logo-zuti

dr Slavica Medić

Vanredni profesor

Kontakt

Telefon 021/485-2282
E-mail: slavicam@uns.ac.rs
Kancelarija: Blok F, 1:128

Konsuktacije: –

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Slavica Medić

Biografija

Radno iskustvo:

  • Od oktobra 1999. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu

Obrazovanje:

  • Osnovne studije: Novi Sad, 1999., Prirodno-matematički fakultet, Odsek za matematiku, smer diplomirani matematičar, stručni naziv diplomirani matematičar,
  • Master studije: Novi Sad, 2008., Fakultet tehničkih nauka, studijski program MAtematika u tehnici, stečeni stručni naziv diplomirani inženjer primenjene matematike – master iz oblasti Primenjena matematika,
  • Doktorske akademske studije: Novi Sad, 2014., Fakultet tehničkih nauka, iz oblasti: Interdisciplinarno (Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke), studijski program Matematika u tehnici, stečeni stručni naziv doktor nauka – primenjena matematika

Poznavanje jezika:

  • engleski,
  • nemački

Oblast istraživanja:

 

Diplome:

Doktorska disertacija: Nejednakosti Jensena i Čebiševa za intervalno-vrednosne funkcije, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2014.

IMT Studije (Primenjena matematika: Matematičke nauke; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Master: Kompaktnost i uopštenja, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2008.

Akademska karijera:

od 2019. godine – sadašnji Vanredni profesor na Katedri za matematiku na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2014 – 2019 Docent na Katedri za matematiku na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2014 Asistent sa doktoratom na Departmanu za opšte discipline u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2009 – 2014 Asistent na Departmanu za opšte discipline u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2004 – 2009 Asistent pripravnik na Departmanu za opšte discipline u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2000 – 2004 Tržište rada sss na Departmanu za opšte discipline u tehnici na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija