Predavanja: petak 11-14, sala 203 (zimski semestar)

Nastavnik: Jovanka Pantović (kabinet 607/VI)

Vežbe: Andrea Karalić(kabinet 610/VI)

Korigovana verzija rezultati poslednjeg održanog ispita

Rezultati kolokvijuma održanog 15.12.2018.

Skripte sa predavanja

Napomena: Skripte predstavljaju skicu održanih predavanja i okačene su samo kao pomoć za pripremanje kolokvijuma. Do kraja decembra će biti postavljna korigovana konačna verzija.

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celinaVežbe
1Uvodni čas. 
2Realne funkcije dve realne promenljive, skalarne i vektorske. 
3Ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih.FVP
4Dvostruki integral.Dvostruki
5Trostruki integral.Trostruki
6Krivolinijski integrali.Krivolinijski
7Formula Grina. 
8KOLOKVIJUM (15.12.2018. 8-10 sati u A1)  
9Diferencijalne jednačine prvog reda. 
10Diferencijalne jednačine prvog reda. 
11Homogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst.koef. 
12Nehmogena linearna diferencijalna jednačina drugog reda sa konst. koef. 
13Laplasova transformacija. 
14Primena Laplasove transformacije. 
 ISPIT  

Napomena 1: Preporučena predavanja sadrže linkove na slajdove i predavanja sa Fakulteta za strojarstvo u Zagrebu i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

Literatura

Nebojsa M. Ralevic, Lidija Comic, Jovanka Pantovic, Zbirka resenih zadataka iz Matematicke analize II, 2008.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, I. Kovacevic, M. Cvijanovic, Z. Radasin, Zbirka resenih zadataka iz matematike III deo, Naucna knjiga, 1988.
F. Ferenci, V. Ungar, I. Comic, M. Cvijanovic, Z. Uzelac, Zbirka resenih zadataka iz matematike za studente tehnickih fakulteta, Naucna knjiga,1983.

Način provere znanja

Predispitne obaveze (rade se u januarsko-februarskim i u aprilskom roku):

-- teorijski test 1 (15 bodova)

-- teorijski test 2 (15 bodova)

Minimalan broj bodova iz predispitnih obaveza je ukupno 9.

Studenti koji ne osvoje minimalan broj bodova na predispitnim obavezama zaključno sa aprilskim rokom, moraju ponovo da slušaju predmet naredne godine.

Ispit:

-- pismeni deo 1 (funkcije više promenljivih, višestruki i krivolinijski integrali): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- pismeni deo 2 (diferencijalne jednačine, Laplasove transformacije): 30 bodova, minimum 15 za prolaz

-- usmeni deo (5+5 bodova)

Student može da polaže usmeni deo ispita jedino ako je položio predispitne obaveze (akumulirao bar 9 bodova) i osvojio minimalan broj bodova na zadacima.

Zaključno sa aprilskim rokom ispit može da se polaže po delovima. Svi akumulirani bodovi se čuvaju zaključno sa aprilskim rokom 2019.

Nakon aprila 2018, ispit se može položiti samo u celini i položeni zadaci važe dva roka (ako ste pozavni na usmeni i ne položite ga, imate još jednu priliku). To znači da se studentu akumuliraju (čuvaju) bodovi osvojeni zaključno sa aprilskim rokom 2018. godine. Student se poziva na usmeni ako ima neophodanminimum iz oba dela. Studentu koji ne položi usmeni deo ispita ostaju sačuvani jedino ranije akumulirani bodovi, ali ne i novi bodovi iz tekućeg ispitnog roka.

Studenti koji su upisani po ranijim programima, mogu ispit polagati bez predispitnih obaveza u svim rokovima do 1.01.2019. Nakon toga, svi moraju imati ispunjene predispitne obaveze. Polaganje preko kolokvijuma (uključujući predispitne obaveze) se mora prijaviti.

Primeri testova i zadataka

2017/18

DatumZadaciTest1Test2
15.04.2018Z-150418T1-150418T2-150418

Rezultati 2018/2019:

Rezultati kolokvijuma održanog 15.12.2018.

Rezultati 2017/2018:

Rezultati pismnog dela ispita održanog 17.11.2018: Sava Radovac se poziva na usmeni (sreda 28.11. u 11:15 u 203)

Rezultati pismnog dela ispita održanog 28.10.2018: Spasoje Simić se poziva na usmeni (sreda 31.10. u 11:15 u 203)

Rezultati pismnog dela ispita održanog 14.10.2018

Rezultati pismnog dela ispita održanog 30.09.2018: Nikola Šehovac se poziva na usmeni (neka se javi mejlom radi dogovora o terminu)

Rezultati pismnog dela ispita održanog 25.09.2018

Rezultati pismnog dela ispita održanog 13.09.2018

Rezultati pismnog dela ispita održanog 1.09.2018

Akumulirani bodovi