Opšte informacije o predmetu:

Profesor: Silvia Ghilezan
Asistent: Marina Marčeta

  • Domaći zadatak:

Obaveštenja

Upis ocena za februarski ispitni rok će se održati u sredu 14.02.2018. u 11:00h. Sačekati ispred oglasne table za građevinu. Uvid u radove će se održati u istom terminu. Dolazak na upis ocena je OBAVEZAN za sve studente koji su položili ispit.

Rezultati ispita i kolokvijuma

Školska 2017/2018 godina

Školska 2016/2017 godina