Predavanja (letnji semestar): petak 11:15-14h

Nastavnik: Vladimir Ilić

Vežbe: Andrea Karalić, Tamara Kopanja

Obaveštenja:

U novembarskom apsolventskom roku niko nije položio. Za uvid u radove javiti se na mejl andrea.karalic@gmail.com.

Objavljeni su rezultati drugog dodatnog roka, ovde. Usmeni deo ispita i uvid u radove će se održati u petak 15.10.2021. godine u 18h. Doći kod oglasne table za saobraćaj.

Objavljeni su rezultati prvog dodatnog roka, ovde. Usmeni deo ispita i uvid u radove će se održati u subotu 9.10.2021. u 9h u učionici 105.

Objavljeni su rezultati oktobarskog ispitnog roka, ovde. Usmeni deo ispita i uvid u radove će se održati u ponedeljak 4.10.2021. od 9 do 11 u sali 105.

Objavljeni su rezultati septembarskog ispitnog roka, ovde. Usmeni deo ispita će se održati u petak 17.9.2021. u 8h u učionici 105.

Objavljeni su rezultati avgustovskog ispitnog roka, ovde. Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 6.9. u 9h. Sastanak ispred oglasne table za saobraćaj.

Objavljeni su rezultati julskog ispitnog roka, ovde. Usmeni deo ispita u julskom ispitnom roku će se održati u subotu 17.7.2021. godine u 09:00h u učionici 103.

Objavljeni su rezultati junskog ispitnog roka, ovde.

Usmeni ispit će se održati 26.6.2021. 9-14h u učionici 202.

Doc. dr Vladimir Ilić Asisteni: Andrea Karalić, Tamara Kopanja

-Objavljeni su rezultati drugog kolokvijuma održanog 24.5.2021. godine. Kolokvijum je položen sa najmanje 15 poena. Rešenja zadataka su objavljena na Teams.

-Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma održanog 12.4.2021. godine. Kolokvijum je položen sa najmanje 15 poena. Rešenja zadataka možete pogledati ovde.

-Konsultacije kod profesora doc. dr Vladimira Ilića održavaće se sredom od 08:00 na MS Teams platformi. Mole se studenti da se prethodno najave elektronskom poštom na mejl vlada.mzsvi@uns.ac.rs

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina Predavanja
1Uvod u linearno programiranje. Primarna simpleks metoda. 
2Primarna simpleks metoda - inicijalizacija. Grafičko rešavanje. Degenerativnost. 
3Dualnost. Tvrđenja slabe i jake dualnosti. Tvrđenje komplementarnosti dualnih promenljivih. 
4Dualna simpleks metoda. 
5Matrični zapis. Analiza osetljivosti na promene koeficijenata. 
6Mrežni protok. Primarna simpleks metoda za mrežni protok. 
7Dualni simpleks algoritam za mrežni protok. 
8Parametarski self-dualni simpleks algorithm za mrežni protok. Problem pronalaženja najkraćeg puta. 
9Transportni problem. Metoda severozapadnog ugla. 
10Transportni problem. Vogelova metoda. Problem angažovanja. 
11Slučajni procesi. Markovljevi procesi. 
12Procesi rađanja i umiranja. Poasonov proces. 
13Sistemi masovnog opsluživanja. 
14Priprema za ispit. 

Literatura

Robert Vanderbei, Linear programming: foundations and extensions, Springer.

Beleške sa predavanja

Beleške

Način provere znanja

30Prvi deo - zadaci 
30Drugi deo - zadaci 
30Treći deo - zadaci 
10Teorija (usmeno) 

Student mora osvojiti više od pola bodova iz svakog dela da bi položio ispit.