logo-zuti

dr Ivan Prokić

Docent

Kontakt

Telefon 021/485-2282
E-mail: ivan.prokic90@gmail.com
prokic@uns.ac.rs
Kancelarija: F blok 117

Konsuktacije: Ponedeljkom u 10:30

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Ivan Prokić

Biografija

Osnovnu školu “Nikola Tesla” završio je u Dublju, a srednju školu “Mačvanska srednja škola” završio je u Bogatiću. Osnovne i master studije matematike završio je 2012. i 2014. godine na Prirodno-matematičkom faklutetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju “Formal modeling and analysis of resource usage and sharing in distributed software systems” odbranio je u januaru 2020. godine na Fakultetu-tehničkih nauka u Novom Sadu, pod mentorstvom prof. Jovanke Pantović i prof. Hugo Torres Vieira.

Od 2014. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u zvanjima: saradnik u nastavi (2014-2015), asistent master (2015-2020), asistent sa doktoratom (2020-2021), docent (2021- ).
Držao je vežbe i predavanja iz različitih matematičkih predmeta, na različitim odsecima Fakulteta tehničkih nauka. Autor je jedne zbirke zadataka i jednog udžbenika.

Oblast njegovih naučnih istraživanja obuhvata teorijsko računarstvo, preciznije fomalne metode i tipske sisteme, kao i njihovu primenu u konkuretnom i distribuiranom računarstvu. Rezultate svojih istraživanja predstavljao je na vodećim međunarodnim konferencijama iz oblasti programskih jezika i formalnih metoda, kao što su POPL, FORTE, ICE, ISMVL, i publikovao u vodećim međunarodnim časopisima, kao što su TOCL, IEEE ACCESS, JLAMP, JMVL-SC.

Aktivan je kao istraživač na HorizonEurope projektu TaRDIS, kao i COST akciji EuroProofNet. Prethodno je bio učesnik i na COST projektima BETTY, Reversible computation, EUTYPES, projektu Fonda za nauku ALADDIN, kao i projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu.

Stipendije i nagrade

  • Nagrada Momčilo Momo Novković od dekana Fakulteta tehničkih nauka 2022
  • Izabran kao jedan od učesnika 8. Foruma laureata u Hajdelbergu 2021
  • ICE 2021 Nagrada za izvanrednog PC člana ICE 2021
  • Studentstvo Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente Republika Srbija 2012. i 2014. godine
  • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignute izuzetne rezultate tokom osnovnih studija 2012

Govornik po pozivu

  • Seminar LADIS 3.0, Prolećni Festival Matematike u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Maj 2023
  • On 7th November 2022. I gave an invited talk at MIDA group, Uppsala University, Sweden
  • On 7th October 2021. Miloš Simić and I gave an invited talk at MRG, Imperial College London,

 

Dešavanja

Oblasti istraživanja:

Formalne metode, proračuni procesa, teorija tipova, tipovi sesija, distribuirani sistemi, diskretna matematika

Diplome:

Doktorska disertacija: Razvoj i analiza formalnih modela za korišćenje i deljenje resursa u distribuiranim softverskim sistemima, Mentori: Jovanka Pantović. Filipe Mendes Torres Vieira Hugo 2020

Master: Funkcionalno guste relacione aglebre, Matematičke nauke, Prirodno-matematički fakultet Mentor: prof. Rozalia Madaras-Silađi 2014 

Diplomski: Matematičke nauke, Prirodno-matematički fakultet 2020

Akademska karijera:

DocentTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka22.07.2021.
Asistent – dr naukaTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka15.09.2020.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2018.
Asistent-masterTeorijska i primenjena matematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2015.
Saradnik u nastaviMatematikaFakultet tehničkih nauka01.11.2014.