jovana         0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola 52       0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana         0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 45 45     0      
RA 142/2017 Kukić Nemanja         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 41 63     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 48 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana 58 48     0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0