Odbranjeni master radovi

Ovde možete videti neke od odbranjenih diplomskih - master radova sa našeg studijskog programa:

 • Naslov: Matematički model za detekciju namerno izazvanih promena u sadržaju slike
  • student: Maja Ljubičić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 17.07.2021.
 • Naslov: Neke klase Fibonačijevih brojeva
  • student: Miloš Marković
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 7.09.2020.
 • Naslov: Primena konvolucionih neuralnih mreža kod prepoznavanja slika u osiguranju
  • student: Marta Repić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 14.02.2020.
 • Naslov: Tomografska rekonstrukcija digitalnih slika
  • student: Bojana Velečković
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 19.09.2019.
 • Naslov: Segmentacija slike K-NN metodom
  • student: Vukašin Graovac
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 16.04.2019.
 • Naslov: Primena teoreme o fiksnoj tački u digitalnoj slici
  • student: Emilija Baljint
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 12.04.2019.
 • Naslov: Razlomljeno programiranje
  • student: Ivana Bojović
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 21.09.2018.
 • Naslov: Karakterizacija veličina zavisnih od vremena primenom srednjih vrednosti
  • student: Marina Bulat
  • mentor: Prof. dr Slavica Medić
  • datum odbrane: 20.09.2018.
 • Naslov: Algebarski pristup problemu zadovoljenja ograničenja
  • student: Kristina Asimi
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 28.09.2018.
 • Naslov: Obrada slike u prostornom i frekvencijskom domenu
  • student: Marina Becin
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 14.09.2018.
 • Naslov: Kvadratno programiranje
  • student: Ana Krnetić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 13.07.2018.
 • Naslov: Matematički modeli za otklanjanje šuma digitalne slike
  • student: Biljana Čvokić
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 2018.
 • Naslov:Problem trgovačkog putnika: varijante i primena
  • student: Marta Josić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.01.2018
 • Naslov: Tipski sistem sa restrikcijama za određivanje tipova ML jezika sa implementacijom u Haskell-u
  • student: Alen Arslanagić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
 • Naslov: Segmentacija slike normalizovanim rezom
  • student: Vukosava Putnik
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 28.09.2017.
 • Naslov: Elongacija oblika i druge mere
  • student: Anastazia Žunić
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 2017.
 • Naslov: Linearna logika sa primenama u Petri mrežama
  • student: Aleksandrar Kršić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
 • Naslov: Algebarski aspekti reverzibilnog logičkog dizajna
  • student: Andreja Kolesar
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 14.07.2017.
 • Naslov: Kripkeove semantike za intuicionističku logiku i lambda račun
  • student: Simona Kašterović
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 2017.
 • Naslov: Kodiranje razdvajajućih funkcija
  • student: Tijana Sekulić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 31.10.2016.
 • Naslov: O konstrukciji i primeni Voronojevih dijagrama
  • student: Srđan Todorović
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 17.10.2016.
 • Naslov: Izomorfizmi tipova sesija
  • student: Zorica Savanović
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.09.2016.
 • Naslov: Modalna logika i primena u zaštiti informacionih sistema
  • student: Marko Stupar
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 29.09.2016.
 • Naslov: Bajesove mreže – modeliranje u Netici i primer primene na tenis
  • student: Ivana Dojić
  • mentor: dr Jelena Ivetić
  • datum odbrane: 24.09.2016.
 • Naslov: Mere sličnosti XML podataka i primene u otkrivanju duplikata
  • student: Milica Knežević
  • mentor: dr Jelena Ivetić
  • datum odbrane: 29.12.2015.
 • Naslov: Formalni model za reverzibilne konkurentne komunikacione sisteme
  • student: Doriana Medić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 30.10.2015.
 • Naslov: Zakoni velikih brojeva za fazi brojeve i fazi slučajne promenljive
  • student: Bojana Bačko
  • mentor: dr Slavica Medić
  • datum odbrane: 29.10.2015.
 • Naslov: Primena fazi skupova kod portfolio matrica u strategijskom menadžmentu
  • student: Daniela Žigmund
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 10.07.2015.
 • Naslov: Matematički modeli u diskretnoj tomografiji
  • student: Lidia Junger
  • mentor: Prof. dr Tibor Lukić
  • datum odbrane: 8.07.2015.
 • Naslov: Optimizacija portfolija i očekivani efekti od aktivnosti investiranja
  • student: Ljiljana Momirov
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 22.06.2015.
 • Naslov: Teoreme o lokalizaciji karakterističnih korena i njihova primena na pozitivnu stabilnost matrica
  • student: Sanja Dukić
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 25.12.2013.
 • Naslov: Razni pravci generalizacije dijagonalne dominacije
  • student: Dragana Gardašević
  • mentor: Prof. dr Ljiljana Cvetković
  • datum odbrane: 31.10.2012.
 • Naslov: Pseudo-operacije i primena u teoriji verovatnoće
  • student: Ljubo Nedović
  • mentor: Prof. dr Nebojša Ralević
  • datum odbrane: 5.10.2009.
 • Naslov: Modeli mobilnih procesa
  • student: Svetlana Jakšić
  • mentor: Prof. dr Jovanka Pantović
  • datum odbrane: 6.10.2008.
 • Naslov: O nekim proširenjima lambda računa
  • student: Jelena Ivetić
  • mentor: Prof. dr Silvia Gilezan
  • datum odbrane: 6.10.2008.
 • Naslov: Kombinatorika interpretirana funkcijama i njihovim osobinama
  • student: Ksenija Doroslovački
  • mentor: Prof. dr Mila Stojaković
  • datum odbrane: 10.6.2008.
 • Naslov: Fazi skupovi i njihova primena u inženjerstvu i operacionim istraživanjima
  • student: Nina Barać
  • mentor: Prof. dr Biljana Mihailović
  • datum odbrane: 6.04.2012.
 • Naslov: Matematičke metode u određivanju premije osiguranja
  • student: Vesna Virijević
  • mentor: Prof. dr Biljana Mihailović
  • datum odbrane: 4.7.2013.