Konsultacije: SREDA 14h

Kabinet 608, Kula VI sprat

Osnovne akademske studije:

Statisticke metode - Zastita zivotne sredine; Zastita na radu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Matematička statistika - Gradjevinarstvo
Matematika 1 - Saobraćaj (do 2015/2016 godine)

Master studije: Matematika u tehnici

Odabrana poglavlja iz matematičke logike
Uvod u interaktivne dokazivače
Uvod u semantike programskih jezika

Doktorske studije: Matematika u tehnici

Logika u racunarstvu
Semantike programskih jezika
Modeli izračunljivosti
Uvod u funkcionalne programske jezike
Teorija mobilnih procesa
Procesna algebra

Doktorska škola matematike: srpski English

Students