RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
13.02.2018 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Gledanje radova održaće se u utorak 20.02.2018. u 20h u amfiteatru A1.
Upis ocena biće održan u nedelju 25.02.2018. u 18:30h u amfiteatru A1.
Teorija za 10 polaže se u nedelju 25.02.2018. u 18h u amfiteatru A1.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % Bodovi Ocena
RA 1/2017 Perišić Ana 52 52 89 73 66.5 73 8
RA 2/2017 Mršić Strahinja 60 50 72 55 59.25 67 7
RA 3/2017 Todorović Milana 96 100 94 100 97.5 98 9(teorija za 10)
RA 4/2017 Dragić Nikola     40 65 0    
RA 5/2017 Ivanović Vladimir 59 68     0    
RA 6/2017 Kiš Gergelj 87 100 86 100 93.25 94 9(teorija za 10)
RA 7/2017 Farkaš Kristian 54 48 40 41 45.75 56 6
RA 8/2017 Hadžibabić Aleksandar 74 73 84 97 82 85 9(teorija za 10)
RA 9/2017 Knežević Milan 84 75 86 95 85 88 9(teorija za 10)
RA 10/2017 Vučen Rastko 55 77 57 61 62.5 69 7
RA 11/2017 Ignjatijević Aleksandar 79 100 84 73 84 87 9(teorija za 10)
RA 12/2017 Vučaj Aleksa 50 88 60 70 67 73 8
RA 13/2017 Naglić Aleksa 69 40 57 51 54.25 63 7
RA 14/2017 Mandić Filip         0    
RA 15/2017 Uljarević Bojan 94 100 72 96 90.5 92 9(teorija za 10)
RA 16/2017 Kričković Luka     67 70 0    
RA 17/2017 Lukić Milica 72 65 93 88 79.5 83 9
RA 18/2017 Pekez Marko 70   75 65 0    
RA 19/2017 Grgur Vladan 74 100 85 100 89.75 92 9(teorija za 10)
RA 20/2017 Župunski Radovan 85 100 85 100 92.5 94 9(teorija za 10)
RA 21/2017 Gudelj Nikola 72 100 79 79 82.5 86 9(teorija za 10)
RA 22/2017 Milijević Aleksandra 62 50 86 65 65.75 72 8
RA 23/2017 Mijalković Matija 96 100 94 100 97.5 98 9(teorija za 10)
RA 24/2017 Dobošarević Zoran 73 59 65   0    
RA 25/2017 Petrović Luka 67 63 66 68 66 72 8
RA 26/2017 Kesić Vuk 70 68 68 64 67.5 73 8
RA 27/2017 Vojvodić Danica 63 59 64 80 66.5 73 8
RA 28/2017 Momčilović Milan 66 77 84 96 80.75 84 9
RA 29/2017 Ivanić Dušan 43 81     0    
RA 30/2017 Ivošević Jovan 59 50 82 90 70.25 76 8
RA 31/2017 Anišić Helena 82 89 94 100 91.25 93 9(teorija za 10)
RA 32/2017 Vlajkov Jelena 83 100 92 64 84.75 88 9(teorija za 10)
RA 33/2017 Budiša Jelena 66 56 72 65 64.75 71 8
RA 34/2017 Golubović Miloš 42 45 63   0    
RA 35/2017 Timarac Jovan 57 88 84 87 79 83 9
RA 36/2017 Čarapić Dragana 80 95 76 97 87 89 9(teorija za 10)
RA 37/2017 Savković Slađana 84 88 87 95 88.5 91 9(teorija za 10)
RA 38/2017 Damjanac Nastasja 56 56 79 53 61 68 7
RA 39/2017 Adamović Jovan 76 65 71 83 73.75 79 8
RA 40/2017 Savić Jasmina 89 100 87 100 94 95 9(teorija za 10)
RA 41/2017 Ivić Mihailo 57   72   0    
RA 42/2017 Marković Filip 40 70 66 75 62.75 70 7
RA 43/2017 Atanacković Ana 47 46 60 66 54.75 63 7
RA 44/2017 Jorgovanović Bojan 89 100 84 100 93.25 94 9(teorija za 10)
RA 45/2017 Hložan Andrej 88 97 91 64 85 88 9(teorija za 10)
RA 46/2017 Spasojević Sima 47 77 70 90 71 76 8
RA 47/2017 Živković Luna 73 76 80 73 75.5 80 8
RA 48/2017 Glintić Jovan 77 88 74 52 72.75 78 8
RA 49/2017 Turković Emina 42 45     0    
RA 50/2017 Kokanović Mladenka 66 92 80 70 77 81 9
RA 51/2017 Vuković Lidija 62 71 61 53 61.75 69 7
RA 52/2017 Repović Aleksa         0    
RA 53/2017 Lazić Zorana 63 45 68 45 55.25 63 7
RA 54/2017 Pil Kristijan 78 70 84 50 70.5 76 8
RA 55/2017 Zeljko Jelena 74 84 89 83 82.5 86 9(teorija za 10)
RA 56/2017 Siriški Milica 97 100 96 100 98.25 99 9(teorija za 10)
RA 57/2017 Avramović Ljubomir 55 58 73 62 62 69 7
RA 58/2017 Stanojev Natalija 70 100 81 90 85.25 88 9(teorija za 10)
RA 59/2017 Pantić Milan 55   51   0    
RA 60/2017 Dorić Luka 74 63 84 91 78 82 9
RA 61/2017 Blesić Nikola 73 75 88 54 72.5 78 8
RA 62/2017 Vidović Marko 53 95 61 70 69.75 75 8
RA 63/2017 Govorčin Tamara 61 77 81 87 76.5 81 9
RA 64/2017 Stanojević Pavle 82 97 90 100 92.25 94 9(teorija za 10)
RA 65/2017 Stamenić Maja 57   64 48 0    
RA 66/2017 Buđen Vladimir 74 76 83 55 72 77 8
RA 67/2017 Stupar Luka 69 75 53   0    
RA 68/2017 Bogosavljev Dejan 84 98 88 62 83 86 9(teorija za 10)
RA 69/2017 Ranković Tamara 88 91 77 87 85.75 88 9(teorija za 10)
RA 70/2017 Obradov Anja 61 48     0    
RA 71/2017 Đorđević Milijana 78 100 85 83 86.5 89 9(teorija za 10)
RA 72/2017 Mačak Stefan 51 50 72 78 62.75 70 7
RA 73/2017 Đurović Nikola 65 68 81 92 76.5 81 9
RA 74/2017 Mikić Nemanja 59 77 64 54 63.5 70 7
RA 75/2017 Savić Stefan 47 47 70 75 59.75 67 7
RA 76/2017 Petrović Anđela 76 99 60 100 83.75 87 9(teorija za 10)
RA 77/2017 Sarić Marko 77 95 84 79 83.75 87 9(teorija za 10)
RA 78/2017 Šarić Vuk 47 64 71 82 66 72 8
RA 79/2017 Zalar Marjana 70 84 78 75 76.75 81 9
RA 80/2017 Velaga Srđan 70 100 71 72 78.25 82 9
RA 81/2017 Knežević Ljiljana 63 97 43 83 71.5 77 8
RA 82/2017 Bjeković Milica 49 95 70 73 71.75 77 8
RA 83/2017 Savić Aleksandar 66 97 91 78 83 86 9(teorija za 10)
RA 84/2017 Mandić Nađa 62 63 70 68 65.75 72 8
RA 85/2017 Mačkić Dušan 78 91 92 94 88.75 91 9(teorija za 10)
RA 86/2017 Bogdanović Dejan 97 100 91 100 97 98 9(teorija za 10)
RA 87/2017 Todorović Dragana 56 51 77 75 64.75 71 8
RA 88/2017 Vajagić Nenad 52 86 63 64 66.25 72 8
RA 89/2017 Đurić Sara 50 76 67 88 70.25 76 8
RA 90/2017 Tepavčević Maja 64 75 76 74 72.25 77 8
RA 91/2017 Mijanović Mirko 51 58     0    
RA 92/2017 Milosavljević Ivana 59 100 83 90 83 86 9(teorija za 10)
RA 93/2017 Mučibabić Verica 62 57 66 57 60.5 68 7
RA 94/2017 Mučibabić Kristina 66 51 91 77 71.25 77 8
RA 95/2017 Poljašević Danijela 60   76 63 0    
RA 96/2017 Milenković Maja 60 58 61 41 55 63 7
RA 97/2017 Bobić Luka   71   63 0    
RA 98/2017 Paripović Danilo 65 49 50 67 57.75 65 7
RA 99/2017 Samardžić Jovana 65 90 66 50 67.75 74 8
RA 100/2017 Đokić Đorđe 50 95 52   0    
RA 101/2017 Brdar Ilija 80 98 94 100 93 94 9(teorija za 10)
RA 102/2017 Drvar David 81 100 94 96 92.75 94 9(teorija za 10)
RA 103/2017 Vulić Stevan 84 100 88 95 91.75 93 9(teorija za 10)
RA 104/2017 Okiljević Milica 43 86 59 88 69 75 8
RA 105/2017 Jović Neda 45 72     0    
RA 106/2017 Meseldžić Anja 82 100 81 100 90.75 92 9(teorija za 10)
RA 107/2017 Jelicki Jovan 42 92 71 88 73.25 78 8
RA 108/2017 Cvijanović Strahinja     85   0    
RA 109/2017 Džudović Miljan 62 45 62   0    
RA 110/2017 Ranisavljević Katarina 71 80 85 60 74 79 8
RA 111/2017 Jarić Mihajlo   52 61 94 0    
RA 112/2017 Bulaja Dimitrije 63 65 90 65 70.75 76 8
RA 113/2017 Fruža Denis   58 87 95 0    
RA 114/2017 Kovačević Tamara 71 93 74 88 81.5 85 9(teorija za 10)
RA 115/2017 Ristić Mark 63 95 74 60 73 78 8
RA 116/2017 Tomik Nikola 64 47 67 77 63.75 70 7
RA 117/2017 Šikuljak Igor 75 100 84 78 84.25 87 9(teorija za 10)
RA 118/2017 Novaković Jana 62 58 69 48 59.25 67 7
RA 119/2017 Golušin Milan 69 40     0    
RA 120/2017 Tekić Bojana 68 63 67 44 60.5 68 7
RA 121/2017 Milićev Radoš 83 77 84 95 84.75 88 9(teorija za 10)
RA 122/2017 Petrović Dušan 76 100 77 96 87.25 90 9(teorija za 10)
RA 123/2017 Perić Nataša 73 91 67 65 74 79 8
RA 124/2017 Drčelić Tanja 70 61 72 76 69.75 75 8
RA 125/2017 Aleksić Nikola 60 41 50 48 49.75 59 6
RA 126/2017 Stamenković Aleksandra     80 95 0    
RA 127/2017 Petković Jelena 88 90 86 83 86.75 89 9(teorija za 10)
RA 128/2017 Miljković Veljko 61 98 79 100 84.5 87 9(teorija za 10)
RA 129/2017 Arsić Božidar 55 93 77 64 72.25 77 8
RA 130/2017 Vojnović Slađana 55 77 67 70 67.25 73 8
RA 131/2017 Jevtić Nemanja 69 71 60 70 67.5 73 8
RA 132/2017 Zindović Stefan 94 100 91 97 95.5 96 9(teorija za 10)
RA 133/2017 Kolović Nikola 71 98 95 100 91 93 9(teorija za 10)
RA 134/2017 Jovanović Nađa 75   65   0    
RA 135/2017 Santrač Stefan 81 83 82 99 86.25 89 9(teorija za 10)
RA 136/2017 Dimitrijević Nemanja 74 100 84 86 86 89 9(teorija za 10)
RA 137/2017 Santrač Aleksa 73 63 74 89 74.75 79 8
RA 138/2017 Malavrazić Danilo   62 53 75 0    
RA 139/2017 Ćurčić Luka 60 63 81 78 70.5 76 8
RA 140/2017 Kretler Jelena 59 63 69 65 64 71 8
RA 141/2017 Plavšić Nenad         0    
RA 142/2017 Kukić Nemanja         0    
RA 143/2017 Kuzmanović Ognjen 79 100 87 100 91.5 93 9(teorija za 10)
RA 144/2017 Rac Darjan 61 70 81 50 65.5 72 8
RA 145/2017 Zuković Filip 45 98 85 91 79.75 83 9
RA 146/2017 Srdić Nevena 60 86 75 69 72.5 78 8
RA 147/2017 Petronijević Srđan 43 75     0    
RA 148/2017 Bursać Vasilije 70 68 78 89 76.25 81 9
RA 149/2017 Rodić Jovana         0    
RA 150/2017 Radojević Ivana         0    
RA 151/2017 Glogovac Dušan 63 65 64 53 61.25 68 7
RA 152/2017 Kovačević Milena 83 100 91 64 84.5 87 9(teorija za 10)
RA 153/2017 Trkulja Dušan 68 100 73 62 75.75 80 8
RA 154/2017 Rončević Igor 61 90 67 45 65.75 72 8
RA 155/2017 Tomić Maja 52 75 79 62 67 73 8
RA 156/2017 Đurišić Marko 69 77 80 57 70.75 76 8
RA 157/2017 Vučetić Marija 69 98 77 62 76.5 81 9
RA 158/2017 Veličković Tamara 62 40 63 60 56.25 64 7
RA 159/2017 Dragutinović Nemanja 40 77 55 53 56.25 64 7
RA 160/2017 Gavrić Ivana 62   60 58 0    
RA 161/2017 Nešić Stefan 56 75 54   0    
RA 162/2017 Pualić Nemanja 52 51     0    
RA 163/2017 Bozalo Goran 53 59 64 66 60.5 68 7
RA 164/2017 Zec Stefan 59 50 53 72 58.5 66 7
RA 165/2017 Tošić Milica 47 40 68 59 53.5 62 7
RA 166/2017 Štrbački Saša 60 77 67 47 62.75 70 7
RA 167/2017 Čivčić Ognjen 65 67 59 53 61 68 7
RA 168/2017 Ivanić Aleksa         0    
RA 169/2017 Savanović Živojin 64 68 87 100 79.75 83 9
RA 170/2017 Vujić Bojan 52   72 70 0    
RA 171/2017 Joksimović Bogdan 77 100 77 89 85.75 88 9(teorija za 10)
RA 172/2017 Popović Nemanja 74 100 76 92 85.5 88 9(teorija za 10)
RA 173/2017 Bosnić Jovan 40 56 68 98 65.5 72 8
RA 174/2017 Tomić Savo     76   0    
RA 175/2017 Simić Aca 58 51 48 58 53.75 62 7
RA 176/2017 Stevanović Aleksandar 80 100 77 83 85 88 9(teorija za 10)
RA 177/2017 Pregun Nebojša         0    
RA 178/2017 Kundačina Đorđije 84 100 79 90 88.25 90 9(teorija za 10)
RA 179/2017 Mijatović Aleksandar 47 100 78 84 77.25 81 9
RA 180/2017 Đukić Goran   52 65 55 0    
RA 181/2017 Tešanović Nedeljko 67 59 77 50 63.25 70 7
RA 182/2017 Savić Đorđe         0    
RA 183/2017 Govedar Marko         0    
RA 184/2017 Gavranović Nikola 81 60 84 100 81.25 85 9(teorija za 10)
RA 185/2017 Perić Dario 59   67   0    
RA 186/2017 Maksimović Vladislav 78 64 62 69 68.25 74 8
RA 187/2017 Nikolić Aleksa 47 62     0    
RA 188/2017 Arsenović Dajana         0    
RA 189/2017 Beljić Stefan 60 53 82 64 64.75 71 8
RA 190/2017 Đinić David   61 55   0    
RA 191/2017 Božić Milica         0    
RA 192/2017 Kitanović Stefan 57 97 58 90 75.5 80 8
RA 193/2017 Babić Nikola 66 68 72 55 65.25 72 8
RA 194/2017 Šimpraga Elena 52 53 65   0    
RA 195/2017 Tešić Aleksandar 53 50 59   0    
RA 196/2017 Jović Una         0    
RA 197/2017 Milanović Marija 64 61 50 45 55 63 7
RA 198/2017 Đurđević Luka 55   50 66 0    
RA 199/2017 Božović Vasilije 71 58 65 86 70 76 8
RA 200/2017 Maravić Aćim 61   63   0    
RA 201/2017 Mandić Uroš 51 50     0    
RA 202/2017 Jakovljević Jovana     77 44 0    
RA 203/2017 Mićić Darijan 63 65 67 80 68.75 74 8
RA 204/2017 Lojanica Goran 58   75   0    
RA 205/2017 Beljić Dejan         0    
RA 206/2017 Šipka Marko 56 59 68 68 62.75 70 7
RA 207/2017 Ragaji Boris         0    
RA 208/2017 Novčić Gojko 75 60 81 50 66.5 73 8
RA 209/2017 Marjanović Nevena         0    
RA 210/2017 Arađanin Stefan 72   66   0    
RA 211/2017 Đurić Kristina 51 54 59 63 56.75 65 7
RA 212/2017 Stupar Marija     52   0    
RA 213/2017 Dragojlović Maja     48 40 0    
RA 214/2017 Lagundžin Simeon 74 71 52   0    
RA 215/2017 Vojvodić Vukašin         0    
RA 216/2017 Mihajlović Branislav     54   0    
RA 217/2017 Patarić Sara         0    
RA 218/2017 Bartoj Dušan         0    
RA 219/2017 Antonić Nikola         0    
RA 220/2017 Horbalj Katarina         0    
RA 221/2017 Ristić Danijel         0    
RA 222/2017 Rakić Marko 57 51 50 77 58.75 66 7
RA 223/2017 Čonkić Radoslavka 70   54   0    
RA 224/2017 Pjevalica Bojana   51     0    
RA 225/2017 Pjevalica Aleksandra         0    
RA 226/2017 Sili Emma         0    
RA 227/2017 Radovanović Biljana 50 50 78 49 56.75 65 7
RA 228/2017 Todorović Stefan         0    
RA 229/2017 Panin Milan         0    
RA 230/2017 Petrović Stefan 76 78 87 70 77.75 82 9
RA 231/2017 Nikolić Nikola 57       0    
RA 232/2017 Stefanović David         0    
RA 233/2017 Todorović Nikola 50 50 68 63 57.75 65 7
RA 234/2017 Pantelić Nikola 56 65 60 87 67 73 8
RA 235/2017 Stojaković Đorđe 54 67 57 74 63 70 7
RA 236/2017 Moromilov Nemanja         0    
RA 237/2017 Popin Miloš         0    
RA 238/2017 Skorup Zorica 54   72 70 0    
RA 239/2017 Balaban Sandra   58 47 50 0    
RA 240/2017 Živković Milica   75     0    
             
     
Stari studenti              
RA 23/2016 Ristanović Ilija         0    
RA 68/2016 Petrović Đorđe   77     0    
RA 123/2016 Milanović Jovana         0    
RA 141/2016 Repac Marina         0    
RA 175/2016 Crveni Jovana   100     0    
RA 177/2016 Kočijašević Aleksandar 54 67     0    
RA 191/2016 Teodorović Ana 50 54 59 84 61.75 69 7
RA 209/2016 Medan  Nikola         0    
RA 197/2016 Kerkez Nina         0    
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0    
RA 224/2016 Dimitrijević Nemanja         0    
RA 228/2016 Probojčević Dejan   55     0    
RA 233/2016 Dujović Šćepan         0    
RA 145/2015 Jerčić Đorđe         0    
RA 194/2015 Santrač Jovan         0    
RA 217/2015 Mihajlov Marko         0    
RA 240/2015 Krstić Goran 77 53     0    
RA 154/2014 Nikolić Katarina         0    
RA 156/2014 Brašanac Jovana         0    
RA 227/2014 Trkulja  Milan         0    
RA 237/2014 Badrljica Tihomir         0    
RA 13/2013 Lazić Aleksandar         0    
RA 199/2013 Milaković Miloš         0    
RA 199/2012 Jevtović Danilo 52 43     0    
RA 162/2011 Guberina Kristina         0    
RA 198/2011 Tešić Boris         0    
                   
RA 17/2016 Ćojder Jovan         0    
RA 147/2016 Tomašević Stefan         0    
RA 153/2016 Pece Kristina         0    
RA 189/2016 Sudar Danijel         0    
RA 226/2016 Simić Lazar         0    
RA 192/2015 Bošković Luka         0    
RA 216/2015 Međo Ana         0    
RA 229/2015 Čudić Dušan         0    
RA 87/2013 Todorović Miodrag         0    
RA 158/2013 Petrović Mihajlo         0    
RA 178/2013 Babić Ivan         0    
RA 247/2013 Gavrilović Miloš         0    
RA 194/2012 Martić Dušan         0    
  uplatili za polaganje preko kolokvijuma
  prijavili se za polaganje preko kolokvijuma, a nisu uplatili
  ponovo slušaju (prvi put slušaju)