Energetika, elektronika i telekomunikacije Algebra


 • Dodatne konsutacije održaće se u subotu 03.12.2016. u 19h. u A1

 • Dodatne konsutacije održaće se u subotu 26.11.2016. u 16h. u A1

 • Prvi kolokvijum održaće se u nedelju 04.12.2016. godine u 13h.

 • Drugi kolokvijum održaće se u nedelju 22.01.2017. godine u 11h.

  Rešenja zadataka prvog kolokvijuma održanog 04.12.2016 [Zadaci]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 22.01.2017 [Zadaci]

  Raspored sedenja na kolokvijumu

  Studenti sa brojem indeksa od EE 1 do EE 120 u A2 (ulaz sa gornje strane)
  Studenti sa brojem indeksa od EE 121 do EE 190 u A3 (ulaz sa gornje strane)
  Studenti sa brojem indeksa od EE 191 do EE 240 u 109a (prvi sprat)
  Studenti sa smera Merenje i regulacija u učionici 101(prvi sprat)
  Stari studenti učionica 203,204 (drugi sprat)

  Termini održavanja konsultacija:

 • predmetni nastavnik: Prof. dr Rade Doroslovački, petkom u 9h, kula II sprat, dekanat; e-mail:rdoroslovacki@gmail.com

 • asistenti:

  Ivan Prokić, petak u 13:50h, f blok, prvi sprat, kabinet 111; e-mail: ivan.prokic90@gmail.com

  Mirjana Erić; ponedeljkom od 19h, kula VI sprat, kabinet br 608; e-mail: mirjana_eric@uns.ac.rs

  Aleksandar Janjoš; ponedeljak u 13:00 i četvrtak 14:00 kula, VI sprat, kabinet 603; email: aleksandar.janjos@uns.ac.rs


  Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi.


  Rezultati Merenje i regulacija [PDF]


  Teorijska pitanja za usmeni (2016/2017)
  [Teorija]


  Materijal - priprema za kolokvijum

  Udžbenik se može kupiti u skriptarnici na Fakultetu tehničkih nauka.

  Rešeni zadaci za prvi kolokvijum [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 1 [PDF]
  Rešeni test za prvi kolokvijum str 2 [PDF]
  Vektori i Analiticka test [PDF]
  Vektorski prostori test [PDF]
  Matrice test [PDF]
  Vezba za kolovijum 2 [PDF]
  Rešeni zadaci iz sistema i vektorskih prostora [PDF]
  Rešeni zadaci iz analitičke geometrije [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 1 [PDF]
  Rešeni test za drugi kolokvijum 2 [PDF]
  Rešenja testova drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Test A] [Test B]
  Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Zad A] [Zad B]

   

  BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

  0-54 bodova........... ispit nije položen
  55-64 bodova.......... 6 (šest)
  65-74 bodova.......... 7 (sedam)
  75-84 bodova.......... 8 (osam)
  85-94 bodova.......... 9 (devet)
  95-100 bodova......... 10 (deset)

   

  PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

  Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

  kolokvijum 1:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

  kolokvijum 2:
  Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

  Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.

  ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.

   

  Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

  Informacije o asistentima
  Katedra za matematiku
 • Kontakt
  an image
  Fakultet tehničkih nauka
  Univerzitet u Novom Sadu

  Trg Dositeja Obradovića 6
  Kula, sprat 6, kabinet 609
  21000 Novi Sad, Srbija
  rdoroslovacki@gmail.com
  +381 (0)21 485 2281