Računarstvo i automatika
Algebra


 • Grupne konsultacije za prvi kolokvijum održaće se u petak 16.11.2018. u 19h u amfiteatru A1.

 • Grupne konsultacije za drugi kolokvijum održaće se u petak 18.01.2019. u 19h u amfiteatru A1.

 • Prvi kolokvijum održaće se u nedelju 25.11.2018. godine u 8h.

 • Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 20.01.2019. godine u 8h.

  Rešenja zadataka prvog kolokvijuma održanog 04.12.2016 [Zadaci]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 22.01.2017 [Zadaci]

  Raspored sedenja na kolokvijumu

  Studenti sa brojem indeksa od RA 1 do RA 160 u A1 (ulaz sa donje strane)
  Studenti sa brojem indeksa od RA 161 do RA 240 u A4 (ulaz sa donje strane)
  Stari studenti učionica 203, 204 (drugi sprat)

  Termini održavanja konsultacija:

 • predmetni nastavnik: Prof. dr Rade Doroslovački, petkom u 9h, kula II sprat, dekanat; e-mail: rdoroslovacki@gmail.com

 • asistenti:

  Ivan Prokić; konsultacije: petak u 13:45h, f blok, prvi sprat, kabinet 111; e-mail: ivan.prokic90@gmail.com

  Maria Kiss; konsultacije: petak u 10:30h i petak u 14:00h, kula, VI sprat, kabinet 615; email: kiss_maria@uns.ac.rs

  Aleksandar Janjoš; konsultacije: sreda u 17:45h, kula, VI sprat, kabinet 603; email: aleksandar.janjos@uns.ac.rs  Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi do 23.11.2018.  Teorijska pitanja za usmeni (2017/2018)
  [Teorija]  Materijal - priprema za kolokvijum

  Udžbenik i zbirka testova se mogu kupiti u skriptarnici fakulteta, na Fakultetu tehničkih nauka.

  Injektivnost i sirjektivnost Linearnih Transformacija [PDF]

  Rešeni zadaci za prvi kolokvijum [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 1 [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 2 [PDF]
  Vektori i Analiticka test [PDF]
  Vektorski prostori test [PDF]
  Matrice test [PDF]
  Vezba za kolovijum 2 [PDF]
  Rešeni zadaci iz sistema i vektorskih prostora [PDF]
  Rešeni zadaci iz analitičke geometrije [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 1 [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 2 [PDF]
  Rešenja testova drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Test A] [Test B]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Zad A] [Zad B]

   

  BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  0-50 bodova........... ispit nije položen
  51-60 bodova.......... 6 (šest)
  61-70 bodova.......... 7 (sedam)
  71-80 bodova.......... 8 (osam)
  81-90 bodova.......... 9 (devet)
  91-100 bodova......... 10 (deset)

   

  PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

  kolokvijum 1:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

  kolokvijum 2:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.

  ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.

   

  Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

  Informacije o asistentima
  Katedra za matematiku
 • Kontakt
  an image
  Fakultet tehničkih nauka
  Univerzitet u Novom Sadu

  Trg Dositeja Obradovića 6
  Kula, sprat 6, kabinet 609
  21000 Novi Sad, Srbija
  rdoroslovacki@gmail.com
  +381 (0)21 485 2281