srpski english

Master studije - Matematika u tehnici

Studijski program Matematika u tehnici, kreiran i realizovan od strane Katedre za matematiku pri Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, predstavlja akreditovani interdisciplinarni jednogodišnji program master akademskih studija kojim se stiče akademsko zvanje Master inženjera primenjene matematike.


Zašto studirati Matematiku u tehnici?

"The Bureau of Labor Statistics projects that job opportunities for mathematicians will grow 23% between 2012 and 2022 and it pegs the median 2012 mathematician’s salary at $110,000. Those statistics land mathematician at the top of career advice and job listing website CareerCast’s 2014 list of the 10 best jobs..." Forbes.com


Ko može da studira Matematiku u tehnici?

Master studije Matematike u tehnici mogu predstavljati nastavak osnovnih akademskih studija Matematike, Fizike, Elektrotehnike, Računarstva, Mehatronike, Geodezije, Građevinarstva, Saobraćaja i srodnih naučnih i tehničkih disciplina.

Osnovni uslov za upis su završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine i koje vrede najmanje 240 ESPB. Bliži uslovi upisa su definisani pravilnikom Fakulteta, a pogodnost kandidata i eventualne dopunske uslove u individualnim slučajevima određuje upisna komisija.

Informacije o upisu za školsku 2016/17 godinu možete pronaći ovde.

Struktura studijskog programa

Studije traju jednu godinu, i vrede 60 ESPB bodova.

Student je u obavezi da položi 7 predmeta, i to 6 iz oblasti matematike i 1 iz naučne ili stručne oblasti u kojoj planira da primeni stečena znanja. Svi predmeti se biraju tako da budu u saglasnosti sa prethodnim obrazovanjem studenta i potrebama daljeg stručno-naučnog usavršavanja, a predloženi program treba da bude odobren od strane Rukovodioca programa i Komisije za kvalitet studijskog programa. Detaljnije informacije o strukturi programa i specifikaciji predmeta možete pronaći ovde.

U toku studija, student može biti uključen u studijski istraživački rad i stručnu praksu.

Studije se završavaju izradom i odbranom završnog master rada u oblasti primenjene matematike.


ProgramNaučni ProjektiStudentiSeminariPravilnici I DokumentaLinkovi