Predavanja (letnji semestar): petak 11:15-14h

Nastavnik: Vladimir Ilić

Vežbe: Andrea Karalić, Tamara Kopanja

OBAVEŠTENJA:

Objavljeni su rezultati ispita održanog 18.7.2022. Usmeni ispit i uvid u radove će se održati u četvrtak 21.7. u 8h. u učionici 108a.

Objavljeni su rezultati trećeg kolokvijuma i junskog ispitnog roka (30.6.2022.). Usmeni ispit i uvid u radove će se održati u subotu 9.7.2022. od 8h u učionici 206. Po objavljenoj tabeli sa rezultatima, prvih 15 studenata koji su položili pismeni deo dolaze na usmeni u 8h, ostali u 9:30h.

Rad po delovima je dozvoljen u junskom i julskom ispitnom roku. Nakon toga, studenti treba da kompletiraju ispit tako što će u ispitnim rokovima raditi sve nepoložene delove zajedno. Poeni sa kolokvijuma, junskog i julskog ispitnog roka se čuvaju do aprilskog roka školske 2022/2023.

Rezultati drugog kolokvijuma: ovde. Uvid u radove će se održati u četvrtak u 17h u kabinetu 219 F blok.

Rezultati prvog kolokvijuma: ovde.

Bodovi osvojeni u školskoj 2020/2021. godini važiće do aprilskog roka 2022. godine. Do tada svi studenti mogu da polažu delove koji su im preostali ili da popravljaju delove koje žele. Nakon aprislkog roka osvojeni bodovi se anuliraju.

Doc. dr Vladimir Ilić Asisteni: Andrea Karalić, Tamara Kopanja

Plan izvođenja nastave

Redni brojNastavna celina Predavanja
1Uvod u linearno programiranje. Primarna simpleks metoda. 
2Primarna simpleks metoda - inicijalizacija. Grafičko rešavanje. Degenerativnost. 
3Dualnost. Tvrđenja slabe i jake dualnosti. Tvrđenje komplementarnosti dualnih promenljivih. 
4Dualna simpleks metoda. 
5Matrični zapis. Analiza osetljivosti na promene koeficijenata. 
6Mrežni protok. Primarna simpleks metoda za mrežni protok. 
7Dualni simpleks algoritam za mrežni protok. 
8Parametarski self-dualni simpleks algorithm za mrežni protok. Problem pronalaženja najkraćeg puta. 
9Transportni problem. Metoda severozapadnog ugla. 
10Transportni problem. Vogelova metoda. Problem angažovanja. 
11Slučajni procesi. Markovljevi procesi. 
12Procesi rađanja i umiranja. Poasonov proces. 
13Sistemi masovnog opsluživanja. 
14Priprema za ispit. 

Literatura

Robert Vanderbei, Linear programming: foundations and extensions, Springer.

Beleške sa predavanja

Beleške

Način provere znanja

30Prvi deo - zadaci 
30Drugi deo - zadaci 
30Treći deo - zadaci 
10Teorija (usmeno) 

Student mora osvojiti više od pola bodova iz svakog dela da bi položio ispit.