Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi

Obaveštavamo stare studente da svi položeni delovi važe dve školske godine, pod uslovom da prijave polaganje preko kolokvijuma.

Matematika 1, Mašinski odsek


I semestar, 3+3 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Utorak 16:15-19:00 (amfiteatar A2)
Termini održavanja konsultacija: Ksenija Doroslovački, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail: ksena4787@yahoo.com
asistenti:
Irena Miščević, blok F, prvi sprat, kabinet broj 122; e-mail: irena.miscevic@uns.ac.rs
Đorđe Dragić, blok F, drugi sprat, kabinet broj 218;e-mail: djordje.dragic@uns.ac.rs
Radni kalendar za 2021/2022 godinu: Radni kalendar

Kratak sadržaj kursa

Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije, nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, diferencijalni račun i primena).


Studenti koji žele da polažu ispit preko testova i kolokvijuma a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se prijave na studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
Prvi kolokvijum
1Sistemi linearnih jednačina. Operacije sa matricama
2Determinante i inverzna matrica. Primena matrica i determinanti na rešavanje sistema linearnih jednačina
3Karakteristični koreni i vektori
4Vektori
5Analitička geometrija
6Analitička geometrija.Kompleksni brojevi
Prvi kolokvijum polaže se u nedelju 14.11.2021.godine od 11h do 14h u A1, A2,A3, A4 i 109a,202, 203, 204, 205
Drugi kolokvijum
7Kompleksni brojevi
8Kompleksni brojevi
9Polinomi
10Polinomi i racionalne funkcije
Drugi kolokvijum polaže se u nedelja 12.12.2021.godine od 11h do 14h u A1, A2,A3, A4 i 109a,202, 203, 204, 205
Treći kolokvijum
11Granične vrednosti funkcije. Nizovi, granična vrednost niza
12Izvod funkcije
13Primena izvoda, Tejlorov polinom
14Primena izvoda, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija
Treći kolokvijum polaže se u ispitnom roku


Literatura

  • Zbirka zadataka iz Matematike 1 (algebra, granični procesi i diferencijalni račun); Ksenija Doroslovački, Gabrijela Grujić, Irena Miščević, Srđan Milićević, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2020

Način polaganja preko kolokvijuma:

Oblasti na prvom kolokvijumu su: Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru (teorija 25 bodova, zadaci 25 bodova).

Oblasti na drugom kolokvijumu su: kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije (teorija 25 bodova, zadaci 25 bodova).

Oblasti na trećem kolokvijumu su: Nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, izvod funkcije, primena izvoda, Tejlorov polinom, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija) (teorija 50 bodova, zadaci 50 bodova).

Način polaganja ispita:

Ispit se polaže iz dva dela, svaki deo se sastoji iz teorijskog dela (testa) i zadataka.

Znači teorija 1, zadaci 1, teorija 2, zadaci 2. Svaki deo nosi 50 bodova.

Stari studenti koji žele da polažu po delovima moraju da prijave polaganje preko kolokvijuma na studentskoj službi.

Oblasti iz prvog dela su: Sistemi linearnih jednačina, matrice i determinante, vektorska algebra u prostoru, kompleksni brojevi, polinomi i racionalne funkcije.

Oblasti iz drugog dela su: Nizovi i funkcije jedne promenljive (granična vrednost, neprekidnost, izvod funkcije, primena izvoda, Tejlorov polinom, Lopitalovo pravilo, ispitivanje funkcija).

Student je položio ispit ako je položio teoriju i zadatke iz oba dela ispita.

Apsolventski rokovi: U svim apsolventskim rokovima izlaze studenti koji su odslušali celo gradivo i moraju da rade ceo ispit odjednom (znači ne može da se radi izdelova). Iz delova može da se radi u svim redovnim rokovima i tokom kolokvijuma.

Tokom semestra u kom se sluša predmet, organizuje se tri kolokvijuma. Na svakom od kolokvijuma se radi test i zadaci iz te oblasti.

Primeri testova po oblastima koji se rade na predavanjima

Sistemi linearnih jednačina, determinante i matrice, Vektori i analitička geometrija, Kompleksni brojevi, Polinomi, Granične vrenosti, Izvodi.

Primeri testova i ispitnih zadataka za vežbu

Primeri testova kroz oblasti: Sistemi linearnih jednačina i matrice, Vektori i analitička geometrija, Kompleksni brojevi, Polinomi, Granične vrednosti, Izvodi

Primeri zadataka kroz oblasti: Sistemi linearnih jednačina i matrice, Vektori i analitička geometrija, Kompleksni brojevi, Polinomi Granične vrednosti Izvodi

Primeri testova i zadataka za ispit: Test I deo, Zadaci I deo, Test II deo, Zadaci II deo

Primeri zadataka za kolokvijum:

vezba za drugi kolokvijum

vezba za treći kolokvijum

Rešenja kolokvijuma

Rešenja prvog kolokvijuma Grupa A Rešenja prvog kolokvijuma Grupa B

Rešenja drugog kolokvijuma 2016 Rešenja drugog kolokvijuma 2017

Rešenje trećeg kolokvijuma Rešenje trećeg kolokvijuma

Rezultati

2021/2022 Rezultati kolokvijuma 1 Rezultati kolokvijuma 2 Rezultati kolokvijuma 3 Rezultati ispita 23.2.2022 Rezultati ispita 26.3.2022 Rezultati ispita 8.4.2022 Rezultati ispita 2.7.2022 Rezultati ispita 20.7.2022

2020/2021 Rezultati kolokvijuma 1 Rezultati kolokvijuma 2 Rezultati kolokvijuma 3 Rezultati ispita 17.02.2021 Rezultati ispita 24.03.2021 Rezultati ispita 09.04.2021 Rezultati ispita 20.05.2021 Rezultati ispita 23.06.2021 Rezultati ispita 14.07.2021 Rezultati ispita 03.09.2021 Rezultati ispita 15.09.2021 Rezultati ispita 29.09.2021 Rezultati ispita 7.10.2021 Rezultati ispita 14.10.2021

2019/2020 Rezultati kolokvijuma 1 Rezultati kolokvijuma 2 Rezultati kolokvijuma 3 Rezultati ispita 04.02.2020 Rezultati ispita 19.02.2020 Rezultati ispita 12.06.2020 Rezultati ispita 03.07.2020 Rezultati ispita 17.07.2020 Rezultati ispita 28.08.2020 Rezultati ispita 9.9.2020 Rezultati ispita 23.9.2020 Rezultati ispita 1.10.2020 Rezultati ispita 8.10.2020

2018/2019 Rezultati kolokvijuma 1 i 2 Rezultati kolokvijuma 3 i 4 Rezultati kolokvijuma 5 i 6 Rezultati ispita 29.1.2019 Rezultati ispita 11.2.2019 Rezultati ispita 16.3.2019 Rezultati ispita 12.4.2019 Rezultati ispita 25.5.2019 Rezultati ispita 19.6.2019 Rezultati ispita 5.7.2019 Rezultati ispita 30.8.2019 Rezultati ispita 11.9.2019 Rezultati ispita 25.9.2019 Rezultati ispita 6.10.2019 Rezultati ispita 20.10.2019

2017/2018 Rezultati kolokvijuma 1 i 2 Rezultati kolokvijuma 3 i 4 Rezultati kolokvijuma 5 i 6 Rezultati ispita 30.01.2018 Rezultati ispita 11.02.2018 Rezultati ispita 14.04.2018 Rezultati ispita 26.05.2018 Rezultati ispita 20.06.2018 Rezultati ispita 07.07.2018 Rezultati ispita 31.08.2018 Rezultati ispita 11.09.2018 Rezultati ispita 23.09.2018 Rezultati ispita 30.09.2018 Rezultati ispita 14.10.2018 Rezultati ispita 28.10.2018 Rezultati ispita 17.11.2018

2016/2017 Rezultati ispita 16.12.2017 Rezultati ispita 18.11.2017 Rezultati ispita 21.10.2017 Rezultati ispita 08.10.2017 Rezultati ispita 01.10.2017 Rezultati ispita 22.09.2017 Rezultati ispita 10.09.2017 Rezultati ispita 29.08.2017 Rezultati ispita 11.07.2017 Rezultati ispita 24.06.2017 Rezultati ispita 27.05.2017 Rezultati ispita 22.04.2017 Rezultati ispita 20.02.2017 Rezultati ispita 04.02.2017 Rezultati apslolventskog ispita 10.12.2016. Rezultati kolokvijuma 1 i 2 2016 Rezultati apslolventskog ispita 19.11.2016. Rezultati kolokvijuma 3 i 4 2016 Rezultati kolokvijuma 5 i 6 2016 Rezultati ispita 04.02.2017

2015/2016 Rezultati ispita 09.10.2016. Rezultati ispita 02.10.2016. Rezultati ispita 29.09.2016. Rezultati ispita 21.09.2016. Rezultati ispita 07.09.2016. Rezultati ispita 09.07.2016. Rezultati ispita 22.06.2016. Rezultati ispita 09.04.2016. Rezultati ispita 12.03.2016. Rezultati ispita 17.02.2016. Rezultati ispita 02.02.2016. REZULTATI KOLOKVIJUMA 2015/2016

2014/2015

Rezultati kolokvijuma 2014 Rezultati ispita 03.02.2015 Rezultati ispita 18.02.2015 Rezultati ispita 14.03.2015 Rezultati ispita 18.04.2015 Rezultati ispita 16.05.2015 Rezultati ispita 24.06.2015 Rezultati ispita 10.07.2015 Rezultati ispita 04.09.2015 Rezultati ispita 17.09.2015 Rezultati ispita 29.09.2015 Rezultati ispita 10.10.2015 Rezultati ispita 24.10.2015

Amfiteatar A1 (ulaz sa gornje strane) – MM 1/2021 – MM 60/2021

Amfiteatar A2 (ulaz sa gornje strane) – ME 1/2021 – ME 55/2021

Amfiteatar A4 – svi stari studenti

Učionica 203 (drugi sprat) – MP 1/2021 – MP 35/2021

Učionica 204 (drugi sprat) – MP 36/2021 – MP 70/2021

Učionica 205 (drugi sprat) – MP 71/2021 – MP 94/2021

Ksenija Home