Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Čiste energetske tehnologije

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić, vanr. prof., konsultacije sredom od 11h do 12h, kabinet 603, kula VI sprat. Email:tibor@uns.ac.rs.

Asistenti: Jelena Stratijev (glavni asistent, IZNR, UROKDIP) i Ivan Medenica (CET).

Termin održavanja drugog kolokvijuma je 20. januar (cetvrtak) 2022. godine, vreme: 12:30, sale: 202,203,204 i 205.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet u prethodnoj skolskoj godini, ili ranije, treba da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Teoretska pitanja za I kolokvijum
Teoretska pitanja za II kolokvijum
Tablica izvoda - dozvoljeno koristiti na ispitu.

Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Skupovi brojeva. Pojam funkcije, domen. Definicija kompleksnih brojeva.
2Stepenovanje i korenovanje kompleksnih brojeva. Eulerove formule.
3Determinate. Osobine determinanata. Matrice. Inverzna matrica.
4Linearni sistemi jednačina. Priroda sistema. Gausov metod. Matrični metod rešavanja.
5Slobodni vektori u prostoru. Skalarni, vektorski i mešoviti proizvod.
6Analitička geometrija u prostoru. Razni oblici jednačine prave i ravni.
7Medjusobni odnos prave i ravni.
KOLOKVIJUM 1
8Polinomi. Deljenje polinoma. Nule polinoma. Faktorisanje nad poljen R i C.
9Vietove formule. Racionalne funkcije. Rastavljanje na parcijalne razlomke.
10Brojni nizovi. Granična vrednost niza.
11Funkcije. Granična vrednost i neprekidnost funkcije.
12Izvod funkcije. Definicija i pravila diferencijranja.
13Loptialovo pravilo. Primena izvoda na odredjivanje ekstremnih vrednosti funkcija.
14Ispitivanje funkcija.
KOLOKVIJUM 2

Literatura:

  • Jovanka Nikić, Lidija Čomić: Matematika jedan, FTN, Novi Sad, 1999.
  • T. Grbić, J. Pantović, S. Likavec, N. Sladoje, T. Lukić, Lj. Teofanov: Zbirka rešenih zadataka iz Matematike 1, FTN, Novi Sad, 2001. pdf
  • Dušan Adnađević, Zoran Kadelburg: Matematička analiza I, Nauka, Beograd, 1994.

Rezultati ispita i kolokvijuma:

Rezultati KOL2 M1-20-01-2022

Rezultati KOL1 M1-09-12-2021
Rezultati KOL2 M1-21-01-2021
Rezultati KOL1 M1-10-12-2020
Rezultati KOL2 M1 23-01-2020
Rezultati KOL1 M1 05-12-2019
Rezultati ispita M1 31-01-2019
Rezultati KOL2 17-01-2019
Rezultati M1 15-12-2018
Rezultati KOL1 M1 13-12-2018
Rezultati ispita M1 28-10-2018
Rezultati ispita M1 14-10-2018
Rezultati ispita M1 30-09-2018
Rezultati ispita M1 25-09-2018
Rezultati ispita M1 13-09-2018
Rezultati ispita M1 01-09-2018
Rezultati ispita M1 10-07-2018
Rezultati ispita 22-06-2018
Rezultati ispita 15-04-2018
Rezultati ispita 17-03-2018
Rezultati ispita 13-02-2018
Rezultati ispita 01-02-2018
Rezultati Kolokvijuma 2 18-01-2018
Rezultati Kolokvijuma 1 07-12-2017
Rezultati ispita 21-10-2017
Rezultati ispita 08-10-2017
Rezultati ispita 01-10-2017
Rezultati ispita 24-09-2017
Rezultati ispita 12-09-2017
Rezultati ispita 31-08-2017
Rezultati ispita 13-07-2017
Rezultati ispita 26-06-2017
Rezultati ispita 23-04-2017
Rezultati ispita 22-02-2017
Rezultati ispita 07-02-2017
Rezultati Kolokvijuma 2 19-01-2017

Rezultati Kolokvijuma 1 08-12-2016
Rezultati ispita 09-10-2016
Rezultati ispita 30-09-2016 i 02-10-2016
Rezultati ispita 23-09-2016
Rezultati ispita 09-09-2016
Rezultati ispita 12-07-2016
Rezultati ispita 24-06-2016
Rezultati ispita 14-05-2016
Rezultati ispita 16-04-2016
Rezultati ispita 19-02-2016
Rezultati ispita 04-02-2016
Rezultati Kolokvijuma2 21--01-2016
Rezultati Kolokvijuma1 03-12-2015

Rezultati ispita 24-10-2015 Rezultati ispita 10-10-2015 Rezultati ispita 01-10-2015 Rezultati ispita 19-09-2015 Rezultati ispita 07-09-2015 Rezultati ispita 12-07-2015 Rezultati ispita 26-06-2015 Rezultati ispita 16-05-2015 Rezultati ispita 19-04-2015 Rezultati ispita-20-02-2015 Rezultati ispita-05-02-2015 Rezultati KO2--22-01-2015 Rezultati KO1-04-12-2014 Rezultati ispita 25_10_2014 Rezultati ispita 11_10_2014 Rezultati ispita 30_09_2014 Rezultati ispita 18_09_2014 Rezultati ispita 06_09_2014 Rezultati ispita 14_07_2014 Rezultati ispita 26_06_2014 Rezultati ispita 27_04_2014 Rezultati ispita 28_02_2014 Rezultati ispita 13_02_2014 Rezultati kolokvijuma 16_01_2014 Rezultati kolokvijuma 28_11_2013 Rezultati ispita 13_10_2013 Rezultati ispita 27_09_2013 Rezultati ispita 13_09_2013 Rezultati ispita 30_08_2013 Rezultati ispita 22-06-2013 Rezultati ispita 09-07-2013 Rezultati ispita 28_03_2013

Zadaci i testovi: KOL2 20-01-2022 KOL1 13-12-2021 KOL1 05-12-2019 KOL2 17-01-2019 KOL2 18-01-2018 KOL1 07-12-2017 Pismeni 12-09-2016 Test 12-09-2016 KOL2 19-01-2017 KOL1 08-12-2016 Pismeni 30-09-2016 Test 30-09-2016 Pismeni 16-04-2016 Test 16-04-2016 Pismeni 19-02-2016 Test 19-02-2016 Pismeni 19-09-2015 Test 19-09-2015 Pismeni 07-09-2015 Test 07-09-2015 Pismeni 26-06-2015 Test 26-06-2015 Pismeni 20-02-2015 Test 20-02-2015 Pismeni 05-02-2015 Test 05-02-2015 KO2 22-01-2015 Pismeni 30-09-2014 Test 30-09-2014 Pismeni 18-09-2014 Test 18-09-2014 Pismeni 06-09-2014 Test 06-09-2014 Pismeni 14-07-2014 Test 14-07-2014 Pismeni 09-07-2013 Test 09-07-2013 Pismeni 22-06-2013 Test 22-06-2013

Način polaganja

Nacin polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma)
Kolokvijum 1 (zadaci, 45 bodova), Kolokvijum 2 (zadaci, 45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova). Polozeni kolokvijum se uvazava u toku jedne kalendarske godine (12 meseci), posle toga se brise.

Nacin polaganja u ispitnom roku
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, na ispitu polažu ceo ispit.
Student koji je položio samo jedan od kolokvijuma u toku semestra, na ispitu ima pravo da polaže samo drugi (preostali) kolokvijum.

Bodovanje na ispitu: 70 zadaci, 20 test iz teorijskog dela, 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

U ispitnom roku, da bi student mogao da polaže ispit ili deo ispita, mora izvršiti prijavu ispita studentskoj službi.