RA - ALGEBRA - REZULTATI USMENOG DELA ISPITA 
22.02.2019 - rezultati februarskog roka
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Gledanje radova usmenog dela ispita biće održano u utorak 26.02.2019. u 20:30h u amfiteatru A1.
Upis ocena biće održan u utorak 26.02.2019. u 21h u amfiteatru A1.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
  nisu prijavili ispit
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2018 Ivanović Nikola 88 100 83 100 92.75 + 100 10*
RA 2/2018 Živković Bogdana 79 79 81 73 78   82 9
RA 3/2018 Šuković Srđan 89 100 64 91 86 - 89 9
RA 4/2018 Prodanović Miodrag 97 96 90 100 95.75 + 100 10*
RA 5/2018 Milosavljević Nikola 92 94 61 95 85.5 - 88 9
RA 6/2018 Mišković Andrea   63 74 50 0      
RA 7/2018 Milić Aleksa 87 87 88 60 80.5   84 9
RA 8/2018 Savić Aleksandar 95 100 91 80 91.5 + 97 10
RA 9/2018 Petrović Uroš 69 44 59 85 64.25   71 8
RA 10/2018 Vasić Nataša 73 70 72 90 76.25   81 9
RA 11/2018 Dukovski Tatjana 82 100 71 95 87 - 89 9
RA 12/2018 Bogdanović Strahinja 71 76 80 45 68   74 8
RA 13/2018 Đorđević Marko 99 100 94 95 97 + 97 10
RA 14/2018 Đondović Iva 74 82 60 40 64   71 8
RA 15/2018 Govedarica Milan 67 60 63 74 66   72 8
RA 16/2018 Matić Luka 82 80 64 99 81.25 - 85 9
RA 17/2018 Grahovac Ana 91 100 83 95 92.25 + 100 10*
RA 18/2018 Miletić Mikaela 59 40 74 78 62.75   70 7
RA 19/2018 Zlatković Radomir 81 58 79 86 76   80 8
RA 20/2018 Đukić Anica 88 81 84 75 82 + 97 10
RA 21/2018 Rogić Dario 66 70 54 72 65.5   72 8
RA 22/2018 Heler Aleksa 53 49 54 50 51.5   60 6
RA 23/2018 Aleksić Lenka Isidora 79 93 80 70 80.5   84 9
RA 24/2018 Aleksić Nikola 81 94 59 95 82.25 - 86 9
RA 25/2018 Romanovski Saša 48 52 54 70 56   64 7
RA 26/2018 Ivančević Miodrag 74 81 60 43 64.5   71 8
RA 27/2018 Tomić Branko 53 50     0      
RA 28/2018 Đurić Anđela 55 60 60   0      
RA 29/2018 Jović Petra 82 94 71 100 86.75 + 89 9
RA 30/2018 Bogosavljev Nebojša 64 84 74 83 76.25   81 9
RA 31/2018 Podunavac Milan 95 100 95 100 97.5 + 97 10
RA 32/2018 Čolaković Slađana 97 100 83 95 93.75 + 100 10
RA 33/2018 Radaković Marko   59 48 45 0      
RA 34/2018 Prodanović Bojan 63 42 83 73 65.25   72 8
RA 35/2018 Cerovac Jovana         0      
RA 36/2018 Pešić Anja 70 58 70 90 72   77 8
RA 37/2018 Gojković Dunja       70 0      
RA 38/2018 Urukalo Milica   90     0      
RA 39/2018 Obradović Petar 48 45 66 70 57.25   65 7
RA 40/2018 Cupać Tanja 74 85 65 67 72.75   78 8
RA 41/2018 Savić Marko 77 83 74 40 68.5   74 8
RA 42/2018 Radišić Aleksandar 85 69 65 80 74.75   79 8
RA 43/2018 Jezdimirović Nataša 59 95 63 50 66.75   73 8
RA 44/2018 Blagojević Žarko 92 98 87 100 94.25 + 100 10*
RA 45/2018 Šatara Nikolaj     63   0      
RA 46/2018 Srdić Ognjen 69 91 79 75 78.5   82 9
RA 47/2018 Marinkov Stefan 76 81 67 45 67.25   73 8
RA 48/2018 Barac Nenad 67 98 74 100 84.75 - 88 9
RA 49/2018 Marjanski Mihajlo 84 90 74 65 78.25   82 9
RA 50/2018 Vrbica Vladimir 83 99 73 85 85 + 100 10*
RA 51/2018 Janković Nikola 63 73 70 70 69   75 8
RA 52/2018 Janković Nikola     50 57 0      
RA 53/2018 Petrović Marija 68 54 74 50 61.5   69 7
RA 54/2018 Kurteši Enio     48 65 0      
RA 55/2018 Klještan Marija 66 62 64   0      
RA 56/2018 Pavković Nikolina 50 43 85 45 55.75   64 7
RA 57/2018 Bugarski Ivana 56 67 51 60 58.5   66 7
RA 58/2018 Mijatović Vedrana 78 74 64 40 64   71 8
RA 59/2018 Vujisić Aleksa 78 65 78 100 80.25   84 9
RA 60/2018 Poparić Sara 51 67 74 65 64.25   71 8
RA 61/2018 Dragović Srđan 75 76 61 78 72.5   78 8
RA 62/2018 Horvat Boris 78 82 59 95 78.5   82 9
RA 63/2018 Kopitović Natalija         0      
RA 64/2018 Racić Melanija 58 59     0      
RA 65/2018 Gavrilović Ana 91 92 90 100 93.25 + 100 10*
RA 66/2018 Samardžija Milica 72 83 84 87 81.5 - 85 9
RA 67/2018 Atić Nevena 64 93 75 86 79.5   83 9
RA 68/2018 Tepšić Silvija 90 100 90 100 95 + 100 10*
RA 69/2018 Rokvić Vladimir 96 100 86 60 85.5 + 100 10*
RA 70/2018 Anđelić Marko 52 64 63 55 58.5   66 7
RA 71/2018 Krsmanović Đorđe 89 100 84 100 93.25 + 100 10*
RA 72/2018 Stojanović Ana         0      
RA 73/2018 Radman Jelena 63 65 69 40 59.25   67 7
RA 74/2018 Jovišić Nikola 100 100 83 95 94.5 + 97 10
RA 75/2018 Živić Miloš 92 98 92 90 93 + 100 10*
RA 76/2018 Uskoković Matija 73 65 58 92 72   77 8
RA 77/2018 Lupulov Bojan 86 90 72 92 85 - 88 9
RA 78/2018 Stanković Jovana 65 74 51 40 57.5   65 7
RA 79/2018 Bojić Tamara 69 66 60 61 64   71 8
RA 80/2018 Pogančev Tara 90 92 85 90 89.25 - 90 9
RA 81/2018 Nikolin Dušica 67 75 92 50 71   76 8
RA 82/2018 Reljin Magdalena 57 55 52 60 56   64 7
RA 83/2018 Stojić Aleksa 74 94 72 65 76.25   81 9
RA 84/2018 Stojčević Lazar 87 96 65 89 84.25 - 87 9
RA 85/2018 Jecković Nenad 50 56 52 42 50   59 6
RA 86/2018 Hrnjak Jelena 88 87 96 75 86.5 + 100 10*
RA 87/2018 Mijatović Nikola 62 60 54 71 61.75   69 7
RA 88/2018 Lovre Teodora   80 49 58 0      
RA 89/2018 Trifunović Nemanja 85 100 75 65 81.25 - 85 9
RA 90/2018 Bilač Luka 90 86 87 80 85.75 + 97 10
RA 91/2018 Njegovan Sava 75 82 65 80 75.5   80 8
RA 92/2018 Dobrijević Ivana         0      
RA 93/2018 Simeunović Milica     78   0      
RA 94/2018 Mijatović Lazar 86 93 75 52 76.5   81 9
RA 95/2018 Žerajić Katarina 81 100 77 98 89 + 100 10*
RA 96/2018 Stojić Kristina     79   0      
RA 97/2018 Zorić Nikola 72 57 68 50 61.75   69 7
RA 98/2018 Petrović Zorica 77 85 69 85 79   83 9
RA 99/2018 Božić Fedor 74 51 67 79 67.75   74 8
RA 100/2018 Nikolić Stojan         0      
RA 101/2018 Bogdanović Ognjen 72 94 77 82 81.25 + 97 10
RA 102/2018 Gostojić Bojan 56 43 52   0      
RA 103/2018 Kadrija Haned 66 100     0      
RA 104/2018 Bošković Ognjen 63 54 44 40 50.25   59 6
RA 105/2018 Vujanić Milica 80 97 73 58 77   81 9
RA 106/2018 Ćulibrk Zorana 69   65 62 0      
RA 107/2018 Marković Vukašin 44 74 54 40 53   62 7
RA 108/2018 Kokinović Aleksandar 80 85 50   0      
RA 109/2018 Stajić Jelena 62 70 58 55 61.25   68 7
RA 110/2018 Blagić Maja 71 71 67 68 69.25   75 8
RA 111/2018 Mijatović Jovan 59 63 61 75 64.5   71 8
RA 112/2018 Jevrić Nemanja 40 69 56   0      
RA 113/2018 Bošnjaković Andrija 95 100 86 98 94.75 + 97 10
RA 114/2018 Drinić Sanja 67 75 52 50 61   68 7
RA 115/2018 Nikolić Marko 85 82 84 84 83.75 - 87 9
RA 116/2018 Kajtes Nikola 72 99 68 70 77.25   81 9
RA 117/2018 Maruna Teodora 83 87 72 85 81.75 - 85 9
RA 118/2018 Klisura Jovana     70   0      
RA 119/2018 Senić Stefan 66 56 54   0      
RA 120/2018 Zorić Luka 54 63     0      
RA 121/2018 Petrović Igor 70 61 50   0      
RA 122/2018 Parag Filip 84 63 68 80 73.75   79 8
RA 123/2018 Nikolić Filip 90 85 77 90 85.5 + 97 10
RA 124/2018 Veljković Zorana 64 65 80 52 65.25   72 8
RA 125/2018 Gajić Jelena 51 57     0      
RA 126/2018 Bečanović Nenad 65 65 80 51 65.25   72 8
RA 127/2018 Majstorović Mihailo 91 82 80 84 84.25 + 97 10
RA 128/2018 Jovanović Vladimir 69 81 79 88 79.25   83 9
RA 129/2018 Kukučka Rastislav 65 67 50 91 68.25   74 8
RA 130/2018 Kalmar Lea 72 70 80 68 72.5   78 8
RA 131/2018 Popđurđev Milan 86 70 79 70 76.25   81 9
RA 132/2018 Marković Miloš 81 85 69 40 68.75   74 8
RA 133/2018 Bursać Maša 89 99 70 55 78.25   82 9
RA 134/2018 Ostojić Mihajlo 68 74 96 100 84.5 + 97 10
RA 135/2018 Uri Laslo 89 100 96 95 95 + 97 10
RA 136/2018 Bjelobaba Aleksandar 77 84 86 89 84 + 100 10*
RA 137/2018 Gvojić Siniša         0      
RA 138/2018 Janković Marija 78 82 84 95 84.75 - 88 9
RA 139/2018 Vučinić Milica 77 90 64 80 77.75   82 9
RA 140/2018 Nikolovski Marko 46 62 53   0      
RA 141/2018 Sabo Cibolja Andrea 85 87 81 80 83.25 - 86 9
RA 142/2018 Suvajdžić Lidija 51 70 54 50 56.25   64 7
RA 143/2018 Krmpot Ksenija 60 66 63 70 64.75   71 8
RA 144/2018 Milev Nikola 55 50     0      
RA 145/2018 Mitić Mihajlo 84 83 74 90 82.75 - 86 9
RA 146/2018 Kedžić Marija 46 64 65 60 58.75   66 7
RA 147/2018 Lukić Bojana 67 91 68 80 76.5   81 9
RA 148/2018 Ljubović Stefan 79 97 68 97 85.25 + 97 10
RA 149/2018 Trifunović Marko 83 69 65 55 68   74 8
RA 150/2018 Bojović Tijana 43 71 83   0      
RA 151/2018 Čabrilo Vuk 64 45 58   0      
RA 152/2018 Milanović Mirko 59   72 80 0      
RA 153/2018 Rizović Siniša 87 94 72 85 84.5 - 87 9
RA 154/2018 Kostić Vukosav 60 41 59 45 51.25   60 6
RA 155/2018 Birčanin Stefan 53 70 51 85 64.75   71 8
RA 156/2018 Rajković Luka 40 45     0      
RA 157/2018 Jovanović Ognjen 68 98     0      
RA 158/2018 Stokanović Aleksa 71 73 46 49 59.75   67 7
RA 159/2018 Lekić Dušan 86 100 75 94 88.75 + 97 10
RA 160/2018 Kiš Stefan 73 55 55 55 59.5   67 7
RA 161/2018 Simin Natalija 64 67 64 68 65.75   72 8
RA 162/2018 Jandrić David 68 78 79 64 72.25   77 8
RA 163/2018 Vujičić Marina     51   0      
RA 164/2018 Mogin Anđela 73 91 72 93 82.25 + 97 10
RA 165/2018 Šišarica Dušan 49 65     0      
RA 166/2018 Vulović Milorad 47 41 68   0      
RA 167/2018 Papović Aleksa 59 75 73 50 64.25   71 8
RA 168/2018 Stojanović Sibin 83 63 60 40 61.5   69 7
RA 169/2018 Krunić Marko 68 70 68 65 67.75   74 8
RA 170/2018 Tonić Nikola 55 57     0      
RA 171/2018 Kuzmanović Dejan 72 58 56 50 59   67 7
RA 172/2018 Marković Dušan 64 57 53 65 59.75   67 7
RA 173/2018 Ruljić Božana   70 75 85 0      
RA 174/2018 Pinjuh Filip 50 59 40 75 56   64 7
RA 175/2018 Nikolić Milja 50 93 52   0      
RA 176/2018 Bjelić Dejan 55 73 52 48 57   65 7
RA 177/2018 Ćirić Vladimir     53   0      
RA 178/2018 Maričić Branimir     60   0      
RA 179/2018 Martinović Đorđe 68 86 63 45 65.5   72 8
RA 180/2018 Tamindžija Kristina 58 76 53 49 59   67 7
RA 181/2018 Radojčić Nemanja 64 44 43 45 49   58 6
RA 182/2018 Vojinović Mirko 65 53 61 70 62.25   69 7
RA 183/2018 Kisić Mihajlo 52 67 51 60 57.5   65 7
RA 184/2018 Kapetanović Milan         0      
RA 185/2018 Gugleta Lazar         0      
RA 186/2018 Bulatović Maša 41 75 48 45 52.25   61 7
RA 187/2018 Vlaškalin Nikola 46 60 40 52 49.5   59 6
RA 188/2018 Panić Darko     52 53 0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola     53   0      
RA 190/2018 Jezdimirović Jovana 55 70 62 70 64.25   71 8
RA 191/2018 Berić Srđan 61 80 51 50 60.5   68 7
RA 192/2018 Mirković Aleksandra 53 73 56 40 55.5   64 7
RA 193/2018 Milovčević Radiša 73 64 66 85 72   77 8
RA 194/2018 Miletić Luka 53 67 53 63 59   67 7
RA 195/2018 Rudek Nađa 57 68 59 79 65.75   72 8
RA 196/2018 Jovanović Žarko 43 65 51   0      
RA 197/2018 Ninković Nikola 53 40 51 50 48.5   58 6
RA 198/2018 Branković Mitar 73 79 62   0      
RA 199/2018 Lukić Mladen         0      
RA 200/2018 Vrbaški Darko 68 63 55 70 64   71 8
RA 201/2018 Krtolica Ivana   65     0      
RA 202/2018 Sauer Ivan 52 50 49 51 50.5   60 6
RA 203/2018 Obrić Marko 51 64 62   0      
RA 204/2018 Šljivić Vladimir 50 58     0      
RA 205/2018 Prnjić Igor 40 40 64   0      
RA 206/2018 Vlku Petar 63 68 73 55 64.75   71 8
RA 207/2018 Dimitrijević Petar     44 45 0      
RA 208/2018 Gojković Strahinja 56 50     0      
RA 209/2018 Stanišić Dušan 62 91 56   0      
RA 210/2018 Knežević Srđan   55     0      
RA 211/2018 Lazarević Dobrica     59 50 0      
RA 212/2018 Pavković Vukašin 68 40 59 45 53   62 7
RA 213/2018 Zjalić Filip 66 63 50 65 61   68 7
RA 214/2018 Mihajlović Radenko 67 53 58 50 57   65 7
RA 215/2018 Purić Jelena 60 93     0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana   75     0      
RA 217/2018 Radošević Aleksandra   68 48 55 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 219/2018 Petrović Aleksa   62 40 40 0      
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 221/2018 Radoičić Nemanja 57   51   0      
RA 222/2018 Karavla Marko 52 43 63   0      
RA 223/2018 Kovačić Davor         0      
RA 224/2018 Šebez Ratko     56   0      
RA 225/2018 Brkljač Aleksandar 72 82 70 50 68.5   74 8
RA 226/2018 Krsmanović Božidar         0      
RA 227/2018 Jerković Drago         0      
RA 228/2018 Selak Luka         0      
RA 229/2018 Tanasić Georgije 58 65 40 93 64   71 8
RA 230/2018 Lugonja Vanja 54 65 51 40 52.5   61 7
RA 231/2018 Arbutina Vanja 56 65 75 80 69   75 8
RA 232/2018 Pušac Konstantin 50 63 59 55 56.75   65 7
RA 233/2018 Petrušić Srđan         0      
RA 234/2018 Dobranić Stevo 60 72 50   0      
RA 235/2018 Desančić Violeta         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 237/2018 Stajić Nikola     50   0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana         0      
RA 240/2018 Zlokapa Dajana 70 43 72 60 61.25   68 7
           
  STARI STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
  STARI STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA, ALI NISU IZMIRILI DUGOVANJA
E 12005 Lalić Nemanja         0      
E 12595 Škrga Savo         0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 48/2013 Pandžić Stefan       82 0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 176/2013 Šarić Srđan         0      
RA 179/2013 Vojvodić Nikola         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 179/2014 Đeldum Stefan         0      
RA 208/2014 Zelić Marijana     55   0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 137/2015 Manojlović Nemanja         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 231/2015 Kopestinskij Petar         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana         0      
RA 222/2016 Jovanović Nikola         0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan   75            
RA 29/2017 Ivanić Dušan         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan         0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0      
RA 182/2017 Savić Đorđe 71       0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 61 77     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 41 78     0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   91     0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 240/2017 Živković Milica         0      
ST 121/2017 Bendić Nikola         0