logo-zuti

dr Vesna Bulatović

Docent

Nastava

  • Engleski jezik niži srednji (I semestar) – Informacioni inženjering
  • Engleski jezik srednji (I semestar) – Primenjeno softversko inženjerstvo
  • Engleski jezik viši (I semestar) – Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
  • Engleski jezik srednji (II semestar) – GRID
  • Engleski jezik napredni srednji (III semestar) – GRID
  • Engleski jezik napredni srednji (IV semestar) – E1
  • Engleski jezik napredni srednji (II semestar) – Informacioni inženjering
  • Engleski jezik stručni (II semestar) – Inžernjerstvo informacionih sistema

Materijal za učenje se nalazi na platform Teams.

Za više informacija javiti se na mejl vesna.bulatovic@uns.ac.rs