logo-zuti

dr Vesna Bulatović

Docent

Kontakt

E-mail: vesna.bulatovic@uns.ac.rs

Kancelarija: Kabinet 202

Konsultacije: Četvrtak od 16.15 do 17.15, kabinet 202, f blok

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Vesna Bulatović

Biografija

2022 – odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke” na Filozofkom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za anglistiku i stekla zvanje Doktor filoloških nauka

2010 – odbranila master rad na Filološkom fakultetu u Beogradu na katedri za engleski jezik i književnost i stekla zvanje Master profesor jezika i književnosti

1997 – diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, i stekla zvanje profesor engleskog jezika i književnosti, profesor italijanskog jezika na katedri za engleski i italijanski jezik i književnost

2014- 2022 – nastavnik stranog jezika na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad

2022 –docent na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad

2009-2012: predavač stranog jezika na Prirodno-matematičkom fakultetu , Novi Sad

2001-2012: predavač stranog jezika na Fakultetu za preduzetni menadžment “Alfa Univerzitet”, Novi Sad

Usavršavanja:
  • Mart 2018 – studijski boravak na Univerzitetu Britanska Kolumbija, Kanada
  • 1991/1992 – boravak u Velikoj Britaniji