Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Čiste energetske tehnologije

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić, vanr. prof., konsultacije sredom od 11h do 12h, kabinet 603, kula VI sprat. Email:tibor@uns.ac.rs.

Asistenti: msc Ivan Prokić (glavni asistent) i msc Nevena Krpež.

Termin održavanja prvog kolokvijuma je 07. decembar (cetvrtak) 2017. godine, vreme: 12:00, sala: A2.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet ranije (stari studenti), moraju da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Program kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Skupovi brojeva. Pojam funkcije, domen. Definicija kompleksnih brojeva.
2Stepenovanje i korenovanje kompleksnih brojeva. Eulerove formule.
3Determinate. Osobine determinanata. Matrice. Inverzna matrica.
4Linearni sistemi jednačina. Priroda sistema. Gausov metod. Matrični metod rešavanja.
5Slobodni vektori u prostoru. Skalarni, vektorski i mešoviti proizvod.
6Analitička geometrija u prostoru. Razni oblici jednačine prave i ravni.
7Medjusobni odnos prave i ravni.
KOLOKVIJUM 1
8Polinomi. Deljenje polinoma. Nule polinoma. Faktorisanje nad poljen R i C.
9Vietove formule. Racionalne funkcije. Rastavljanje na parcijalne razlomke.
10Brojni nizovi. Granična vrednost niza.
11Funkcije. Granična vrednost i neprekidnost funkcije.
12Izvod funkcije. Definicija i pravila diferencijranja.
13Loptialovo pravilo. Primena izvoda na odredjivanje ekstremnih vrednosti funkcija.
14Ispitivanje funkcija.
KOLOKVIJUM 2

Literatura:

  • Jovanka Nikić, Lidija Čomić: Matematika jedan, FTN, Novi Sad, 1999.
  • T. Grbić, J. Pantović, S. Likavec, N. Sladoje, T. Lukić, Lj. Teofanov: Zbirka rešenih zadataka iz Matematike 1, FTN, Novi Sad, 2001. pdf
  • Dušan Adnađević, Zoran Kadelburg: Matematička analiza I, Nauka, Beograd, 1994.

Rezultati ispita i kolokvijuma:

Rezultati Kolokvijuma 1 07-12-2017

Rezultati ispita 21-10-2017
Rezultati ispita 08-10-2017
Rezultati ispita 01-10-2017
Rezultati ispita 24-09-2017
Rezultati ispita 12-09-2017
Rezultati ispita 31-08-2017
Rezultati ispita 13-07-2017
Rezultati ispita 26-06-2017
Rezultati ispita 23-04-2017
Rezultati ispita 22-02-2017
Rezultati ispita 07-02-2017
Rezultati Kolokvijuma 2 19-01-2017

Rezultati Kolokvijuma 1 08-12-2016
Rezultati ispita 09-10-2016
Rezultati ispita 30-09-2016 i 02-10-2016
Rezultati ispita 23-09-2016
Rezultati ispita 09-09-2016
Rezultati ispita 12-07-2016
Rezultati ispita 24-06-2016
Rezultati ispita 14-05-2016
Rezultati ispita 16-04-2016
Rezultati ispita 19-02-2016
Rezultati ispita 04-02-2016
Rezultati Kolokvijuma2 21--01-2016
Rezultati Kolokvijuma1 03-12-2015

Rezultati ispita 24-10-2015 Rezultati ispita 10-10-2015 Rezultati ispita 01-10-2015 Rezultati ispita 19-09-2015 Rezultati ispita 07-09-2015 Rezultati ispita 12-07-2015 Rezultati ispita 26-06-2015 Rezultati ispita 16-05-2015 Rezultati ispita 19-04-2015 Rezultati ispita-20-02-2015 Rezultati ispita-05-02-2015 Rezultati KO2--22-01-2015 Rezultati KO1-04-12-2014 Rezultati ispita 25_10_2014 Rezultati ispita 11_10_2014 Rezultati ispita 30_09_2014 Rezultati ispita 18_09_2014 Rezultati ispita 06_09_2014 Rezultati ispita 14_07_2014 Rezultati ispita 26_06_2014 Rezultati ispita 27_04_2014 Rezultati ispita 28_02_2014 Rezultati ispita 13_02_2014 Rezultati kolokvijuma 16_01_2014 Rezultati kolokvijuma 28_11_2013 Rezultati ispita 13_10_2013 Rezultati ispita 27_09_2013 Rezultati ispita 13_09_2013 Rezultati ispita 30_08_2013 Rezultati ispita 22-06-2013 Rezultati ispita 09-07-2013 Rezultati ispita 28_03_2013

Zadaci i testovi: KOL1 07-12-2017 Pismeni 12-09-2016 Test 12-09-2016 KOL2 19-01-2017 KOL1 08-12-2016 Pismeni 30-09-2016 Test 30-09-2016 Pismeni 16-04-2016 Test 16-04-2016 Pismeni 19-02-2016 Test 19-02-2016 Pismeni 19-09-2015 Test 19-09-2015 Pismeni 07-09-2015 Test 07-09-2015 Pismeni 26-06-2015 Test 26-06-2015 Pismeni 20-02-2015 Test 20-02-2015 Pismeni 05-02-2015 Test 05-02-2015 KO2 22-01-2015 Pismeni 30-09-2014 Test 30-09-2014 Pismeni 18-09-2014 Test 18-09-2014 Pismeni 06-09-2014 Test 06-09-2014 Pismeni 14-07-2014 Test 14-07-2014 Pismeni 09-07-2013 Test 09-07-2013 Pismeni 22-06-2013 Test 22-06-2013

Način polaganja

Nacin polaganja u toku trajanja semestra (preko kolokvijuma): Kolokvijum 1 (zadaci, 45 bodova), Kolokvijum 2 (zadaci, 45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova).

Nacin polaganja u ispitnom roku:
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, na ispitu polažu ceo ispit.
Student koji je položio samo jedan od kolokvijuma u toku semestra, na ispitu ima pravo da polaže samo drugi (preostali) kolokvijum.

Bodovanje na ispitu: 70 zadaci, 20 test iz teorijskog dela, 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

U ispitnom roku, da bi student mogao da polaže ispit ili deo ispita, mora izvršiti prijavu ispita studentskoj službi.