Međunarodne aktivnosti Katedre za matematiku

Katedra za matematiku

Međunarodni projekti

 • Rich-model toolkit
  COST ICO901
  Trajanje: 2009-2013
  Rukovodilac: Viktor Kunčak
  Koordinator za Srbiju: Silvia Gilezan
   
 • Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange
  CEEPUS III, CII-AT-0042-07-1112
  Trajanje: 2009-2012
  Koordinator: Erich Sorantin, Medical University Graz, Austria
  Lokalni koordinator: Nataša Sladoje
   
 • Doctoral School towards European Knowledge Society – DEUKS
  CD-JEP_144099-2006
  Trajanje: 2007-2009
  Nosilac projekta: Marina Lenisa, University of Udine
  Koordinator: Silvia Gilezan
   
 • Medical Imaging & Medical Information Processing
  CEEPUS II, CII-AT-0042-04-0809
  Trajanje: 2005-2008
  Koordinator: Erich Sorantin, Medical University Graz, Austria
  Lokalni koordinator: Nataša Sladoje
   
 • Types for Proofs and Programs – TYPES
  FP6 – Framework Progamme Six Project no. 51099
  Trajanje: 2004-2007
  Rukovodilac: Bengt Nordstrom, Chalmers University, Sweden
  Koordinator za Srbiju: Silvia Gilezan
   
 • Distance learning in the area of computer supported mathematical education
  Bilateralni projekat Srbije i Slovenije
  Trajanje: 2006-2007
  Rukovodioci: Silvia Gilezan i Dušan Pagon, Univerza v Maribor, Slovenia
   
 • Types and Logic in Information Technologies – TLIT
  Bilateralni projekat CNRS France i MNZŽS Srbija
  Trajanje: 2007-2008
  Rukovodioci: Silvia Gilezan i Pierre Lescanne, Ecole Normale Superieure de Lyon, France
   
 • Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia
  TEMPUS, ETF-JP-00051-2008,
  Trajanje: 2009-2010
   
 • EXTRA2
  TEMPUS, CARDS SCM-C0009B04,
  Trajanje: 2007-2008
   
 • Implementation of ECTS on Serbian universities
  TEMPUS, CARDS SCM-C0009B04,
  Trajanje: 2006-2007
   
 • Mathematics Curricula for Technological Development
  TEMPUS, CD_JEP-17017-2002
  Trajanje:2004- 2006
   
 • Kolokacioni postupci za singularno perturbovane probleme
  DAAD Projekat saradnje između Technische Universitat Dresden i Univerzizeta u Novom Sadu
  Trajanje: 2010-2011

Saradnja sa institucijama iz inostranstva

Članovi Katedre aktivno sarađuju sa:

 • Ecole Normale Superieure de Lyon;
 • Ecole Polytechnique, Paris;
 • Universite Paris 7;
 • University of Minho;
 • National Technical University Athens;
 • Ecole Politechnique Federal de Laussane;
 • University of Florence;
 • University of Oregon;
 • Worcester Polytechnic Institute;
 • Centre for Image Analysis, Uppsala University;
 • Exeter University;
 • University of Toronto;
 • Tokyo Institute of Technology;
 • Hitsotsubashi University, Tokyo;
 • University of Helsinki;
 • Tel Aviv University;
 • Dublin Trinity College;
 • Oxford Computer Laboratory;
 • Technische University Dresden;
 • Technische Universitaet Berlin;
 • Clarkson University Potsdam;
 • University of Auckland;
 • Catolic University Nijmegen;
 • McGill University, Montreal;
 • Universite de Montreal;
 • Universita di Torino;
 • Technical University of Bucharest;
 • University of Szeged;
 • Debrecen University;
 • Graz University,
 • University of Alberta;
 • Technical University Copenhagen;
 • Kent State University;
 • Universita di Genova;
 • University of Zagreb;
 • The Technical University of Cluj-Napoca;
 • INRIA, Francuska;
 • University of Udine;
 • Politechnique University of Valencia.


Članovi Katedre redovno borave na univerzitetima u inostranstvu, kao gostujući istraživači i kao predavači po pozivu. Studijske boravke duže od mesec dana ostvarivali su u vodećim istraživačkim centrima na univerzitetima u SAD, Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, Koreji, Holandiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Švedskoj, Nemačkoj, Irskoj, Rumuniji, Španiji.

Boravak stranih istraživača

Katedra je bila organizator ili suorganizator gostovanja mnogih međunarodno priznatih matematičara, među kojima su:

 • Mariangiola Dezani Cianciaglini (University of Turin);
 • Pierre Lescanne (Ecole Normale Superieure de Lyon);
 • Joakim Lindblad (Centre for Image Analysis, Uppsala);
 • Marina Lenisa (University of Udine);
 • H.J. Zimmermann (University of Aachen);
 • Stevo Todorčević (University of Paris);
 • R. Mesiar (Slovački tehnički univerzitet Bratislava);
 • J. Miller (Trinity College Dublin);
 • Hans-Goerg Roos (Technische Universitaet Dresden);
 • B. de Baets (University of Gent);
 • H.P. Barendregt (Catolic University Nijmegen – član Holandske akademije nauka);
 • Gunilla Borgefors (Centre for Image Analysis, Uppsala);
 • Erich Sorantin (Medical University Graz);
 • Dušan Pagon (Univerza v Maribor);
 • Zoltan Kato (University of Szeged);
 • Ivo G. Rosenberg (Universite de Montreal);
 • Hajime Machida (Hitotsubashi University);
 • Hugo Herbelin (INRIA, Universite Paris 7);
 • Alexis Saurin (Universite Paris 7);
 • Luigi Liquori (INRIA Sophia Antipolis);
 • Salvador Lucas (Politechnic University of Valencia);
 • Furio Honsell (University of Udine);
 • Pawel Urzyczyn (University of Warsaw);
 • Sergei Soloviev (Universite de Toulouse).

Naši u svetu

Zahvaljujući međunarodnoj saradnji Katedre za matematiku i želji njenih članova za ostvarivanjem što značajnijih doprinosa u oblastima nauke kojima se bave, brojni istraživači i saradnici Katedre su našli svoje mesto na prestižnim svetskim univerzitetima:

 • Prof. Joviša Žunić, University of Exeter, Velika Britanija;
 • Prof. Lia Vaš, University of the Sciences in Philadelphia, SAD;
 • Prof. Silvia Likavec, University of Torino, Italija;
 • Prof. Viktor Kunčak, Ecole Politechinque Federale de Laussane, Švajcarka;
 • Vladimir Ćurić, Centre for Image Analysis,Uppsala University, Švedska.

Strani doktorati i Co-toutelle

Katedra je uvek bila spremna da svojim članovima i saradnicima pruži mogućnost da steknu doktorsko obrazovanje na stranim institucijama ili u komentorstvu sa stranim profesorima.

 • Prof. Silvia Gilezan je radila na svojoj doktorskoj tezi u saradnji sa Prof. H.P. Barendregt tokom boravka 1990-1991. na University of Nijmegen u Holandiji;
 • Dr Nataša Sladoje je 2005. godine završila doktorske studije i odbranila doktorsku tezu na Centre for Image Analysis, SLU and Uppsala University, Švedska (Mentor: Prof. Gunilla Borgefors);
 • Dr Silvia Likavec je nakon završetka magistarskih studija pod mentorstvom Prof. Silvie Gilezan 2005. godine odbranila doktorsku tezu u okviru zajedničkih doktorskih studija (co-tutelle) koje su organizovali University of Torino i ENS Lyon (Komentori: Prof. Pierre Lescanne i Prof. Viviana Bono)
 • Dr Dragiša Žunić je doktorirao 2007. godine na École Normale Supérieure de Lyon u Franciskoj (Mentor: Prof. Pierre Lescanne);
 • Dr Viktor Kunčak je doktorirao 2007.godine na MIT, Cambridge, SAD.
 • Vladimir Ćurić je od 2009. godine student doktorskih studija na Centre for Image Analysis, SLU and Uppsala University, Uppsala u Švedskoj (Mentor Prof. Gunilla Borgefors, komentori Dr Joakim Lindblad i Dr Nataša Sladoje);
 • Petar Maksimović je student zajedničkih doktorskih studija (co-tutelle) sa komentorstvom ostvarenim izmedju Univerziteta u Novom Sadu i University of Nice (Komentori: Prof. Silvia Gilezan, Prof. Luigi Liquori, Prof. Zoran Ognjanović);
 • Lidija Čomić u okviru svojih doktorskih studija veoma aktivno sarađuje sa Prof. Leilom De Floriani i u više navrata je bila na studijskim boravcima na Universita di Genova, Italija.