Predavanja se održavaju (u zimskom semestru) petkom u periodu 11:15-14 u sali 204.

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Asistent: Andrea Karalić (kabinet 610/VI)

Obaveštenje

Rezultati poslednjeg ispita:

Rezultati ispita 20.10.2019

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina skripteslajdovi
1Funkcije više promenljivih.  
2   
3   

Skripte i slajdovi predstavljaju nerecenziran tekst i namenjeni su studentima kao podsetnik sa nastave. Nije dozvoljeno njihovo umnožavanje i dalje distriburanje. Svi komentari i korekcije na tekst su dobro došli.

Literatura

Jovanka Pantović, Beleške sa predavanja.
Andrea Karalić, Beleške sa vežbi.

Način provere znanja

Predispitne obaveze:

-- teorijski test 1 (funkcije više promenljivih i integrali) (15 bodova)

-- teorijski test 2 (diferencijalne jednačine i Laplasove transformacije) (15 bodova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama, moraju ponovo da slušaju predmet naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (funkcije više promenljivih i integrali): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (diferencijalne jednačine i Laplasove transformacije): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima. Studenti koji ne sakupe 9 poena na predispitnim obavezama nemaju pravo izlaska na zadatke u ispitnim rokovima i moraju ponovo da slušaju predmet. Svi akumulirani bodovi se čuvaju zaključno sa aprilskim rokom naredne godine.

Ternimi polaganja predispitnih obaveza i kolokvijuma

-- prvi kolokvijum (teorijski test 1 + pismeni deo 1)

-- drugi kolokvijum (teorijski test 2 + pismeni deo 2)

-- popravni kolokvijumi se rade zaključno sa aprilskim ispitnim rokom

Pravila polaganja u ispitnim rokovima

-- studenti koji osvoje traženi minimum iz predispitnih obaveza, u ispitnim rokovima rade samo zadatke koje nisu položili preko kolokvijuma

-- ukoliko student na pismenom radi oba dela zadataka, ali položi samo jedan deo, položeni deo se anulira i u narednom roku ponovo radi oba dela

-- student koji je kompletirao sve delove, na usmeni može izaći u roku u kom je izašao na pismeni ili prvom narednom roku. Nakon toga mu se čuvaju samo bodovi koji su akumulirani na kolokvijumima.

-- studenti koji su slušali predmet po nekom od ranijih studijskih programa, mogu da polažu ispit po "starim" pravilima do 1.10.2019. godine. To znači da neće imati posebno teorijski test, već će teoriju polagati samo na usmenom delu ispita.

Primeri testova i zadataka

Arhiva rezultata kolokvijuma:

Rezultati ispita 27.09.2019: Usmeni je pomeren na 4.09. u 12 sati.

Rezultati ispita 13.09.2019

Rezultati ispita 31.08.2019

Rezultati ispita 7.7.2019

Rezultati ispita 21.6.2019

Rezultati ispita 25.05.2019: Pismeni deo ispita je položio Boris Prolić. Usmeni deo će se održati u utorak (28.05) u 15:15 u A4.

Rezultati ispita 13.4.2019