Predavanja: petak 9-12

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Vežbe: Jovana Dedeić (kabinet 615/VI)

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celinaPreporučena predavanjaZadaciVežbe
1Uvodni čas.   
2Realne funkcije dve realne promenljive, skalarne i vektorske.slides 1Zadaci1Vezbe1
3Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih.slides 2 Vezbe12
4Parametrizacija krive i površi.pred 4Zadaci21 
5Dvostruki i trostruki integral.slides 5Zadaci22 
6Krivolinijski integrali.pred 6.1  
  pred 6.2  
7Površinski integrali.pred 7  
8Formule veze.   
 KOLOKVIJUM (18.12.2017. u 8 sati u A1)    
9Diferencijalne jednačine prvog reda.slides 9  
10Diferencijalne jednačine prvog reda.slides 10 pred  
11Homogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst.koef..slides 11  
12Nehmogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst. koef..   
13Laplasova transformacija.  |
14Primena Laplasove transformacije.   
 ISPIT    

Napomena 1: Preporučena predavanja sadrže linkove na slajdove i predavanja sa Fakulteta za strojarstvo u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

Napomena 2: Zadaci sa Vežbi skenirani su 2013/2014. Autor ovih rešenja je asistent Marija Delić.

Literatura

Nebojsa M. Ralevic, Lidija Comic, Jovanka Pantovic, Zbirka resenih zadataka iz Matematicke analize II, 2008.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, I. Kovacevic, M. Cvijanovic, Z. Radasin, Zbirka resenih zadataka iz matematike III deo, Naucna knjiga, 1988.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, M. Cvijanovic, Z. Uzelac, Zbirka resenih zadataka iz matematike za studente tehnickih fakulteta, Naucna knjiga,1983.

Rezultati kolokvijuma: Kolokvijumi 2016-2017

Rezultati ispita: Ispit 18.11.2017