RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA(KOLOKVIJUM) 
07.07.2019 - rezultati julskog roka
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Gledanje radova i upis ocena biće održani u četvrtak 11.07.2019.
u 12:00h u učionici 206, na 2. spratu nastavnog bloka. 
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
  nisu prijavili ispit
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 27/2018 Tomić Branko 53 50     0      
RA 35/2018 Cerovac Jovana 62       0      
RA 37/2018 Gojković Dunja 50 43   70 0      
RA 38/2018 Urukalo Milica 71 90 55 50 66.5   73 8
RA 45/2018 Šatara Nikolaj 62 60 63 76 65.25   72 8
RA 52/2018 Janković Nikola     50 57 0      
RA 54/2018 Kurteši Enio     48 65 0      
RA 63/2018 Kopitović Natalija         0      
RA 70/2018 Anđelić Marko 52 64 63 88 66.75   73 8
RA 72/2018 Stojanović Ana         0      
RA 88/2018 Lovre Teodora 61 80 65 58 66   72 8
RA 92/2018 Dobrijević Ivana         0      
RA 93/2018 Simeunović Milica     78   0      
RA 96/2018 Stojić Kristina 87 89 79 80 83.75   87 9
RA 100/2018 Nikolić Stojan   63 49 63 0      
RA 106/2018 Ćulibrk Zorana 69 94 65 62 72.5   78 8
RA 118/2018 Klisura Jovana     70   0      
RA 137/2018 Gvojić Siniša         0      
RA 144/2018 Milev Nikola 55 50 52 51 52   61 7
RA 156/2018 Rajković Luka 40 45     0      
RA 157/2018 Jovanović Ognjen 68 98     0      
RA 163/2018 Vujičić Marina     51   0      
RA 165/2018 Šišarica Dušan 49 65     0      
RA 170/2018 Tonić Nikola 55 57 56 57 56.25   64 7
RA 175/2018 Nikolić Milja 50 93 52 78 68.25   74 8
RA 177/2018 Ćirić Vladimir 44 50 53   0      
RA 178/2018 Maričić Branimir 51 50 60   0      
RA 184/2018 Kapetanović Milan     50   0      
RA 185/2018 Gugleta Lazar         0      
RA 188/2018 Panić Darko 41 55 52 53 50.25   59 6
RA 189/2018 Milinkov Nikola     53   0      
RA 197/2018 Ninković Nikola 53 76 62 65 64   71 8
RA 199/2018 Lukić Mladen         0      
RA 201/2018 Krtolica Ivana   65     0      
RA 204/2018 Šljivić Vladimir 50 58     0      
RA 207/2018 Dimitrijević Petar     44 45 0      
RA 210/2018 Knežević Srđan 51 55 41 60 51.75   61 7
RA 211/2018 Lazarević Dobrica     59 50 0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana   75 58 50 0      
RA 217/2018 Radošević Aleksandra 54 68 48 55 56.25   64 7
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 219/2018 Petrović Aleksa   62 40 40 0      
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 223/2018 Kovačić Davor         0      
RA 224/2018 Šebez Ratko     56   0      
RA 226/2018 Krsmanović Božidar         0      
RA 227/2018 Jerković Drago         0      
RA 228/2018 Selak Luka         0      
RA 233/2018 Petrušić Srđan         0      
RA 235/2018 Desančić Violeta         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 237/2018 Stajić Nikola     50   0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana 50 46     0      
                     
  STARI STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
  STARI STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA, ALI NISU IZMIRILI DUGOVANJA
E 12005 Lalić Nemanja         0      
E 12595 Škrga Savo         0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 48/2013 Pandžić Stefan       82 0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 179/2014 Đeldum Stefan         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 137/2015 Manojlović Nemanja         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 231/2015 Kopestinskij Petar         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 222/2016 Jovanović Nikola         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan   75     0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan         0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0      
RA 182/2017 Savić Đorđe 71 85 71 60 71.75   77 8
RA 201/2017 Mandić Uroš 61 77     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 41 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   91     0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 240/2017 Živković Milica         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola         0