M.Sc. Владимир Илић
Асистент
Универзитет у Новом Саду
Фаултет техничких наука
Департман за опште дисциплине у техници
Катедра за математику
Nddnec EnglishБиографија
Настава
Мастер рад
Резултати (Мехатроника)
Резултати (Статистика)