Članovi Katedre

Katedra za matematiku

Na funkcijama

dr Nebojša Ralević

Redovni profesor

 
Kula, 6:612

Direktor Departmana

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor

Kula, 6:609

Šef Katedre

Nastavnici

dr Silvia Ghilezan

Redovni profesor

Kula, 6:608
dr Jovanka Pantović

Redovni profesor

Kula, 6:610
dr Tatjana Grbić

Redovni profesor

Blok F, 1:110
dr Ljiljana Teofanov

Redovni profesor

Kula, 6:611
dr Zorica Uzelac

Redovni profesor

Blok F, 1:111
dr Marko Kostić

Redovni profesor

Kula, 6:606
dr Tibor Lukić

Redovni profesor

Kula, 4:404
dr Aleksandar Nikolić

Vanredni profesor

Kula, 6:605
dr Biljana Mihailović

Redovni profesor

Kula, 6:603
dr Jelena Ivetić

Vanredni profesor

Kula, 6:607
dr Lidija Čomić

Vanredni profesor

Blok F, 2:200
dr Sandra Buhmiler

Vanredni profesor

Blok F, 1:106
dr Slavica Medić

Vanredni profesor

Blok F, 1:128
dr Maja Nedović

Vanredni profesor

Blok F, 1:115
dr Filip Tomić

Vanredni profesor

Blok F, 1:114
dr Ljubo Nedović

Vanredni profesor

Blok F, 1:112
dr Buda Bajić

Docent

Blok F, 1:123
dr Biljana Carić

Docent

Blok F, 1:122
dr Zoran Ovcin

Docent

Kula, 6:604
dr Vladimir Ilić

Docent

Blok F, 1:114
dr Marija Delić

Docent

 
Blok F, 1:123
dr Ivan Prokić

Docent

Blok F, 1:117
dr Nataša Duraković

Docent

Blok F, 1:120
dr Gabrijela Grujić

Predavač

 
Blok F, 1:116
dr Jovana Dedeić

Asistent sa doktoratom

Blok F, 1:120
 
dr Srđan Milićević

Asistent sa doktoratom

Blok F, 1:111
dr Jelena Čolić Oravec

Docent

 
Blok F, 1:116
 
Andrija Blesić

Asistent

 
 
Blok F, 2:217
Radojka Ciganović

Asistent

 
Blok F, 1:121
 
Aleksandar Janjoš

Asistent

 
Blok F, 2:217
 
Aleksandar Prokić

Asistent

 
Blok F, 2:218
 
 
Tijana Ostojić

Asistent

Blok F, 1:118
 
Jelena Stratijev

Asistent

 
Blok F, 1:112
 
Simona Prokić

Asistent

 
 
Blok F, 1:119
 
 
Manojlo Vuković

Asistent

Blok F, 1:118
Irena Prodanović

Asistent

 
Blok F, 1:122
Maria Kiss

Asistent

 
Blok F, 1:117
 
Tamara Palalić

Asistent

Blok F, 2:219
Đorđe Dragić

Asistent

 
Blok F, 2:218
Andrea Karalić

Asistent

Tamara Stefanović

Asistent

 
Dunja Jankov

Asistent

Jelena Đokić

Asistent

Dunja Arsić

Asistent

Zagorka Matić

Asistent

Katarina Vidojević

Saradnik u nastavi