Geodezija i geomatika

Naziv predmeta: MATEMATIČKA ANALIZA 2

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić, vanr. prof., kabinet 404, konsultacije: sredom 15h-16h. (email:tibor@uns.ac.rs).

Asistent: Aleksandar Prokic, glavni asistent.

Termin održavanja drugog kolokvijuma je 19. januar (sreda) 2022. godine, vreme: 7:30, sale: 203 i 204.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet u prethodnoj skolskoj godini, ili ranije, moraju da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Teoretska pitanja za prvi kolokvijum
Teoretska pitanja za drugi kolokvijum
Tablica izvoda i integrala - dozvoljeno koristiti na ispitu.
Tablica Laplasovih transformacija i osobine - dozvoljeno koristiti na ispitu.

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Trodimenzionalni prostor. Predstavljanje površi. Dvostruki integral, definicija i osobine.
2Dvostruki integral, izračunavanje. Uvođenje polarnih koordinata.
3Dvostruki integral, uvođenje smene. Primena dvostrukog integrala.
4Trostruki integral, definicija i izračunavanje. Uvođenje smene. Cilindrične i sferne koordinate.
5Krive u prostoru. Parametrizacija. Krivolinijski integral skalarne funkcije, definicija i izračunavanje.
6Osnovni pojmovi teorije polja. Krivolinijski integral vektorske funkcije, definicije i izračunavanje.
7Uopštenje Njutn-Lajbnicove formule, nezavisnost krivolinijskog integrala od putanje integracije. Grinova formula.
KOLOKVIJUM 1
8Površinski integral skalarne i vektorske funkcije.
9Formula Stouksa, formula Ostrogradskog-Gausa.
10Brojni redovi - osnovni pojmovi i kriterijumi konvergencije.
11Alternativni redovi. Funkcionalni redovi. Stepeni redovi.
12Stepeni redovi, Tejlorov i Maklorenov razvoj.
13Laplasova transformacija - definicija, osobine, primena na rešavanje diferencijalnih jednačina.
14Konvolucija. Laplasova transformacija konvolucije, primena na rešavanje integralnih jednačina.
KOLOKVIJUM 2

Literatura

Beleske sa predavanja, Natasa Sladoje

Beleske sa vezbi, 2011-danas.

Matematička analiza 2, M. Stojaković, Novi Sad, 2004.

Praktikum iz matematičke analize 2, F. Tomić, B. Bajić, A. Prokić, A. Blesić, FTN Novi Sad, 2021.

Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize II, N. Ralević, L. Čomić, J. Pantović, Novi Sad, 2008.

Višestruki integrali i teorija polja, N. Adžić, J. Žunić, FTN, 2008.

Uvod u teoriju redova, N. Adžić, A. Nikolić, FTN, 2001.

Nesvojstveni integral i Laplaceove transformacije, N. Adžić, FTN, 1999.

Rezultati kolokvijuma i ispita:

Rezultati MA2-KOL2 19-01-2022

Rezultati-MA2-KOL1 08-12-2021
Rezultati-MA2-KOL2 21-01-2020
Rezultati-MA2-KOL2 24-01-2020
Rezultati-MA2-KOL1 04-12-2019
Rezultati-MA2 31-01-2019
Rezultati-MA2-KOL2 16-01-2019
Rezultati-MA2-KOL1 12-12-2018
Rezultati-MA2 28-10-2018
Rezultati-MA2 14-10-2018
Rezultati-MA2 30-09-2018
Rezultati-MA2 25-09-2018
Rezultati-MA2 13-09-2018
Rezultati-MA2 01-09-2018
Rezultati-MA2 10-07-2018
Rezultati-MA2 22-06-2018
Rezultati-MA2 26-05-2018
Rezultati-MA2 15-04-2018
Rezultati-MA2 17-03-2018
Rezultati-MA2 13-02-2018
Rezultati-MA2 01-02-2018
Rezultati- KOL2 17-01-2018
Rezultati-KOL1 13-12-2017
Rezultati-MA2 16-12-2017
Rezultati-MA2 18-11-2017
Rezultati-MA2 21-10-2017
Rezultati-MA2 08-10-2017
Rezultati-MA2 01-10-2017
Rezultati-MA2 24-09-2017
Rezultati-MA2 12-09-2017
Rezultati-MA2 31-08-2017
Rezultati-MA2 13-07-2017
Rezultati-MA2 26-06-2017
Rezultati-MA2 27-05-2017
Rezultati-MA2 23-04-2017
Rezultati-MA2 18-03-2017
Rezultati-MA2 22-02-2017
Rezultati-MA2 07-02-2017
Rezultati-KO2 18-01-2017

Rezultati-KO1 07-12-2016
Rezultati-MA2 09-10-2016
Rezultati-MA2 30-09-2016 02-10-2016
Rezultati-MA2 23-09-2016
Rezultati-MA2 09-09-2016
Rezultati-MA2 12-07-2016
Rezultati-MA2 24-06-2016
Rezultati-MA2 14-05-2016
Rezultati-MA2 16-04-2016
Rezultati-MA2 12-03-2016
Rezultati-MA2 19-02-2016
Rezultati-MA2 04-02-2016
Rezultati-KO1-KO2 20-01-2016
Rezultati--KO1 09-12-2015
Rezultati-MA2 07-11-2015
Rezultati-MA2 24-10-2015
Rezultati-MA2 10-10-2015
Rezultati-MA2 01-10-2015
Rezultati-MA2 19-09-2015
Rezultati-MA2 07-09-2015
Rezultati-MA2 12-07-2015
Rezultati-MA2 26-06-2015
Rezultati-MA2 16-05-2015
Rezultati-MA2 19-04-2015
Rezultati-MA2 20-02-2015
Rezultati--MA2-05-02-2015
Rezultati--MA2-PO1-PO2-26-01-2015
Rezultati---MA2 06-12-2014
Rezultati--MA2 02-11-2014
Rezultati---MA2 25-10-2014
Rezultati--MA2 11-10-2014
Rezultati--MA2 30-09-2014
Rezultati--MA2 18-09-2014
Rezultati--MA2 06-09-2014

Zadaci i testovi sa ispita:
KOL2-MA2-19-01-2022
KOL1-MA2-08-12-2021
KOL1-MA2-04-12-2019
KOL2-MA2-16-01-2019
KOL1-MA2-12-12-2018
Test-MA2-13-09-2018
Zadaci-MA2-13-09-2018
KOL2-MA2-17-01-2018
KOL1-MA2-13-12-2017
KOL2-MA2-18-01-2017
Test-MA2-02-10-2016
Zadaci-MA2-02-10-2016
Test-MA2-24-06-2016
Zadaci-MA2-24-06-2016
Test-MA2-16-04-2016
Zadaci-MA2-16-04-2016
Test-MA2-12-03-2016
Test-MA2-04-02-2016
Zadaci-MA2-04-02-2016
KOL2-MA2-20-01-2016
KOL1-MA2-09-12-2015
Ispit-MA2-19-09-2015 Ispit-MA2-07-09-2015 Ispit-MA2-26-06-2015 Ispit-MA2-20-02-2015 Ispit-MA2-05-02-2015 Ispit-MA2-26-01-2015 Ispit-MA2-PO2-21-01-2015 Ispit-MA2-PO1-03-12-2014 Ispit-MA2 11-10-2014 Ispit-MA2 30-09-2014 Ispit-MA2 18-09-2014 Ispit-MA2 06-09-2014

Način polaganja

U toku semestra
Kolokvijum 1 (45 bodova), Kolokvijum 2 (45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova). Polozeni kolokvijum se uvazava u toku jedne kalendarske godine (12 meseci), posle toga se brise.

U ispitnom roku
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, u ispitnom roku polažu ceo ispit (parcijalno polaganje nije moguće).
Bodovanje na ispitu: 70 zadaci (potrebno je osvojiti namanje 35), 20 test (potrebno je osvojiti najmanje 10), 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet ranije (stari studenti), moraju da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.