RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUM) 
27.09.2019. - rezultati oktobarskog roka
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Gledanje radova i upis ocena biće održani u sredu 02.10.2019.
u 18:30h u učionici 109A.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
  nisu prijavili ispit
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 35/2018 Cerovac Jovana 62       0      
RA 52/2018 Janković Nikola     50 57 0      
RA 54/2018 Kurteši Enio     48 65 0      
RA 63/2018 Kopitović Natalija 54 70 72   0      
RA 72/2018 Stojanović Ana         0      
RA 92/2018 Dobrijević Ivana         0      
RA 93/2018 Simeunović Milica 50 91 78 91 77.5   82 9
RA 100/2018 Nikolić Stojan   63 49 63 0      
RA 118/2018 Klisura Jovana 60 47 70 80 64.25   71 8
RA 137/2018 Gvojić Siniša         0      
RA 156/2018 Rajković Luka 40 45     0      
RA 157/2018 Jovanović Ognjen 68 98     0      
RA 184/2018 Kapetanović Milan     50   0      
RA 185/2018 Gugleta Lazar         0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola     53   0      
RA 199/2018 Lukić Mladen         0      
RA 204/2018 Šljivić Vladimir 50 58     0      
RA 207/2018 Dimitrijević Petar 49 53 44 45 47.75   57 6
RA 211/2018 Lazarević Dobrica   69 59 50 0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana   75 58 50 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 219/2018 Petrović Aleksa 59 62 40 40 50.25   59 6
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 223/2018 Kovačić Davor 57       0      
RA 224/2018 Šebez Ratko 48 65 56 72 60.25   68 7
RA 226/2018 Krsmanović Božidar         0      
RA 227/2018 Jerković Drago         0      
RA 228/2018 Selak Luka         0      
RA 233/2018 Petrušić Srđan         0      
RA 235/2018 Desančić Violeta         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 237/2018 Stajić Nikola   69 50   0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 50 46 63   0      
                     
  STARI STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
  STARI STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA, ALI NISU IZMIRILI DUGOVANJA
E 12005 Lalić Nemanja     57 58 0      
E 12595 Škrga Savo         0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 48/2013 Pandžić Stefan       82 0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 179/2014 Đeldum Stefan         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 137/2015 Manojlović Nemanja         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 231/2015 Kopestinskij Petar         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 222/2016 Jovanović Nikola         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan   75     0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan         0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 61 77     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 41 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   91   50 0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 240/2017 Živković Milica         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola         0