logo-zuti

dr buda bajić

Docent

Nastava

Osnovne studije

Departman

Semestar

Naziv kursa

Nastavnik

Asistent

Animacija u inženjerstvu

I

Geometrija diskretnih prostora

Lidija Čomić

Buda Bajić Papuga

Arhitektura

I

Matematika

Slavica Medić

Buda Bajić Papuga

Građevina

III

Matematičke metode 3

Filip Tomić

Aleksandar Prokić, Buda Bajić Papuga

Saobraćaj i transport

IV

Operaciona istraživanja

Buda Bajić Papuga

Andrea Karalić , Tamara Kopanja

Copyright © 2024 Buda Bajić