Naučni projekti

Katedra za matematiku

Spisak ponuđenih naučnih projekata

Spisak aktivnih naučnih projekata

Spisak završenih naučnih projekata

 • Types for access and memory control (2016)
  • supervisors: Jovanka Pantović, Mariangiola Dezani-Ciancaglini
  • student: Svetlana Jakšić
   
 • Interconnection of Overlay Networks: Definition, Formalization and Applications (2014)
   
 • Projekat: Nejednakosti Jensena i Čebiševa (2014)
  • mentori: Tatjana Grbić, Aleksandar Perović
  • student: Slavica Medić
   
 • Projekat: Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene (2014)
  • mentor: Ljiljana Cvetković
  • student: Ksenija Doroslovački
   
 • Projekat: Operatori za multi-rezolucione komplekse Morza i ćelijske komplekse (2014)
  • mentori: Leila Floriani, Nebojša Ralević
  • student: Lidija Čomić
   
 • Projekat: Development and Verification of Probability Logics and Logical Frameworks (2013)
  • mentor: Silvia Gilezan, Luigi Liquori, Zoran Ognjanovic
  • student: Petar Maksimović
   
 • Projekat: Intersection types and resource control in the intuitionistic sequent lambda calculus (2013)
  • mentor: Silvia Gilezan
  • student: Jelena Ivetić
   
 • Projekat: Kvantifikacija samoorganizacije i kompleksnosti zasnovana na izboru optimalnog talasića (2013)
  • mentor: Milan Rajković
  • student: Milos Milovanović
   
 • Projekat: Regularized Problems in Image Processing (2011)

Copyright © 2022 Katedra za matematiku