RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUM) 
13.09.2019. - rezultati septembarsko-oktobarskog roka
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Gledanje radova i upis ocena biće održani u ponedeljak 16.09.2019.
u 15:00h doći na prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
  nisu prijavili ispit
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 35/2018 Cerovac Jovana 62       0      
RA 52/2018 Janković Nikola     50 57 0      
RA 54/2018 Kurteši Enio     48 65 0      
RA 63/2018 Kopitović Natalija 54       0      
RA 72/2018 Stojanović Ana         0      
RA 92/2018 Dobrijević Ivana         0      
RA 93/2018 Simeunović Milica 50 91 78   0      
RA 100/2018 Nikolić Stojan   63 49 63 0      
RA 118/2018 Klisura Jovana     70   0      
RA 137/2018 Gvojić Siniša         0      
RA 156/2018 Rajković Luka 40 45     0      
RA 157/2018 Jovanović Ognjen 68 98     0      
RA 177/2018 Ćirić Vladimir 44 50 53 60 51.75   61 7
RA 178/2018 Maričić Branimir 51 50 60 60 55.25   63 7
RA 184/2018 Kapetanović Milan     50   0      
RA 185/2018 Gugleta Lazar         0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola     53   0      
RA 199/2018 Lukić Mladen         0      
RA 204/2018 Šljivić Vladimir 50 58     0      
RA 207/2018 Dimitrijević Petar     44 45 0      
RA 211/2018 Lazarević Dobrica   69 59 50 0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana   75 58 50 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 219/2018 Petrović Aleksa   62 40 40 0      
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 223/2018 Kovačić Davor         0      
RA 224/2018 Šebez Ratko 48 65 56   0      
RA 226/2018 Krsmanović Božidar         0      
RA 227/2018 Jerković Drago         0      
RA 228/2018 Selak Luka         0      
RA 233/2018 Petrušić Srđan         0      
RA 235/2018 Desančić Violeta         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 237/2018 Stajić Nikola   69 50   0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 50 46 63   0      
                     
  STARI STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
  STARI STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA, ALI NISU IZMIRILI DUGOVANJA
E 12005 Lalić Nemanja       58 0      
E 12595 Škrga Savo         0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 48/2013 Pandžić Stefan       82 0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 179/2014 Đeldum Stefan         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 137/2015 Manojlović Nemanja         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 231/2015 Kopestinskij Petar         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 222/2016 Jovanović Nikola         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan   75     0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan         0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 61 77     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 41 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   91     0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 240/2017 Živković Milica         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola         0