RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
15.04.2018 - rezultati aprilskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova i upis ocena biće održani u četvrtak 26.04.2018. u 19:00h 
u učionici 105. 
Usmeni za ocenu 10 biće održan u četvrtak 26.04.2018. u 19:00h 
u učionici 104.
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 4/2017 Dragić Nikola 61   40 65 0      
RA 5/2017 Ivanović Vladimir 59 68     0      
RA 14/2017 Mandić Filip         0      
RA 16/2017 Kričković Luka 82 72 67 70 72.75   78 8
RA 18/2017 Pekez Marko 70   75 65 0      
RA 20/2017 Župunski Radovan 85 100 85 100 92.5   94 9(teorija za 10)
RA 24/2017 Dobošarević Zoran 73 59 65 85 70.5   76 8
RA 29/2017 Ivanić Dušan 43 81     0      
RA 34/2017 Golubović Miloš 42 45 63 50 50   59 6
RA 37/2017 Savković Slađana 84 88 87 95 88.5   91 9(teorija za 10)
RA 41/2017 Ivić Mihailo 57   72 70 0      
RA 46/2017 Spasojević Sima 47 77 70 90 71   76 8
RA 49/2017 Turković Emina 42 45     0      
RA 52/2017 Repović Aleksa 76 60     0      
RA 59/2017 Pantić Milan 55   51   0      
RA 65/2017 Stamenić Maja 57 67 64 48 59   67 7
RA 67/2017 Stupar Luka 69 75 53 75 68   74 8
RA 70/2017 Obradov Anja 61 48 76 75 65   71 8
RA 72/2017 Mačak Stefan 70 50 72 78 67.5   73 8
RA 91/2017 Mijanović Mirko 51 58 65   0      
RA 92/2017 Milosavljević Ivana 59 100 83 90 83   86 9(teorija za 10)
RA 93/2017 Mučibabić Verica 62 57 66 57 60.5   68 7
RA 95/2017 Poljašević Danijela 60 82 76 63 70.25   76 8
RA 97/2017 Bobić Luka 73 71 56 63 65.75   72 8
RA 100/2017 Đokić Đorđe 50 95 53   0      
RA 104/2017 Okiljević Milica 43 86 59 88 69   75 8
RA 105/2017 Jović Neda 45 72   50 0      
RA 108/2017 Cvijanović Strahinja 73 63 85   0      
RA 109/2017 Džudović Miljan 62 45 62   0      
RA 111/2017 Jarić Mihajlo 74 52 61 94 70.25   76 8
RA 112/2017 Bulaja Dimitrije 63 92 90 65 77.5   82 9
RA 113/2017 Fruža Denis 88 58 87 95 82   85 9(teorija za 10)
RA 119/2017 Golušin Milan 69 40     0      
RA 126/2017 Stamenković Aleksandra 88 100 80 95 90.75   92 9(teorija za 10)
RA 128/2017 Miljković Veljko 61 98 79 100 84.5   87 9(teorija za 10)
RA 129/2017 Arsić Božidar 55 93 77 64 72.25   77 8
RA 134/2017 Jovanović Nađa 75 57 65   0      
RA 138/2017 Malavrazić Danilo 67 62 53 75 64.25   71 8
RA 141/2017 Plavšić Nenad         0      
RA 142/2017 Kukić Nemanja         0      
RA 147/2017 Petronijević Srđan 43 75     0      
RA 149/2017 Rodić Jovana         0      
RA 150/2017 Radojević Ivana         0      
RA 156/2017 Đurišić Marko 69 77 80 100 81.5   85 9(teorija za 10)
RA 160/2017 Gavrić Ivana 62   60 58 0      
RA 162/2017 Pualić Nemanja 52 51 75 75 63.25   70 7
RA 168/2017 Ivanić Aleksa 70 100     0      
RA 170/2017 Vujić Bojan 52   72 70 0      
RA 174/2017 Tomić Savo 59 49 76   0      
RA 177/2017 Pregun Nebojša     60   0      
RA 179/2017 Mijatović Aleksandar 47 100 78 84 77.25   81 9
RA 180/2017 Đukić Goran   52 65 55 0      
RA 182/2017 Savić Đorđe         0      
RA 183/2017 Govedar Marko         0      
RA 184/2017 Gavranović Nikola 81 60 84 100 81.25   85 9(teorija za 10)
RA 185/2017 Perić Dario 59 98 67 60 71   76 8
RA 187/2017 Nikolić Aleksa 47 62     0      
RA 188/2017 Arsenović Dajana         0      
RA 190/2017 Đinić David   61 55   0      
RA 191/2017 Božić Milica         0      
RA 194/2017 Šimpraga Elena 52 53 65   0      
RA 195/2017 Tešić Aleksandar 53 50 59   0      
RA 196/2017 Jović Una         0      
RA 198/2017 Đurđević Luka 55   50 66 0      
RA 200/2017 Maravić Aćim 61 70 63 50 61   68 7
RA 201/2017 Mandić Uroš 51 50     0      
RA 202/2017 Jakovljević Jovana     77 44 0      
RA 204/2017 Lojanica Goran 58   75 55 0      
RA 205/2017 Beljić Dejan         0      
RA 207/2017 Ragaji Boris         0      
RA 209/2017 Marjanović Nevena         0      
RA 210/2017 Arađanin Stefan 72 88 66   0      
RA 212/2017 Stupar Marija 49 63 52   0      
RA 213/2017 Dragojlović Maja     48 40 0      
RA 214/2017 Lagundžin Simeon 74 71 52   0      
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0      
RA 216/2017 Mihajlović Branislav     54   0      
RA 217/2017 Patarić Sara         0      
RA 218/2017 Bartoj Dušan         0      
RA 219/2017 Antonić Nikola         0      
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0      
RA 221/2017 Ristić Danijel         0      
RA 223/2017 Čonkić Radoslavka 70 70 54   0      
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   51     0      
RA 225/2017 Pjevalica Aleksandra         0      
RA 226/2017 Sili Emma         0      
RA 228/2017 Todorović Stefan         0      
RA 229/2017 Panin Milan         0      
RA 231/2017 Nikolić Nikola 57       0      
RA 232/2017 Stefanović David         0      
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0      
RA 237/2017 Popin Miloš         0      
RA 238/2017 Skorup Zorica 54 95 72 70 72.75   78 8
RA 239/2017 Balaban Sandra   58 47 50 0      
RA 240/2017 Živković Milica   75     0      
               
       
Stari studenti                
RA 23/2016 Ristanović Ilija         0      
RA 68/2016 Petrović Đorđe   77     0      
RA 123/2016 Milanović Jovana         0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 175/2016 Crveni Jovana   100     0      
RA 177/2016 Kočijašević Aleksandar 54 67     0      
RA 209/2016 Medan  Nikola         0      
RA 197/2016 Kerkez Nina         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 224/2016 Dimitrijević Nemanja         0      
RA 228/2016 Probojčević Dejan   55     0      
RA 233/2016 Dujović Šćepan         0      
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0      
RA 194/2015 Santrač Jovan         0      
RA 217/2015 Mihajlov Marko         0      
RA 240/2015 Krstić Goran 77 53     0      
RA 154/2014 Nikolić Katarina         0      
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0      
RA 227/2014 Trkulja  Milan         0      
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0      
RA 13/2013 Lazić Aleksandar         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš         0      
RA 199/2012 Jevtović Danilo 52 43     0      
RA 162/2011 Guberina Kristina         0      
RA 198/2011 Tešić Boris         0      
                     
RA 17/2016 Ćojder Jovan         0      
RA 147/2016 Tomašević Stefan         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 189/2016 Sudar Danijel         0      
RA 226/2016 Simić Lazar         0      
RA 192/2015 Bošković Luka         0      
RA 216/2015 Međo Ana         0      
RA 229/2015 Čudić Dušan         0      
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0      
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0      
RA 178/2013 Babić Ivan         0      
RA 247/2013 Gavrilović Miloš         0      
RA 194/2012 Martić Dušan         0      
  uplatili za polaganje preko kolokvijuma
  prijavili se za polaganje preko kolokvijuma, a nisu uplatili
  ponovo slušaju (prvi put slušaju)