Nastava na po departmanima

Katedra za matematiku

Osnovne studije

Nastava na po departmanima
DepartmanSemestarPredmetNastavnikAsistent
Animacija u inženjerstvuIAlgebraTatjana GrbićAleksandar Prokić
 IIMatematička analizaTatjana GrbićTamara Kopanja
 IIIDiskretne i kombinatorne metode za računarsku grafikuZoran OvcinJelena Đokić
 IVMatematika za inzenjersku grafikuLidija ČomićAndrija Blesić, Marija Delić
 VIIGeometrija diskretnih prostoraLidija ČomićBuda Bajić Papuga
ArhitekturaIMatematikaSlavica MedićTamara Kopanja
Biomedicinsko inženjerstvoIMatematika 1Sandra BuhmilerStefan Tošić, Manojlo Vuković
 IIMatematika 2Sandra BuhmilerNataša Duraković, Aleksandar Prokić
Čiste energetske tehnologijeIMatematika 1Tibor LukićIvan Medenica
 IIMatematika 2Tibor LukićManojlo Vuković
 IIITeorija verovatnoće i statistikaBiljana MihailovićZagorka Matić
 IVOperaciona istrazivanjaZoran OvcinDunja Jankov
Energetika, elektronika i telekomunikacijaIAlgebraRade DoroslovačkiMarija Kiš, Ivan Prokić, Mirjana Erić
 IIMatematička analiza 1Nebojša RalevićManojlo Vuković, Tijana Ostojić
 IIIMatematička analiza 2Biljana MihailovićSimona Kašterović, Nataša Duraković
 IIIVerovatnoća, statistika i slučajni procesiTatjana GrbićAndrea Karalić
 IIIIzabrana poglavlja iz matematikeBiljana MihailovićSrđan Milićević
 IVOperaciona istraživanjaZoran OvcinDunja Jankov
Geodezija i geomatikaIAlgebraMarko KostićMarija Delić, Jelena Čolić Oravec
 IIMatematička analiza 1Slavica MedićMirjana Erić
 IIIMatematička analiza 2Tibor LukićAleksandar Prokić
 IVVerovatnoća i matematička statistikaJelena IvetićVladimir Ilić
GrađevinarstvoIMatematičke metode 1Ljiljana TeofanovZagorka Matić, Dunja Jankov, Jovana Dedeić
 IIMatematičke metode 2Zorica UzelacMilićević Srđan, Đorđe Dragić
 IIIMatematičke metode 3Filip TomićAleksandar Prokić, Jelena Đokić
 IIIMatematička statistikaSilvia GilezanTamara Stefanović
Grafičko inzenjerstvo i dizajnIMatematikaBiljana MihailovićStefan Tošić, Jelena Đokić
Industrijsko inženjerstvoIMatematika 1Aleksandar NikolićTamara Kopanja
 IIMatematika 2Aleksandar NikolićTamara Stefanović
 IIITeorija Verovatnoće I StatistikaJelena IveićĐorđe Dragić
Inženjerski menadžmentIMatematika 1Zorica UzelacJelena Stratijev, Srđan Milićević
 IIMatematika 2Biljana CarićRadojka Ciganović, Andrea Karalić, Jovana Dedić
 IIITeorija verovatnoće i statistikaJelena IvetićAndrea Karalić, Tamara Stefanović
Inženjerstvo informacionih sistemaIAlgebraMaja NedovićMirjana Erić
 IIMatematička analizaLjiljana TeofanovStefan Tošić
Informacioni inženjeringIAlgebraLjubo NedovićIvan Medenica
 IIMatematička analiza 1Ljubo NedovićĐorđe Dragić, Andrija Blesić
 IIIMatematička analiza 2Filip TomićTamara Stefanović
 IIIOsnovi teorije grafova i kombinatorikeJovanka PantovićRadojka Ciganović
 IVVerovatnoća i slučajni procesiTatjana GrbićTamara Stefanović
 IVMatematička logikaSilvia GilezanSimona Kašterović
 VIPraktikum iz statistikeJelena IvetićJelena Ivetić
Inženjerstvo zaštite životne sredineIMatematika 1Aleksandar NikolićStefan Tošić
 IIMatematika 2Aleksandar NikolićSimona Kašterović
 IIIStatističke metodeJelena IvetićAndrija Blesić, Đorđe Dragić
Inženjerstvo zaštite na raduIMatematika 1Tibor LukićJelena Stratijev
 IIMatematika 2Tibor LukićJelena Đokić
 IIIStatističke metodeJelena IvetićVladimir Ilić
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraIMatematika 1Tibor LukićIvan Medenica
 IIMatematika 2Tibor LukićJelena Đokić
 IIIStatističke metodeSilvia GilezanTamara Stefanović
MašinstvoIMatematika 1Ksenija DoroslovačkiIrena Miščević, Đorđe Dragić
 IIMatematika 2Tibor LukićMaria Kiš, Ivan Prokić, Buda Bajić Papuga
 IIIMatematika 3Filip TomićAndrija Blesić
MehatronikaIMatematika 1Nebojša RalevićVladimir Ilić
 IIMatematika 2Maja NedovićIrena Miščević
 IIIMatematika 3Jovanka PantovićAndrea Karalić
Merenje i regulacijaIMatematika 1Maja NedovićDunja Arsić
 IIMatematika 2Ljiljana TeofanovMirjana Erić
 IIIMatematika 3Filip TomićSimona Kašterović
Primenjeno softversko inženjerstvoIAlgebraKsenija DoroslovačkiMaria Kiš, Mirjana Erić
 IIMatematička analizaLidija ČomićMirjana Erić, Dunja Jankov, Aleksandar Prokić
 IIIDiskretna matematikaJovanka PantovićRadojka Ciganović
Računarstvo i automatikaIAlgebraRade DoroslovačkiAleksandar Janjoš, Marija Kiš
 IIMatematička analiza 1Nebojša RalevićManojlo Vuković, Dunja Jankov
 IIIMatematička analiza 2Mila StojakovićSrđan Milićević, Simona Kašterović
 IVVerovatnoća i slučajni procesiMila StojakovićTamara Stefanović, Andrea Karalić, Andrija Blesić
Saobraćaj i transportIMatematika 1Ljiljana TeofanovIrena Prodanović
 IIMatematika 2Sandra BuhmilerJelena Stratijev, Buda Bajić Papuga
 IIIMatematička statistikaJelena IvetićMarija Delić, Dunja Jankov
 IVOperaciona istraživanjaVladimir IlićAndrea Karalić, Tamara Kopanja
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologijeIAlgebraKsenija DoroslovačkiIvan Medenica, Mirjana Erić
 IIMatematička analiza 1Slavica MedićJovana Dedeić
 IIIDiskretna matematikaJovanka PantovićRadojka Ciganović
 IIStatistikaZoran OvcinAndrija Blesić
Osnovne strukovne studije – elektrotehnikaIMatematika 1Biljana CarićBiljana Carić
Osnovne strukovne studije – softverske i informacione tehnologijeIMatematika 1Gabrijela GrujićGabrijela Grujić
 IIMatematika 2Gabrijela GrujićGabrijela Grujić

Master Studije

Nastava na po departmanima
DepartmanSemestarPredmetNastavnikAsistent
Animacija u inženjerstvuIIMatematička teorija igaraMarija DelićMarija Delić
 IIKompjuterska geometrijaLidija ČomićLidija Čomić
Veštačka inteligencijaIMatematičke osnove veštačke inteligencijeZoran OvcinZoran Ovcin
Informacioni inženjeringIIStatistika u informacionom inženjeringuJelena IvetićJelena Ivetić
 IIUvod u interaktivne dokazivačeSilvia GilezanSilvia Gilezan
Inženjerstvo zaštite životne sredineIViši kurs matematike 1Tibor LukićDunja Arsić
Inženjerstvo zaštite na raduIStatistički napredni modeliVladimir IlićVladimir Ilić
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraI Tibor LukićMarija Delić
MenadžmentVIIAktuarska matematikaKsenija DoroslovačkiKsenija Doroslovački
 IXUpravljanje znanjemZorica Uzelac 
Čiste energetske tehnologijeIIAnaliza rizika u procesu donošenja odlukaJelena IvetićJelena Ivetić