Katedra za matematiku

Katedra učestvuje u nastavnim procesima na svim odsecima u procesu obrazovanja na osnovnim, master, doktorskim, kao i specijalističkim studijama.

Fakultet tehničih nauka

Departman za opšte discipline u tehnici

Stari sajt Katere za matematiku

Vesti

31st SUMMER SCHOOL ON IMAGE PROCESSING (SSIP), NOVI SAD, 10-16th July 2023
 

Summer School on Image Processing (SSIP) 2023, Novi Sad

Konferencija

Naziv konferencije

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud xercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo quis nostrud xercitation ullamco

Reč Šefa katedre

Katedra za matematiku je jedna od tri katedre Departmana za opšte discipline u tehnici. Danas ima 50 članova. Njihov aktivan i uspešan naučno-istraživački i nastavni rad već dugi niz godina daje zapažene rezultate.

Članovi Katedre izvode nastavu iz raznih oblasti matematike na svim odsecima Fakulteta tehničkih nauka. Predmeti koje drže su obavezni ili izborni predmeti na osnovnim, master i doktorskim studijama Fakulteta. Osim aktivnosti u nastavi, Katedra veliki značaj daje i aktivnostima u naučno-istraživačpkom radu, koji se odvija kroz rukovođenje i aktivno učešće u velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Katedra veoma uspešno saradjuje sa ostalim departmanima i katedrama Fakulteta tehničkih nauka, sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, Matematičkim institutom SANU u Beogradu, kao i sa drugim matematičkim fakultetima u zemlji.

Posebnu pažnju članovi Katedre poklanjaju aktivnostima međunarodne saradnje. Među najznačajnijima su učešća na međunarodnim projektima, gostovanja i studijski boravci na stranim univerzitetima, organizovanje međunarodnih stručnih skupova, organizovanje poseta kolega iz inostranstva našem fakultetu, međunarodna razmena studenata doktorskih studija.

U okviru Katedre osnovan je i Centar za matematiku i statistiku, sa ciljem da se članovima pruži mogućnost okupljanja oko zajedničke naučno – istraživačke institucije. Aktivnosti Centra su istraživanja i rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, organizovanje seminara, nastava za redovne, poslediplomske i doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka.

Šef Katedre

Doroslovački dr Ksenija

Vanredni profesor

Želite da postanete naš student ?

Informacije za buduće studente Fakulteta tehničkih nauka dostupne su preko linka.

Informacije za buduće studente Fakulteta tehničkih nauka dostupne su preko linka.

Razmena studenata, nastavnika

Steknite dragoceno znanje i iskustvo.

Prijavite se

Prijavite za razmenu studenata.

Prijavite se

Prijavite za razmenu nastavnika.

Međunarodne aktivnosti Katedre za matematiku

Šef katedre

ksenija@uns.ac.rs

Doroslovački dr Ksenija

Sekretar katedre

biljana@uns.ac.rs

Carić dr Biljana

Pratite nas na društvenim mrežama

Informacij o upisu možete pratiti preko sledećeg linka

Copyright © 2024 Katedra za matematiku