Current students

Simona Kašterović
Alen Arslanagić

Master students

Graduated PhD students

Jelena Ivetić, “Intersection types and resource control in the intuitionistic sequent lambda calculus”, 2013
Petar Maksimović, “Development and Verification of Probability Logics and Logical Frameworks” (co-tutelle with University Nice), co-supervision with Zoran Ognjanovic and Luigi Liquori, en-cotutelle with University of Nice, 2013.

Graduated Master students

Alen Arslanagić, "Tipski sistem sa restrikcijama za određivanje tipova ML jezika sa implementacijom u Haskell-u", oktobar 2017
Aleksandar Kršić, "Linearna logika sa primenama u Petri mrežama", septembar 2017
Simona Kašterović, "Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun", juli 2017
Marko Stupar, "Modalna logika i primena u zastiti informacionih sistema" (Modal logic and application in information system security), septembar 2016. Employment Swiss Re Bratislava.
Jelena Ivetić, “O nekim prosirenjima lambda racuna”, 2008
Jelena Ivetić, "Formalni računi za intuicionističku logiku", magistarski rad, 2008
Silvia Likavec, “Reducibility method for lambda calculus with intersection types”, magistarski rad, 2005

Former students

Viktor Kuncak, PhD MIT, 2007
Silvia Likavec, PhD UNITO, ENS-Lyon, 2005
Dragisa Zunic, PhD ENS-Lyon, 2008
Jovana Obradović, PhD Universite Paris Diderot, Paris 7, 2017
Nenad Savić, PhD student at University of Bern

Doctoral thesis committee member

Vladimir Ivančević, "Poredjenje skupova podataka pomoću grafova", UNS, (thesis director I. Luković), 2017
Svetlana Jakšić, "Types for Access and Memory Control", UNS, (thesis director J. Pantović), president of the jury, 2016.
Nikola Obrenović, "Prilog projektovanju, konsolidaciji i transformaciji ograničenja torke sheme baze podataka, zasnovan na platformski nezavisnim modelima" UNS, (thesis director I. Luković), 2015
Bojan Marinković, "Interconnection of Heterogeneous Overlay Networks: Definition, Formalization and Applications", UNS, (thesis director Z. Ognjanović), president of the jury, 2014.
Fabien Renaud, "Explicit resources from the point of view of the rewriting theory", Universite Paris Diderot – Paris 7, (thesis director D. Kesner), 2011.
Tibor Lukić, "Regularized Problems in Image Processing", UNS, (thesis director N. Sladoje, J. Lindblad), president of the jury, 2011.
Yoko Motohama, University of Udine, thesis reviewer,(thesis director M. Dezani, F. Honsell), 2003.
Stefania Lusin, University of Venice, thesis reviewer, (thesis director M. Dezani, A. Salibra), 2002.

Mater's thesis committee member

Aleksa Mirković, "Blockchain distribuirani sistemi i njihova primena u farmaceutskoj industriji", UNS, (mentor D. Gajić), oktobar 2017
Marina Nenić, "Blockchain distribuirani sistemi i njihova primena u industriji video igara", UNS, (mentor D. Gajić), oktobar 2017
Vukan Turkulov, "Modifikacija PBRC algoritama sa primenama u problemima adaptivne regresije" UNS, (mentor M. Rapajić), septembar 2017
Jovana Vajagić, "Kriptografija zasnovana na rešetkama" (mentor V. Šenk), decembar 2016
Tijana Sekulić, "Kodiranje viševrednosnih razdvajajućih funkcija" (mentor J. Pantović), oktobar 2016
Milenko Maričić, "Rešavanje NP-teških optimizacionih problema korišćenjem simboličke provere modela i PSL jezika" (mentor S. Dautović), februar 2016
Svetlana Jakšić, (mentor J.Pantović), 2008.

Qualifying exam committee member

Veljko Petrovic, oktobar 2017
Sasa Devic, oktobar 2017
Marko Panic, oktobar 2017
Branislav Kordic, septembar 2017
Mirna Kapetina, mart 2017
Mansour Marei, januar 2017
Nikola Vranic, januar 2017

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010