Energetika, elektronika i telekomunikacije Diskretna matematika


Zbirka testova od 2010 do 2014 [PDF]

Raspored sedenja na prvom kolokvijumu

Studenti sa brojem indeksa od EE 1 do EE 100 u A2
Studenti sa brojem indeksa od EE 101 do EE 161 u A3 (ulaz sa gornje strane)
Studenti sa brojem indeksa od EE 162 do EE 180 u 109a (prvi sprat)
Studenti sa smera Inženjerstvo informacionih sistema u učionici 109a (prvi sprat sprat)
Studenti sa smera Merenje i regulacija u učionici 109a (prvi sprat sprat)
Stari studenti učionica 204 (drugi sprat sprat)

Prvi kolokvijum održaće se u nedelju 23.11.2014 u 16:00h u amfiteatrima.

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma moraju se prijaviti na studentskoj službi.

Konsutacije i priprema za prvi kolokvijum održaće se u Master centru u velikoj sali, u ponedeljak 17.11.2014 u 19:30h.


Rezultati Merenje i regulacija [PDF]

Rezultati Inženjerstvo informacionih sistema [PDF]


Teorijska pitanja za usmeni (2014)
[Teorija]


Materijal - priprema za kolokvijum

Udžbenik se može kupiti u skriptarnici na Fakultetu tehničkih nauka.

Rešeni zadaci za prvi kolokvijum [PDF]
Rešeni test za prvi kolokvijum str 1 [PDF]
Rešeni test za prvi kolokvijum str 2 [PDF]
Vektori i Analiticka test [PDF]
Vektorski prostori test [PDF]
Matrice test [PDF]
Vezba 1 kolovijum 2 [PDF]
Rešeni zadaci iz sistema i vektorskih prostora [PDF]
Rešeni zadaci iz analitičke geometrije [PDF]
Rešeni test za drugi kolokvijum 1 [PDF]
Rešeni test za drugi kolokvijum 2 [PDF]
Matrica linearne transformacije [PDF]
Rešenja testova drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Test A] [Test B]
Rešenja zadataka drugog kolokvijuma održanog 23.01.2011 [Zad A] [Zad B]

 

BODOVI I ODGOVARAJUĆE OCENE:

0-54 bodova........... ispit nije položen
55-64 bodova.......... 6 (šest)
65-74 bodova.......... 7 (sedam)
75-84 bodova.......... 8 (osam)
85-94 bodova.......... 9 (devet)
95-100 bodova......... 10 (deset)

 

PROPOZICIJE POLAGANJA ISPITA I KOLOKVIJUMA

Ispit se polaže preko dva kolokvijuma, a svaki od njih se sastoji iz dva dela, prvi deo je teorijski deo prko testova, a drugi deo su zadaci.

kolokvijum 1:
Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: relacije, funkcije, Bulove algebre, grupoidi, grupe, prsteni, polja, kompleksni brojevi, polinomi, konstrukcija polja.

kolokvijum 2:
Predispitna obaveza (su eliminatorna pitanja u okviru testa), test i zadaci. Gradivo: determinante, sistemi jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija, vektorski prostori, linearne transformacije, matrice, karakteristični koreni i vektori.

Ako je na bilo kom od 4 dela student osvojio bar 50 bodova, taj deo mu važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka. U koliko je student u istom terminu osvojio bar 40 bodova na oba dela tog kolokvijuma (test i zadaci od istog kolokvijuma), tada mu taj kolokvijum važi do kraja školske godine odnosno do poslednjeg oktobarskog roka.

ZA OCENU 10 JE NEOPHODNO POLAGANJE POSEBNOG TEORIJSKOG DELA ISPITA, KOJI SE SASTOJI IZ DOKAZIVANJA TEOREMA.

 

Upis ocena je istovremeno i usmeni za student. Ko ne dodje na upis ocena i usmeni nije položio ispit.

Informacije o asistentima
Katedra za matematiku
Kontakt
an image
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
Kula, sprat 6, kabinet 609
21000 Novi Sad, Srbija
rdoroslovacki@gmail.com
+381 (0)21 485 2281