Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Pitanja za usmeni 2021/2022

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 5.12.2021.

 Usmeni za ocenu 10 biće u utorak 12.07.2022.godine u 17h.DOĆI NA PRVI SPRAT NASTAVNOG BLOKA KOD LIFTA.
 Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 23.1.2022.godine u 11:00h na Fakultetu tehničkih nauka.
I semestar, 4+4 časa nedeljno
Termini održavanja predavanja: Ponedeljak 16:15-18:00 (učionica AH1B)
Sredom 12:15-14:00 (učionica 109A)
Termini održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Ksenija Doroslovački; kula VI sprat, kabinet br 609; e-mail:ksena4787@yahoo.com
asistent: Mirjana Erić; blok F prvi sprat, kabinet broj 119; e-mail: mirjana_eric@uns.ac.rs
Ivan Medenica; blok F drugi sprat, kabinet broj 219; e-mail: pgmedo@gmail.com
Radni kalendar za 2021/2022 godinu: Radni kalendar

REZULTATI 2021/2022 Kolokvijum 1 Kolokvijum 2 30.01.2022 20.02.2022 Usmeni 27.02.2022 10.04.2022 8.07.2022 17.07.2022

REZULTATI 2020/2021 Kolokvijum 1 održan 6.12.2020 Kolokvijum 2 21.01.2021 07.02.2021 21.02.2021 Usmeni 10.04.2021 20.06.2021 04.07.2021 04.09.2021 17.09.2021 1.10.2021 7.10.2021 14.10.2021

REZULTATI 2019/2020 Kolokvijum 1 održan 1.12.2019 Kolokvijum 2 održan 26.01.2020 06.02.2020 21.02.2020 Usmeni 25.02.2020 13.06.2020 06.07.2020 20.07.2020 29.08.2020 11.09.2020 25.09.2020 01.10.2020 08.10.2020

REZULTATI 2018/2019 Kolokvijum 1 održan 25.11.2018 Kolokvijum 2 održan 20.01.2019 31.01.2019 13.02.2019 Rezultati usmenog ispita 22.02.2019 13.04.2019 21.06.2019 07.07.2019 31.08.2019 13.09.2019 27.09.2019 06.10.2019

REZULTATI 2017/2018 28.10.2018 14.10.2018 30.09.2018 25.09.2018 13.09.2018 01.09.2018 10.07.2018 22.06.2018 15.04.2018 Usmeni 13.02.2018 01.02.2018 Kolokvijum 1 održan 03.12.2017 Kolokvijum 2 održan 21.01.2018

REZULTATI 2016/2017 21.10.2017 08.10.2017 01.10.2017 24.09.2017 12.09.2017 31.08.2017 13.07.2017 26.06.2017 23.04.2017 22.02.2017_Usmeni 22.02.2017 07.02.2017 Prvi kolokvijum 2016 Drugi kolokvijum 2016

REZULTATI ISPITA I KOLOKVIJUMA 09.10.2016. 02.10.2016. 30.09.2016. 23.09.2016. 09.09.2016. 12.07.2016. 24.06.2016. 16.04.2016. 19.02.2016. 04.02.2016. Drugi kolokvijum 2015 Prvi kolokvijum 2015 Kolokvijum 2014 rezultati usmenog 05.02.2015. 20.02.2015. 19.04.2015. 26.06.2015. 12.07.2015. 07.09.2015. 19.09.2015. 01.10.2015. 10.10.2015. 24.10.2015.

PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  • Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

kolokvijum 1: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

kolokvijum 2: Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  • Svaki od 4 dela nosi 100 bodova. Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.
  • ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.
  • Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Primeri testova i ispitnih zadataka

Reseja test Januar 2022 Reseja zadaci Januar 2022

Zadaci drugi kolokvijum reseja

Zadaci za prvi kolokvijum

Kolokvijum 1 zadaci 2021

Kolokvijum 1 test 2021

Kolokvijum 2 iz 2019

Kolokvijum 1 iz 2019

Injektivnost i sirjektivnost Linearnih transformacija

Rešenja zadataka kolokvijuma 1 odrzanog 04.12.2016.

Rešenja zadataka kolokvijuma 2 odrzanog 22.01.2017.

Zadaci iz sistema i vektorskih prostora

Rešeni zadaci iz Analotičke geometrije

Test Vektori i Analitika geometrija

Test Vektorski prostori

Test Matrice

Test vezba kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 1

Rešeni Test za drugi kolokvijum 2

Rešeni Test za drugi kolokvijum 3

Rešeni Zadaci za drugi kolokvijum

Primena kararterističnih korena

Resenje prvog kolokvijuma 21.02.2021

Resenje drugog kolokvijuma 21.02.2021

Resenje zadataka 21.02.2021

Resenje testa 07.02.2021

Resenje zadataka 07.02.2021

Resenje testa kolokvijuma 2

Resenje zadataka kolokvijuma 2

Recenje testa 2020

Recenje zadataka 2020

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  • 0-50 bodova........... ispit nije položen
  • 51-60 bodova.......... 6 (šest)
  • 61-70 bodova.......... 7 (sedam)
  • 71-80 bodova.......... 8 (osam)
  • 81-90 bodova.......... 9 (devet)
  • 91-100 bodova......... 10 (deset)

Studenti sa brojem indeksa:

SV 1 /2021 do SV 20/2021 polažu u učionici 206 (drugi sprat)

SV 21 /2021 do SV 45/2021 polažu u učionici 101 (prvi sprat)

SV 46 /2021 do SV 66/2021 polažu u učionici 108 (prvi sprat)

SV 67 /2021 do SV 80/2021 polažu u učionici 109 (prvi sprat)

Stari studenti polažu kolokvijum u učionici 109 (prvi sprat)

Ksenija Home