RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
20.01.2019 - rezultati kolokvijuma
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin upisa ocena i usmenog za ocenu deset biće objavljeni na 
rezultatima ispita koji će biti održan 13.02.2019.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova biće održano u ponedeljak 28.01.2019. u 21:30h u amfiteatru A1.
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2018 Ivanović Nikola 88 100 83 100 92.75   94 9(teorija za 10)
RA 2/2018 Živković Bogdana 79 79 81 73 78   82 9
RA 3/2018 Šuković Srđan 89 100 64 91 86   89 9(teorija za 10)
RA 4/2018 Prodanović Miodrag 97 96 90 100 95.75   97 9(teorija za 10)
RA 5/2018 Milosavljević Nikola 92 94 61 95 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 6/2018 Mišković Andrea     74   0      
RA 7/2018 Milić Aleksa 87 87 88 60 80.5   84 9
RA 8/2018 Savić Aleksandar 95 100 91 80 91.5   93 9(teorija za 10)
RA 9/2018 Petrović Uroš 69 44 59 85 64.25   71 8
RA 10/2018 Vasić Nataša 73 70 72 90 76.25   81 9
RA 11/2018 Dukovski Tatjana 82 100 71 95 87   89 9(teorija za 10)
RA 12/2018 Bogdanović Strahinja 71 76 67 40 63.5   70 7
RA 13/2018 Đorđević Marko 99 100 94 95 97   98 9(teorija za 10)
RA 14/2018 Đondović Iva 74 82 60 40 64   71 8
RA 15/2018 Govedarica Milan 67 60 63 74 66   72 8
RA 16/2018 Matić Luka 82 80 64 99 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 17/2018 Grahovac Ana 91 100 83 95 92.25   94 9(teorija za 10)
RA 18/2018 Miletić Mikaela 59 40 74 78 62.75   70 7
RA 19/2018 Zlatković Radomir 81 58 79 86 76   80 8
RA 20/2018 Đukić Anica 88 81 84 75 82   85 9(teorija za 10)
RA 21/2018 Rogić Dario 66 70 54   0      
RA 22/2018 Heler Aleksa 53 49 54 50 51.5   60 6
RA 23/2018 Aleksić Lenka Isidora 65 93 80 65 75.75   80 8
RA 24/2018 Aleksić Nikola 81 94 59 95 82.25   86 9(teorija za 10)
RA 25/2018 Romanovski Saša 48 52 54 70 56   64 7
RA 26/2018 Ivančević Miodrag 74 81 60 43 64.5   71 8
RA 27/2018 Tomić Branko   50     0      
RA 28/2018 Đurić Anđela 55 60 60 60 58.75   66 7
RA 29/2018 Jović Petra 82 94 71 100 86.75   89 9(teorija za 10)
RA 30/2018 Bogosavljev Nebojša   84 74 83 0      
RA 31/2018 Podunavac Milan 95 100 95 100 97.5   98 9(teorija za 10)
RA 32/2018 Čolaković Slađana 97 100 83 95 93.75   95 9(teorija za 10)
RA 33/2018 Radaković Marko     48 45 0      
RA 34/2018 Prodanović Bojan 63 42 83 73 65.25   72 8
RA 35/2018 Cerovac Jovana         0      
RA 36/2018 Pešić Anja 70 58 70 90 72   77 8
RA 37/2018 Gojković Dunja         0      
RA 38/2018 Urukalo Milica         0      
RA 39/2018 Obradović Petar 48 45 66   0      
RA 40/2018 Cupać Tanja 74 85 65 67 72.75   78 8
RA 41/2018 Savić Marko 77 83 74 40 68.5   74 8
RA 42/2018 Radišić Aleksandar 85 69 65 80 74.75   79 8
RA 43/2018 Jezdimirović Nataša 59   63   0      
RA 44/2018 Blagojević Žarko 92 98 87 100 94.25   95 9(teorija za 10)
RA 45/2018 Šatara Nikolaj         0      
RA 46/2018 Srdić Ognjen 69 91 50   0      
RA 47/2018 Marinkov Stefan 76 81     0      
RA 48/2018 Barac Nenad 67   74 100 0      
RA 49/2018 Marjanski Mihajlo 84 90 74 65 78.25   82 9
RA 50/2018 Vrbica Vladimir 83 99 73 85 85   88 9(teorija za 10)
RA 51/2018 Janković Nikola 63 73 70 70 69   75 8
RA 52/2018 Janković Nikola     50 57 0      
RA 53/2018 Petrović Marija 48 54 51 50 50.75   60 6
RA 54/2018 Kurteši Enio     48 65 0      
RA 55/2018 Klještan Marija 66 62     0      
RA 56/2018 Pavković Nikolina 50 43 59 45 49.25   59 6
RA 57/2018 Bugarski Ivana 56 67 51 60 58.5   66 7
RA 58/2018 Mijatović Vedrana 78 74 64 40 64   71 8
RA 59/2018 Vujisić Aleksa 78 65 78   0      
RA 60/2018 Poparić Sara 51   70 65 0      
RA 61/2018 Dragović Srđan 75 76 61 78 72.5   78 8
RA 62/2018 Horvat Boris 78 82 59   0      
RA 63/2018 Kopitović Natalija         0      
RA 64/2018 Racić Melanija 58 59     0      
RA 65/2018 Gavrilović Ana 91 92 90 100 93.25   94 9(teorija za 10)
RA 66/2018 Samardžija Milica 72 83 49 59 65.75   72 8
RA 67/2018 Atić Nevena 64 62 75 86 71.75   77 8
RA 68/2018 Tepšić Silvija 90 100 90 100 95   96 9(teorija za 10)
RA 69/2018 Rokvić Vladimir 96 100 86 60 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 70/2018 Anđelić Marko 52 64     0      
RA 71/2018 Krsmanović Đorđe 89 100 84 100 93.25   94 9(teorija za 10)
RA 72/2018 Stojanović Ana         0      
RA 73/2018 Radman Jelena 63   69 40 0      
RA 74/2018 Jovišić Nikola 100 100 83 95 94.5   96 9(teorija za 10)
RA 75/2018 Živić Miloš 92 98 92 90 93   94 9(teorija za 10)
RA 76/2018 Uskoković Matija 73 65 58 92 72   77 8
RA 77/2018 Lupulov Bojan 86 90 72 92 85   88 9(teorija za 10)
RA 78/2018 Stanković Jovana 65 74 51 40 57.5   65 7
RA 79/2018 Bojić Tamara 69 66 60 55 62.5   69 7
RA 80/2018 Pogančev Tara 90 92 85 90 89.25   91 9(teorija za 10)
RA 81/2018 Nikolin Dušica 67 45 63 50 56.25   64 7
RA 82/2018 Reljin Magdalena 57 55 52 60 56   64 7
RA 83/2018 Stojić Aleksa 74 94 72 65 76.25   81 9
RA 84/2018 Stojčević Lazar 87 96 65 89 84.25   87 9(teorija za 10)
RA 85/2018 Jecković Nenad 50 56 52 42 50   59 6
RA 86/2018 Hrnjak Jelena 58 87 72 75 73   78 8
RA 87/2018 Mijatović Nikola 62 60 54   0      
RA 88/2018 Lovre Teodora 53 57 50   0      
RA 89/2018 Trifunović Nemanja 85 100 75 50 77.5   82 9
RA 90/2018 Bilač Luka 90 86 87 80 85.75   88 9(teorija za 10)
RA 91/2018 Njegovan Sava 75 82 65 80 75.5   80 8
RA 92/2018 Dobrijević Ivana         0      
RA 93/2018 Simeunović Milica         0      
RA 94/2018 Mijatović Lazar 86 93     0      
RA 95/2018 Žerajić Katarina 81 100 77 98 89   91 9(teorija za 10)
RA 96/2018 Stojić Kristina         0      
RA 97/2018 Zorić Nikola 72 57 68 50 61.75   69 7
RA 98/2018 Petrović Zorica 77 85 69 85 79   83 9
RA 99/2018 Božić Fedor 74 51 67 79 67.75   74 8
RA 100/2018 Nikolić Stojan         0      
RA 101/2018 Bogdanović Ognjen 72 94 77 80 80.75   84 9
RA 102/2018 Gostojić Bojan 56 43     0      
RA 103/2018 Kadrija Haned 66       0      
RA 104/2018 Bošković Ognjen 63 54 44 40 50.25   59 6
RA 105/2018 Vujanić Milica 80 97 73 54 76   80 8
RA 106/2018 Ćulibrk Zorana 69 46 65   0      
RA 107/2018 Marković Vukašin 44 74 54 40 53   62 7
RA 108/2018 Kokinović Aleksandar 80 85 50   0      
RA 109/2018 Stajić Jelena 62 70 45 55 58   66 7
RA 110/2018 Blagić Maja 71 71 54 40 59   67 7
RA 111/2018 Mijatović Jovan 59 63 61 75 64.5   71 8
RA 112/2018 Jevrić Nemanja 40 69     0      
RA 113/2018 Bošnjaković Andrija 95 100 86 98 94.75   96 9(teorija za 10)
RA 114/2018 Drinić Sanja     52 50 0      
RA 115/2018 Nikolić Marko 85 82 84 84 83.75   87 9(teorija za 10)
RA 116/2018 Kajtes Nikola 72 99 68 70 77.25   81 9
RA 117/2018 Maruna Teodora 83 87 72 45 71.75   77 8
RA 118/2018 Klisura Jovana         0      
RA 119/2018 Senić Stefan 66 56     0      
RA 120/2018 Zorić Luka         0      
RA 121/2018 Petrović Igor 70 61 50   0      
RA 122/2018 Parag Filip 84 63 68 75 72.5   78 8
RA 123/2018 Nikolić Filip 90 85 77 90 85.5   88 9(teorija za 10)
RA 124/2018 Veljković Zorana         0      
RA 125/2018 Gajić Jelena         0      
RA 126/2018 Bečanović Nenad     80   0      
RA 127/2018 Majstorović Mihailo 91 82 80 84 84.25   87 9(teorija za 10)
RA 128/2018 Jovanović Vladimir 69 81 79 88 79.25   83 9
RA 129/2018 Kukučka Rastislav   67 50   0      
RA 130/2018 Kalmar Lea 72 70 80 68 72.5   78 8
RA 131/2018 Popđurđev Milan 86 70 79   0      
RA 132/2018 Marković Miloš 81 85 69 40 68.75   74 8
RA 133/2018 Bursać Maša 89 99 70 55 78.25   82 9
RA 134/2018 Ostojić Mihajlo 68 74 96 100 84.5   87 9(teorija za 10)
RA 135/2018 Uri Laslo 89 100 96 95 95   96 9(teorija za 10)
RA 136/2018 Bjelobaba Aleksandar 77 84 86 89 84   87 9(teorija za 10)
RA 137/2018 Gvojić Siniša         0      
RA 138/2018 Janković Marija 78   84 95 0      
RA 139/2018 Vučinić Milica 77 90 64 80 77.75   82 9
RA 140/2018 Nikolovski Marko     53   0      
RA 141/2018 Sabo Cibolja Andrea 85 87 81 80 83.25   86 9(teorija za 10)
RA 142/2018 Suvajdžić Lidija 51   54 50 0      
RA 143/2018 Krmpot Ksenija 60 66     0      
RA 144/2018 Milev Nikola 55       0      
RA 145/2018 Mitić Mihajlo 84 83 74 90 82.75   86 9(teorija za 10)
RA 146/2018 Kedžić Marija 46 64 65   0      
RA 147/2018 Lukić Bojana 67 91     0      
RA 148/2018 Ljubović Stefan 79 97 68 97 85.25   88 9(teorija za 10)
RA 149/2018 Trifunović Marko 83 69 65 55 68   74 8
RA 150/2018 Bojović Tijana 43 71     0      
RA 151/2018 Čabrilo Vuk     58   0      
RA 152/2018 Milanović Mirko     72 80 0      
RA 153/2018 Rizović Siniša 87 94 72 85 84.5   87 9(teorija za 10)
RA 154/2018 Kostić Vukosav 60 41 59 45 51.25   60 6
RA 155/2018 Birčanin Stefan   70 51 85 0      
RA 156/2018 Rajković Luka 40 45     0      
RA 157/2018 Jovanović Ognjen 68 98     0      
RA 158/2018 Stokanović Aleksa 71 73 46 49 59.75   67 7
RA 159/2018 Lekić Dušan 86 100 75 94 88.75   91 9(teorija za 10)
RA 160/2018 Kiš Stefan 73 55 55   0      
RA 161/2018 Simin Natalija 64 67 64 68 65.75   72 8
RA 162/2018 Jandrić David     79 64 0      
RA 163/2018 Vujičić Marina         0      
RA 164/2018 Mogin Anđela 51 54 72 93 67.5   73 8
RA 165/2018 Šišarica Dušan         0      
RA 166/2018 Vulović Milorad 47 41 68   0      
RA 167/2018 Papović Aleksa 59 75 73   0      
RA 168/2018 Stojanović Sibin 83   60 40 0      
RA 169/2018 Krunić Marko 68 45 68 65 61.5   69 7
RA 170/2018 Tonić Nikola 55 57     0      
RA 171/2018 Kuzmanović Dejan 72   56   0      
RA 172/2018 Marković Dušan 64 57 53   0      
RA 173/2018 Ruljić Božana 59 70 75 85 72.25   77 8
RA 174/2018 Pinjuh Filip 50 59 40 75 56   64 7
RA 175/2018 Nikolić Milja     52   0      
RA 176/2018 Bjelić Dejan 55 73 52 48 57   65 7
RA 177/2018 Ćirić Vladimir     53   0      
RA 178/2018 Maričić Branimir         0      
RA 179/2018 Martinović Đorđe 68 86 63 45 65.5   72 8
RA 180/2018 Tamindžija Kristina 58 76 53 49 59   67 7
RA 181/2018 Radojčić Nemanja 64 44 43 45 49   58 6
RA 182/2018 Vojinović Mirko   53 61 70 0      
RA 183/2018 Kisić Mihajlo 52 67 51 60 57.5   65 7
RA 184/2018 Kapetanović Milan         0      
RA 185/2018 Gugleta Lazar         0      
RA 186/2018 Bulatović Maša     48 45 0      
RA 187/2018 Vlaškalin Nikola 46 60     0      
RA 188/2018 Panić Darko         0      
RA 189/2018 Milinkov Nikola         0      
RA 190/2018 Jezdimirović Jovana 55 70 62 50 59.25   67 7
RA 191/2018 Berić Srđan     51 50 0      
RA 192/2018 Mirković Aleksandra 53 73 56 40 55.5   64 7
RA 193/2018 Milovčević Radiša 73 64 66 85 72   77 8
RA 194/2018 Miletić Luka 53 67 53 63 59   67 7
RA 195/2018 Rudek Nađa 57 68 59 79 65.75   72 8
RA 196/2018 Jovanović Žarko 43 65 51   0      
RA 197/2018 Ninković Nikola 53 40     0      
RA 198/2018 Branković Mitar     62   0      
RA 199/2018 Lukić Mladen         0      
RA 200/2018 Vrbaški Darko 68   55 70 0      
RA 201/2018 Krtolica Ivana         0      
RA 202/2018 Sauer Ivan   50     0      
RA 203/2018 Obrić Marko 51 64     0      
RA 204/2018 Šljivić Vladimir 50       0      
RA 205/2018 Prnjić Igor 40 40     0      
RA 206/2018 Vlku Petar     73 55 0      
RA 207/2018 Dimitrijević Petar         0      
RA 208/2018 Gojković Strahinja 56       0      
RA 209/2018 Stanišić Dušan         0      
RA 210/2018 Knežević Srđan   55     0      
RA 211/2018 Lazarević Dobrica         0      
RA 212/2018 Pavković Vukašin 68 40 59 45 53   62 7
RA 213/2018 Zjalić Filip     50   0      
RA 214/2018 Mihajlović Radenko 67 53 58   0      
RA 215/2018 Purić Jelena         0      
RA 216/2018 Nikolić Mirjana   75     0      
RA 217/2018 Radošević Aleksandra     48 55 0      
RA 218/2018 Raduljica Mitar         0      
RA 219/2018 Petrović Aleksa     40 40 0      
RA 220/2018 Latinović Luka         0      
RA 221/2018 Radoičić Nemanja         0      
RA 222/2018 Karavla Marko 52 43 63   0      
RA 223/2018 Kovačić Davor         0      
RA 224/2018 Šebez Ratko     56   0      
RA 225/2018 Brkljač Aleksandar 72 82 70 50 68.5   74 8
RA 226/2018 Krsmanović Božidar         0      
RA 227/2018 Jerković Drago         0      
RA 228/2018 Selak Luka         0      
RA 229/2018 Tanasić Georgije   65 40 93 0      
RA 230/2018 Lugonja Vanja 54   51 40 0      
RA 231/2018 Arbutina Vanja         0      
RA 232/2018 Pušac Konstantin 50   59 55 0      
RA 233/2018 Petrušić Srđan         0      
RA 234/2018 Dobranić Stevo 60   50   0      
RA 235/2018 Desančić Violeta         0      
RA 236/2018 Đuričić Nataša         0      
RA 237/2018 Stajić Nikola         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 239/2018 Brašanac Dana         0      
RA 240/2018 Zlokapa Dajana 70 43 72 60 61.25   68 7
           
STARI STUDENTI            
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 179/2014 Đeldum Stefan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 137/2015 Manojlović Nemanja         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 222/2016 Jovanović Nikola         0      
RA 29/2017 Ivanić Dušan         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan         0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 240/2017 Živković Milica         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 61 77     0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 41 78     0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   91     0