Konsultacije: četvrtak 15h

Kabinet 608, Kula VI sprat (poželjno je najaviti se mailom)

Osnovne akademske studije:

Statisticke metode - Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Zaštita životne sredine (do 2017/2018 godine); Zaštita na radu (do 2017/2018 godine)
Matematička statistika - Gradjevinarstvo
Matematika 1 - Saobraćaj (do 2015/2016 godine)

Master studije: Matematika u tehnici

Odabrana poglavlja iz matematičke logike
Uvod u interaktivne dokazivače
Uvod u semantike programskih jezika

Doktorske studije: Matematika u tehnici

Logika u racunarstvu
Semantike programskih jezika
Modeli izračunljivosti
Uvod u funkcionalne programske jezike
Teorija mobilnih procesa
Procesna algebra

Doktorska škola matematike: srpski English

Students