Inženjerstvo zaštite na radu
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Čiste energetske tehnologije

Kratak sadržaj kursa: Neodređeni integral, određeni integral, primena određenog integrala, funkcije više promenljivih, diferencijalne jednačine prvog reda i diferencijalne jednačine višeg reda.

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić (konsultacije ponedeljkom 17h-18h, kabinet 603, kula VI sprat, email: tibor@uns.ac.rs).

Asistenti: Delić Marija (glavni asistent) (CET), Kasterović Simona (UROKDiP), Ciganović Radojka (IZnR).

Tablica izvoda i integrala - dozvoljeno koristiti na ispitu.

Kolokvijum 2 ce se odrzati u sredu, 14. juna 2017. godine, vreme: 14:00, sala: A3.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Rezultati sa Kolokvijuma:


Rezultati KOLOKVIJUM2 14-06-2017 Kolokvijum2 14-06-2017
Rezultati KOLOKVIJUM1-05-05-2017 Kolokvijum1 05-05-2017

Rezultati ispita:

Rezultati ispita 18-11-2017

Rezultati ispita 21-10-2017
Rezultati ispita 07-10-2017
Rezultati ispita 30-09-2017
Rezultati ispita 25-09-2017
Rezultati ispita 13-09-2017
Rezultati ispita 01-09-2017
Rezultati ispita 14-07-2017
Rezultati ispita 27-06-2017
Rezultati ispita 23-04-2017
Rezultati ispita 23-02-2017
Rezultati ispita 08-02-2017
Rezultati ispita 08-10-2016
Rezultati ispita 30-09-2016 01-10-2016
Rezultati ispita 24-09-2016
Rezultati ispita 13-07-2016 Rezultati ispita 25-06-2016 Rezultati ispita 17-04-2016 Rezultati ispita 20-02-2016 Rezultati ispita 05-02-2016 Rezultati ispita 25-10-2015 Rezultati ispita 11-10-2015 Rezultati ispita 02-10-2015 Rezultati ispita 20-09-2015 Rezultati ispita 08-09-2015 Rezultati ispita-13-07-2015 Rezultati ispita-27-06-2015 Rezultati KO2-09-06-2015

Literatura:

  • Nevenka Adžić: Matematika 2, CMS Novi Sad, 2011.
  • Nevenka Adžić: Matematika za Arhitektonski odsek i srodne struke, FTN 2006.
  • Nevenka Adžić, Zorana Lužanin, Zoran Ovcin: Zbirka rešenih zadataka iz matematike za Arhitektonski odsek, FTN 1998.
  • Irena Čomić, Nataša Sladoje: Integralni račun, FTN 1997.
  • Irena Čomić, Aleksandar Nikolić: Diferencijalne jednačine, FTN 2005.
  • Matematika 2, I. Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • I. Slapničar et al.: Matematika 2, Zbirka zadataka, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • Irena Čomić, Ljiljana Pavlović: Funkcije više promenljivih, FTN, 2000.

Rezultati ispita i kolokvijuma u ranijem periodu:
Rezultati KOLOKVIJUM1-28-04-2016 Kolokvijum1 28-04-2016
Rezultati KOLOKVIJUM2-10-06-2016 Kolokvijum2 10-06-2016
Rezultati ispita 27-06-2014 Rezultati ispita 07-09-2014 Rezultati ispita 19-09-2014 Rezultati ispita 1-10-2014 Rezultati ispita 12-10-2014 Rezultati ispita 26-10-2014 Rezultati ispita 6-2-2015 Rezultati ispita 21-2-2015 Rezultati ispita 14-3-2015 Rezultati ispita 19-4-2015 Rezultati Kolokvijuma 1 22-04-2014 Rezultati Kolokvijuma 2 10-06-2014 Rezultati ispita 01-03-2014 Rezultati ispita 14-02-2014 Rezultati ispita 13-10-2013 Rezultati ispita 28-09-2013 Rezultati ispita 14-09-2013 Rezultati ispita 31-08-2013 Rezultati ispita 10-07-2013 Test 10-07-2013 Pismeni 10-07-2013 Rezultati ispita 23-06-2013 Test 23-06-2013 Pismeni 23-06-2013 Rezultati I kolokvijuma 2013 Kolokvijum I - 2013 Kolokvijum II - 2013 Rezultati II kolokvijuma 2013 Rezultati kolokvijuma Rezultati ispita Jun 2012 Rezultati ispita Jul 2012 Rezultati ispita 01. 09. 2012. Rezultati ispita 15. 09. 2012. Rezultati ispita 29. 09. 2012. Rezultati ispita 14. 10. 2012. Rezultati ispita 11. 02. 2013.

Ispitni zadaci i testovi:
Pismeni 13-09-2017 Test 13-09-2017 Pismeni 25-06-2016 Test 25-06-2016 Pismeni 20-02-2016 Test 20-02-2016 Pismeni 20-09-2015 Test 20-09-2015 Pismeni 08-09-2015 Test 08-09-2015 Pismeni -27-06-2015 Test -27-06-2015 Kolokvijum 1 22-04-2014 Kolokvijum 2 10-06-2014 ispit 27-06-2014 Test 27-06-2014 ispit 15-07-2014 ispit 07-09-2014

Način polaganja

U toku semestra: Kolokvijum 1 (45 bodova), Kolokvijum 2 (45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova).

Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, u ispitnom roku polažu ceo ispit (parcijalno polaganje nije moguće).

Bodovanje na ispitu: 70 zadaci, 20 test, 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.