RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
13.09.2018 - rezultati septembarskog roka 2
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena biće održani u utorak 18.09.2018. u 10:00h,
u učionici 202.
Upis ocena je obavezan, morate doći lično!
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
 
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 5/2017 Ivanović Vladimir 59 68   55 0      
RA 14/2017 Mandić Filip         0      
RA 24/2017 Dobošarević Zoran 73 92 65 85 78.75   83 9
RA 29/2017 Ivanić Dušan 43 81     0      
RA 91/2017 Mijanović Mirko 51 58 65 50 56   64 7
RA 105/2017 Jović Neda 45 72   50 0      
RA 141/2017 Plavšić Nenad         0      
RA 142/2017 Kukić Nemanja         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan 43 75     0      
RA 149/2017 Rodić Jovana         0      
RA 150/2017 Radojević Ivana         0      
RA 170/2017 Vujić Bojan 52   72 70 0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša     60   0      
RA 180/2017 Đukić Goran 56 52 65 55 57   65 7
RA 182/2017 Savić Đorđe     50   0      
RA 183/2017 Govedar Marko         0      
RA 185/2017 Perić Dario 59 98 67 60 71   76 8
RA 187/2017 Nikolić Aleksa 47 62     0      
RA 188/2017 Arsenović Dajana   58 75   0      
RA 190/2017 Đinić David   61 55   0      
RA 191/2017 Božić Milica         0      
RA 196/2017 Jović Una         0      
RA 201/2017 Mandić Uroš 51 50     0      
RA 202/2017 Jakovljević Jovana     77 44 0      
RA 205/2017 Beljić Dejan         0      
RA 207/2017 Ragaji Boris 50 50     0      
RA 209/2017 Marjanović Nevena         0      
RA 212/2017 Stupar Marija 49 63 52 50 53.5   62 7
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 216/2017 Mihajlović Branislav     54 50 0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 218/2017 Bartoj Dušan         0      
RA 219/2017 Antonić Nikola 68 70 61 95 73.5   78 8
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 221/2017 Ristić Danijel 55       0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   51     0      
RA 225/2017 Pjevalica Aleksandra         0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 231/2017 Nikolić Nikola 57       0      
RA 232/2017 Stefanović David         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 237/2017 Popin Miloš         0      
RA 240/2017 Živković Milica   70 50   0      
               
       
Stari studenti                
RA 23/2016 Ristanović Ilija         0      
RA 68/2016 Petrović Đorđe 54 77 52   0      
RA 123/2016 Milanović Jovana 59 51     0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana   100     0      
RA 177/2016 Kočijašević Aleksandar 54 67     0      
RA 209/2016 Medan  Nikola         0      
RA 197/2016 Kerkez Nina         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 224/2016 Dimitrijević Nemanja         0      
RA 228/2016 Probojčević Dejan   55     0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 194/2015 Santrač Jovan         0      
RA 217/2015 Mihajlov Marko         0      
RA 240/2015 Krstić Goran 77 53     0      
RA 154/2014 Nikolić Katarina         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 227/2014 Trkulja  Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 13/2013 Lazić Aleksandar         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 198/2011 Tešić Boris         0      
                     
RA 17/2016 Ćojder Jovan         0      
RA 147/2016 Tomašević Stefan         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 189/2016 Sudar Danijel         0      
RA 226/2016 Simić Lazar 52       0      
RA 50/2015 Mitrić Tijana 53 68 55   0      
RA 192/2015 Bošković Luka         0      
RA 216/2015 Međo Ana         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 178/2013 Babić Ivan         0      
RA 247/2013 Gavrilović Miloš         0      
RA 194/2012 Martić Dušan         0      
  uplatili za polaganje preko kolokvijuma
  prijavili se za polaganje preko kolokvijuma, a nisu uplatili
  ponovo slušaju (prvi put slušaju)