logo-zuti

dr buda bajić

Docent

Matematika za studente Arhitekture i urbanizma

Nastava

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavam vas da će ubuduće (počevši od dodatnog majskog roka 2022. godine), na osnovu Člana 4 Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji možete pronaći na linku http://www.ftn.uns.ac.rs/626021790/pravilnik-o-disciplinskoj-odgovornosti-studenta-od-17-05-2019- pred odgovarajućim organom biti pokrenut disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti svakog studenta za kog se posumnja da je na ispitu ili kolokvijumu koristio nedozvoljena sredstva.

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Studenti koji nisu položili ispit iz Matematike, a žele sa novom generacijom da ga polažu preko kolokvijuma, mogu to da rade samo ako se blagovremeno (pre prvog kolokvijuma) prijave na studentskoj službi/servisu za polaganje preko kolokvijuma.
 
Tablica izvoda i integrala koja se može koristiti na testovima, kolokvijumima i pismenim ispitima
Rezultati ispita
 • Januarsko – februarski rok, termin 2: 12.02.2024. Ako neko želi da vidi rad, neka se javi mejlom asistentu Andriji Blesiću. Upis ocena u indeks za one koji to žele je u sredu 14. februara u 11:20h (doći ispred učionice 109 na prvom spratu nastavnog bloka).
 • oktobarski dodatni rok II, termin I: 29.9.2023. Uvid u radove biće u ponedeljak, 2. oktobra u 10h u kabinetu 217 (drugi sprat Bloka F). Upis ocena, za one koji to žele, je u četvrtak, 5. oktobra u 12:15 u AH1A (četvrti sprat nastavnog bloka).treba da se jave mejlom predmetnom nastavniku do petka 2. februara. Uvid u radove i upis ocena za studente koji to žele je u petak, 2. februara u 14:30h u prostoriji 124 na prvom spratu Bloka F. Obavezan je dolazak u tom terminu za studentkinju AU 99/2019 Stojnić Katarina.
I semestar, 4+2 časa nedeljno
 
Termini održavanja predavanja: utorak 10:15-12:00 i četvrtak 12:15-14:00.
 
Termini održavanja vežbi: sreda 12:15 – 13:45 (grupe 3, 4, 9, 10), 14:00 – 15:30 (grupe 5, 6, 7, 8) i 16:00 – 17:30 (grupe 1, 2, 11, 12).
 
Termin održavanja konsultacija:
predmetni nastavnik: dr Slavica Medić, po dogovoru, kabinet 2, I sprat, blok F, najavite se na e-mail: slavicam@uns.ac.rs
asistenti: Kis Maria, kiss_maria@uns.ac.rs, F blok, 1.sprat, kabinet 117, konsultacije: ponedeljak u 18:15. i Andrija Blesić, po dogovoru – e-mail: andrija.blesic@uns.ac.rs

Materijal sa onlajn nastave, školska 2020/2021. godina – predavanja:

Materijal sa onlajn nastave, školska 2020/2021. godina – vežbe:

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje.
2Sistemi linearnih jednačina.
3Determinante i matrice.
4Vektori.
5Analitička geometrija.
6Primena matrica – linearne transformacije.
 Prvi test i prvi kolokvijum: subota, 18.11.2023. u 11h (A1, A2, A4, čitaonica)
7Načini zadavanja funkcije. Granična vrednost funkcije.
8Izvod funkcije.
9Primena izvoda funkcije. Lopitalovo pravilo.
10Tejlorov polinom. Ispitivanje funkcija.
 Drugi test i drugi kolokvijum: subota, 23.12.2023. u 11h (A1, A2, A4, 203, 204,205,208)
11Neodređeni integral.
12Određeni integral – definicija, izračunavanje i osobine.
13Određeni integral – primene.
14Diferencijalne jednačine.
15Diferencijalne jednačine.
 Treći test i treći kolokvijum: u prvom januarskom terminu ispita.

Način polaganja ispita

 
 • Predispitne obaveze – 30 poena
   
  • Sastoje se iz tri testa.
  • Testovi se održavaju približno nakon šeste (Prvi test), nakon desete (Drugi test) i nakon četrnaeste radne nedelje (pogledati Program kursa).
  • Svaki od testova se održava jednom u toku školske godine.
  • Svaki test čine pitanja i zadaci koji se odnose na gradivo koje se izlaže tokom predavanja i zahtevaju kratke odgovore.
  • Osvojeni poeni sa sva tri testa se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena.
   
 • Pismeni deo ispita – 70 poena
   
  • Pismeni deo ispita se polaže tokom ispitnih rokova.
  • Čine ga zadaci koji se odnose na celokupno gradivo rađeno tokom predavanja i vežbi.
  • Pismeni deo ispita moze se položiti i parcijalno, tokom semestra, ukoliko se na tri kolokvijuma osvoji, u zbiru sa osvojenim poenima sa predispitnih obaveza, najmanje 51 poen. Takođe, neophodno je da student položi svaki kolokvijum, tj. da na svakom kolokvijumu osvoji bar 30% od maksimalnog broja poena. Kolokvijumi se održavaju u isto vreme kada i testovi (pogledati Program kursa).
  • Ukoliko student tokom semestra osvoji manje od 51 poena na tri kolokvijuma i predispitnim obavezama, gubi pravo na parcijalno polaganje ispita. U tom slučaju pismeni deo ispita polaže u celini, tokom ispitnih rokova.
   
 • Student je položio ispit ukoliko je na ime predispitnih obaveza i pismenog dela ispita ukupno osvojio najmanje 51 poen.

Literatura

 
 • Matematika 1, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematika 2, Nevenka Adžić, CMS Novi Sad, 2011 (biblioteka FTN)
 • Matematička analiza 1, N. Sladoje, Materijal za kurs na odseku Geodezija i geomatika, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2012
 • Zbirka rešenih zadataka iz matematike za arhitektonski odsek, Z. Lužanin, N. Adžić, Z. Ovcin, Novi Sad, 2009
 • Matematika, provere znanja za arhitektonski odsek sa rešenjima, N. Adžić, Novi Sad, 2010
 • ZBIRKA, T. Grbić, S. Likavec, T. Lukić, J. Pantović, N. Sladoje, Lj. Teofanov, Novi Sad 2009 (biblioteka FTN)

Primeri predhodnih ispitnih zadataka

Copyright © 2024 Buda Bajić