logo-zuti

dr buda bajić

Docent

Kontakt

Telefon +381 21 485 22 92
E-mail: buda.bajic@uns.ac.rs
Kancelarija: Kabinet F 123

Konsuktacije:

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Buda Bajić

Biografija

Rođena je u Novom Kneževcu, 1988. godine. Završila gimnaziju u Novom Kneževcu, 2007.godine sa odličnim uspehom, i iste godine upisala sa na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, smer Finansijska matematika. Diplomirala 2011. godine, sa prosečnom ocenom 10.00. Iste godine upisala se na master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, smer Primenjena matematika. Završila studije 2012. godine sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši master tezu pod naslovom ”Generacija scenarija u stohastičkim procesima odlučivanja sa više etapa”. Doktorske studije je završila 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka, smer Matematika u tehnici odbranivši disertaciju pod naslovom “Metode za restauraciju i segmentaciju digitalne slike zasnovane na minimizaciji funkcije energije koja favorizuje retke reprezentacije signala”. U toku doktorskih studija bavila se razvojem algoritama za popravljanje kvaliteta digitalne slike. Postdoktorsko usavršavanje je sprovela na KTH Royal Institute of Technology univerzitetu u Stokholmu, Švedska, gde je razvijala metode za rekonstrukciju CT slike zasnovane na mašinskom (dubinskom) učenju.

Oblast istraživanja:

Analiza digitalne slike
Primenjena matematika

Diplome:

Ph.D. degree in Applied Mathematics from the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia, 2019.
Advisers: Nataša Sladoje, Ph.D, and Joakim Lindblad, Ph.D.

Ph.D. thesis: “Methods for image restoration and segmentation by sparsity promoting energy minimization”

M.Sc. degree in Applied Mathematics from the Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2012.

B.Sc. degree in in Applied Mathematics from the Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2011.

Akademska karijera:

Od septembra 2020. – postdoktorski saradnik Kraljevskog tehnološkog instituta KTH, Stokholm, Švedska
Savetnik: Ozan Oktem, dr.

Docent
14.02.2020.
Katedra za matematiku
Docent
01.11.2015  –  14.02.2020.
Katedra za matematiku
Saradnik u nastavi
01.11.2013. – 01.11.2015.
Departman za opšte discipline u tehnici

Copyright © 2024 Buda Bajić