Članovi katedre

Katedra za fiziku

Nastavnici

Šef Katedre

Lončarević dr Ivana

Redovni profesor

sekretar Katedre

Lakatoš Robert

Docent

Budinski-Petković dr Ljuba

Redovni profesor

Vučinić-Vasić dr Milica

Redovni profesor

Ilić dr Dušan

Vanredni profesor

Mihailović dr Aleksandra

Vanredni profesor

Nemeš dr Tomas

Vanredni profesor

Samardžić dr Selena

Vanredni profesor

Stojković dr Ivana

Vanredni profesor

Ilić Strahinja

Asistent sa doktoratom

Rikalo Aleksandar

Asistent-master

Beljin-Čavić Milica

Asistent-master

Mrkajić Vujadin

Stručni saradnik-Laborant

Zečević Milka

Asistent-master

Vuković Aleksandar

Saradnik u nastavi