srpski english

Rukovodilac: dr Biljana Mihailović, redovni profesor

Trajanje: (god./sem.) 3 / 6

Ukupan broj ESPB: 180

Zvanje koje se stiče: Doktor nauka - Primenjena matematika (Dr)

Jezik: srpski i engleski jezik

Nastavni plan doktorskih studija Matematike u tehnici (2020)

PredmetFond predavanjaFond aud. vežbiFond lab. vežbiESPB
Prva godina, zimski semestar    
Metod naučnog rada0005
Izborna pozicija 150012
Izborna pozicija 250013
Prva godina, letnji semestar    
Aktuelno stanje u oblasti0002
Izborna pozicija 350014
Izborna pozicija 450014
Druga godina, zimski semestar    
Izborna pozicija 550014
Izborna pozicija 650014
Priprema prijave doktorske disertacije0002
Druga godina, letnji semestar    
Doktorska disertacija-teorijske osnove00030
Treća godina, zimski semestar    
Doktorska disertacija-studijski istraživački rad00030
Treća godina, letnji semestar    
Doktorska disertacija-studijski istraživački rad00010
Doktorska disertacija-izrada i odbrana00020