Inženjerstvo zaštite na radu (IZnR)
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (UROKDiP)
Čiste energetske tehnologije (ČET)

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić, red. prof., (konsultacije ponedeljkom 17h-18h, kabinet 404, kula IV sprat, email: tibor@uns.ac.rs).

Asistenti: Manojlo Vuković, glavni asistent (ČET) (manojlo.vukovic@uns.ac.rs), Katarina Vidojević (UROKDiP) (vidojevic9@uns.ac.rs) i Katarina Vidojević (IZnR).

Teoretska pitanja za prvi kolokvijum iz M2
Teoretska pitanja za drugi kolokvijum iz M2
Tablica izvoda i integrala - dozvoljeno koristiti na ispitu.

KOLOKVIJUM 2 ce se odrzati 09.06.2023. godine (petak) u terminu od 14:00 do 16:00, sala 311.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.

Plan rada i sadržaj kursa

Radna nedeljaSadržaj
1Neodređeni integral. Osobine. Smena promenljivih i parcijalna integracija. M2_IN_RN1_pdf
2Integracija racionalnih funkcija. Integracija nekih iracionalnih funkcija. M2_IN_RN2_pdf
3Integracija trigonometrijskih funkcija. M2_IN_RN3_pdf
4Određeni integral - definicija i geometrijska interpretacija. Osobine. M2_IN_RN4_pdf
5Izračunavanje određenog integrala. Njutn-Lajbnicova formula. M2_IN_RN5_pdf
6Primena određenog integrala - izračunavanje površine ravnog lika, zapremine rotacionog tela i dužine luka krive. M2_IN_RN6_pdf
7Izračunavanje površine omotača obrtnog tela. Neke primene određenog integrala. M2_IN_RN7__pdf
KOLOKVIJUM 1
8Funkcije više promenljivih. M2_IN_RN8_pdf
9Diferencijalne jednačine I reda - uvod, osnovni pojmovi. Diferencijalna jednačina koja razdvaja promenljive. Homogena diferencijalna jednačina. M2_IN_RN9_pdf
10Linearna i Bernulijeva d. j. Jednačina totalnog diferencijala. M2_IN_RN10_pdf
11Diferencijalne jednačine višeg reda. Snižavanje reda. Linearna d. j. višeg reda. M2_IN__RN11_pdf
12Homogena linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima. M2_IN_RN12_pdf
13Nehomogena linearna d. j. višeg reda sa konstantnim koeficijentima. M2_IN_RN13_pdf
14Eulerova d.j. Primeri. M2_IN_RN14_pdf
KOLOKVIJUM 2


Rezultati sa Kolokvijuma:

Rezultati KOLOKVIJUM2 09-06-2023 Kolokvijum2 09-06-2023

Rezultati KOLOKVIJUM1 21-04-2023 Kolokvijum1 21-04-2023
Rezultati KOLOKVIJUM_2 17-06-2022 Kolokvijum2 17-06-2022
Rezultati KOLOKVIJUM1 06-05-2022 Kolokvijum1 06-05-2022 Δ
Rezultati KOLOKVIJUM2 08-06-2021 Kolokvijum2 08-06-2021
Rezultati KOLOKVIJUM1 07-05-2021 Kolokvijum1 07-05-2021
Rezultati KOLOKVIJUM2 07-07-2020 Kolokvijum2 07-07-2020 Δ
Rezultati KOLOKVIJUM1 -20-06-2020 Kolokvijum1 07-06-2020 Δ
Rezultati KOLOKVIJUM2 07-06-2019 Kolokvijum2 07-06-2019
Rezultati KOLOKVIJUM1 03-05-2019 Kolokvijum1 03-05-2019
Rezultati KOLOKVIJUM2 08-06-2018 Kolokvijum2 08-06-2018
Rezultati KOLOKVIJUM1 27-04-2018 Kolokvijum1 27-04-2018
Rezultati KOLOKVIJUM2 14-06-2017 Kolokvijum2 14-06-2017
Rezultati KOLOKVIJUM1-05-05-2017 Kolokvijum1 05-05-2017

Rezultati ispita i kolokvijuma u ranijem periodu:
Rezultati ispita MAT2 01-02-2019 Rezultati ispita MAT2 15-12-2018 Rezultati ispita MAT2 27-10-2018 Rezultati ispita MAT2 13-10-2018 Rezultati ispita MAT2 29-09-2018 Rezultati ispita MAT2 26-09-2018 Rezultati ispita MAT2 14-09-2018 Rezultati ispita MAT2 01-09-2018 Rezultati ispita MAT2 11-07-2018 Rezultati ispita MAT2 23-06-2018 Rezultati ispita MAT2 15-04-2018 Rezultati ispita MAT2 17-03-2018 Rezultati ispita 14-02-2018 Rezultati ispita 02-02-2018 Rezultati ispita 18-11-2017 Rezultati ispita 21-10-2017 Rezultati ispita 07-10-2017 Rezultati ispita 30-09-2017 Rezultati ispita 25-09-2017 Rezultati ispita 13-09-2017 Rezultati ispita 01-09-2017 Rezultati ispita 14-07-2017 Rezultati ispita 27-06-2017 Rezultati ispita 23-04-2017 Rezultati ispita 23-02-2017 Rezultati ispita 08-02-2017 Rezultati ispita 08-10-2016 Rezultati ispita 30-09-2016 01-10-2016 Rezultati ispita 24-09-2016 Rezultati ispita 13-07-2016 Rezultati ispita 25-06-2016 Rezultati ispita 17-04-2016 Rezultati ispita 20-02-2016 Rezultati ispita 05-02-2016 Rezultati ispita 25-10-2015 Rezultati ispita 11-10-2015 Rezultati ispita 02-10-2015 Rezultati ispita 20-09-2015 Rezultati ispita 08-09-2015 Rezultati ispita-13-07-2015 Rezultati ispita-27-06-2015 Rezultati KO2-09-06-2015 Rezultati KOLOKVIJUM1-28-04-2016 Kolokvijum1 28-04-2016 Rezultati KOLOKVIJUM2-10-06-2016 Kolokvijum2 10-06-2016 Rezultati ispita 27-06-2014 Rezultati ispita 07-09-2014 Rezultati ispita 19-09-2014 Rezultati ispita 1-10-2014 Rezultati ispita 12-10-2014 Rezultati ispita 26-10-2014 Rezultati ispita 6-2-2015 Rezultati ispita 21-2-2015 Rezultati ispita 14-3-2015 Rezultati ispita 19-4-2015 Rezultati Kolokvijuma 1 22-04-2014 Rezultati Kolokvijuma 2 10-06-2014 Rezultati ispita 01-03-2014 Rezultati ispita 14-02-2014 Rezultati ispita 13-10-2013 Rezultati ispita 28-09-2013 Rezultati ispita 14-09-2013 Rezultati ispita 31-08-2013 Rezultati ispita 10-07-2013 Test 10-07-2013 Pismeni 10-07-2013 Rezultati ispita 23-06-2013 Test 23-06-2013 Pismeni 23-06-2013 Rezultati I kolokvijuma 2013 Kolokvijum I - 2013 Kolokvijum II - 2013 Rezultati II kolokvijuma 2013 Rezultati kolokvijuma Rezultati ispita Jun 2012 Rezultati ispita Jul 2012 Rezultati ispita 01. 09. 2012. Rezultati ispita 15. 09. 2012. Rezultati ispita 29. 09. 2012. Rezultati ispita 14. 10. 2012. Rezultati ispita 11. 02. 2013.

Literatura:

  • Tibor Lukić, Vladimir Ilić, Ivan Prokić, Jelena Đokić: Matematika 2 - integralni račun i diferencijalne jednačine, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2021. M2-naslovna
  • Nevenka Adžić: Matematika 2, CMS Novi Sad, 2011.
  • Nevenka Adžić: Matematika za Arhitektonski odsek i srodne struke, FTN 2006.
  • Nevenka Adžić, Zorana Lužanin, Zoran Ovcin: Zbirka rešenih zadataka iz matematike za Arhitektonski odsek, FTN 1998.
  • Irena Čomić, Nataša Sladoje: Integralni račun, FTN 1997.
  • Irena Čomić, Aleksandar Nikolić: Diferencijalne jednačine, FTN 2005.
  • Matematika 2, I. Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • I. Slapničar et al.: Matematika 2, Zbirka zadataka, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, 2008.
  • Irena Čomić, Ljiljana Pavlović: Funkcije više promenljivih, FTN, 2000.

Ispitni zadaci i testovi:
Pismeni 26-02-2022 Test 26-02-2022 Pismeni 14-02-2018 Test 14-02-2018 Pismeni 13-09-2017 Test 13-09-2017 Pismeni 25-06-2016 Test 25-06-2016 Pismeni 20-02-2016 Test 20-02-2016 Pismeni 20-09-2015 Test 20-09-2015 Pismeni 08-09-2015 Test 08-09-2015 Pismeni -27-06-2015 Test -27-06-2015 Kolokvijum 1 22-04-2014 Kolokvijum 2 10-06-2014 ispit 27-06-2014 Test 27-06-2014 ispit 15-07-2014 ispit 07-09-2014

Način polaganja

U toku semestra
Kolokvijum 1 (45 bodova), Kolokvijum 2 (45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova). Polozeni kolokvijum se uvazava u toku jedne kalendarske godine (12 meseci), posle toga se brise.

U ispitnom roku
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, u ispitnom roku polažu ceo ispit (parcijalno polaganje nije moguće).
Bodovanje na ispitu: 70 zadaci, 20 test, 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a koji nisu prva godina prvi put, moraju da se studentskoj službi prijave za polaganje preko kolokvijuma.