Primenjeno softversko inženjerstvo/ Elektoenergetski softverski inženjering

Pitanja za usmeni 2021/2022

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 5.12.2021.

 Usmeni za ocenu 10 biće u utorak 12.07.2022.godine u 17h.DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA KOD LIFTA.
 Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 23.1.2022.godine u 11:00 na Fakultetu tehničkih nauka.
I semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Ponedeljak 13:15-15:00 (A4)
Utorak 14:15-16:00 (A4)
Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački, kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail:ksena4787@yahoo.com
asistent:
Mirjana Erić; blok F, prvi sprat, kabinet broj 119; e-mail: mirjana_eric@uns.ac.rs
Jelena Čolić Oravec; blok F, prvi sprat, kabinet broj 116; e-mail: j_colic@uns.ac.rs
Maria Kis; blok F, prvi sprat, kabinet broj 117; e-mail: kiss.mari.21@gmail.com
Radni kalendar za 2021/2022 godinu: Radni kalendar

REZULTATI 2021/2022

Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 30.01.2022 20.02.2022 Usmeni 27.02.2022 10.04.2022 8.07.2022 17.07.2022

REZULTATI 2020/2021 Kolokvijum 1 1.12.2020 Kolokvijum 2 21.01.2021 07.02.2021 21.02.2021 Usmeni 10.04.2021 20.06.2021 04.07.2021 04.09.2021 17.09.2021 1.10.2021 7.10.2021 14.10.2021 20.11.2021

REZULTATI 2019/2020 Kolokvijum 1 1.12.2019 Kolokvijum 2 26.01.2020 06.02.2020 21.02.2020 Usmeni 25.02.2020 13.06.2020 06.07.2020 20.07.2020 29.08.2020 11.09.2020 25.09.2020 01.10.2020 08.10.2020

REZULTATI 2018/2019 Kolokvijum 1 25.11.2018 Kolokvijum 2 20.01.2019 31.01.2019 Rezultati usmenog ispita 22.02.2019 13.04.2019 21.06.2019 07.07.2019 31.08.2019 13.09.2019 27.09.2019 06.10.2019 20.10.2019

PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  • Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

kolokvijum 1: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

kolokvijum 2: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  • Svaki od 4 dela nosi 100 bodova. Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.
  • ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.
  • Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Primeri testova i ispitnih zadataka

Reseja test Januar 2022 Reseja zadaci Januar 2022

Zadaci drugi kolokvijum reseja

Zadaci za prvi kolokvijum

Kolokvijum 1 zadaci 2021

Kolokvijum 1 test 2021

Kolokvijum 2 iz 2019

Kolokvijum 1 iz 2019

Injektivnost i sirjektivnost Linearnih transformacija

Rešenja zadataka kolokvijuma 1 odrzanog 04.12.2016.

Rešenja zadataka kolokvijuma 2 odrzanog 22.01.2017.

Zadaci iz sistema i vektorskih prostora

Rešeni zadaci iz Analotičke geometrije

Test Vektori i Analitika geometrija

Test Vektorski prostori

Test Matrice

Test vezba kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 1

Rešeni Test za drugi kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 3

Rešeni Zadaci za drugi kolokvijum

Primena kararterističnih korena

Resenje prvog kolokvijuma 21.02.2021

Resenjedrugog kolokvijuma 21.02.2021

Resenje zadataka 21.02.2021

Resenje testa 07.02.2021

Resenje zadataka 07.02.2021

Resenje testa kolokvijuma 2

Resenje zadataka kolokvijuma 2

Recenje testa 2020

Recenje zadataka 2020

Studenti sa brojem indeksa:

PR 1/2021 do PR 30/2021 polažu u učionici 203 (drugi sprat)

PR 31/2021 do PR 60/2021 polažu u učionici 204 (drugi sprat)

PR 61/2021 do PR 90/2021 polažu u učionici 205 (drugi sprat)

PR 91/2021 do PR 120/2021 polažu u učionici 208 (drugi sprat)

PR 121/2021 do PR 140/2021 polažu u učionici 201 (drugi sprat)

PR 141/2021 do PR 160/2021 polažu u učionici 202 (drugi sprat)

Stari studenti polažu kolokvijum učionicu 202 (drugi sprat)

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  • 0-50 bodova........... ispit nije položen
  • 51-60 bodova.......... 6 (šest)
  • 61-70 bodova.......... 7 (sedam)
  • 71-80 bodova.......... 8 (osam)
  • 81-90 bodova.......... 9 (devet)
  • 91-100 bodova......... 10 (deset)

Ksenija Home