Geodezija i geomatika

Naziv predmeta: MATEMATIČKA ANALIZA 2

Predmetni nastavnik: dr Tibor Lukić, vanr. prof., kabinet 603, konsultacije: sredom 11h-12h. (email:tibor@uns.ac.rs).

Asistent: Aleksandar Prokic, glavni asistent.

Termin održavanja prvog kolokvijuma je 12. decembar (sreda) 2018. godine, vreme: 8:00, sala: A4.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet ranije (stari studenti), moraju da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.

Tablica izvoda i integrala - dozvoljeno koristiti na ispitu.
Tablica Laplasovih transformacija - dozvoljeno koristiti na ispitu.

Link na stari sajt predmeta (prof. Nataša Sladoje)

Plan rada

Radna nedeljaSadržaj
1Uvodno predavanje. Trodimenzionalni prostor. Predstavljanje površi. Dvostruki integral, definicija i osobine.
2Dvostruki integral, izračunavanje. Uvođenje polarnih koordinata.
3Dvostruki integral, uvođenje smene. Primena dvostrukog integrala.
4Trostruki integral, definicija i izračunavanje. Uvođenje smene. Cilindrične i sferne koordinate.
5Krive u prostoru. Parametrizacija. Krivolinijski integral skalarne funkcije, definicija i izračunavanje.
6Osnovni pojmovi teorije polja. Krivolinijski integral vektorske funkcije, definicije i izračunavanje.
7Uopštenje Njutn-Lajbnicove formule, nezavisnost krivolinijskog integrala od putanje integracije. Grinova formula.
KOLOKVIJUM 1
8Površinski integral skalarne i vektorske funkcije.
9Formula Stouksa, formula Ostrogradskog-Gausa.
10Brojni redovi - osnovni pojmovi i kriterijumi konvergencije.
11Alternativni redovi. Funkcionalni redovi. Stepeni redovi.
12Stepeni redovi, Tejlorov i Maklorenov razvoj.
13Laplasova transformacija - definicija, osobine, primena na rešavanje diferencijalnih jednačina.
14Konvolucija. Laplasova transformacija konvolucije, primena na rešavanje integralnih jednačina.
KOLOKVIJUM 2

Literatura

Beleske sa predavanja, Natasa Sladoje, 2013.
Beleske sa vezbi, 2011-danas.
Matematička analiza 2, M. Stojaković, Novi Sad, 2004.
Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize II, N. Ralević, L. Čomić, J. Pantović, Novi Sad, 2008.
Višestruki integrali i teorija polja, N. Adžić, J. Žunić, FTN, 2008.
Uvod u teoriju redova, N. Adžić, A. Nikolić, FTN, 2001.
Nesvojstveni integral i Laplaceove transformacije, N. Adžić, FTN, 1999.

Rezultati kolokvijuma i ispita:

Rezultati-MA2 28-10-2018

Rezultati-MA2 14-10-2018
Rezultati-MA2 30-09-2018
Rezultati-MA2 25-09-2018
Rezultati-MA2 13-09-2018
Rezultati-MA2 01-09-2018
Rezultati-MA2 10-07-2018
Rezultati-MA2 22-06-2018
Rezultati-MA2 26-05-2018
Rezultati-MA2 15-04-2018
Rezultati-MA2 17-03-2018
Rezultati-MA2 13-02-2018
Rezultati-MA2 01-02-2018
Rezultati- KOL2 17-01-2018
Rezultati-KOL1 13-12-2017
Rezultati-MA2 16-12-2017
Rezultati-MA2 18-11-2017
Rezultati-MA2 21-10-2017
Rezultati-MA2 08-10-2017
Rezultati-MA2 01-10-2017
Rezultati-MA2 24-09-2017
Rezultati-MA2 12-09-2017
Rezultati-MA2 31-08-2017
Rezultati-MA2 13-07-2017
Rezultati-MA2 26-06-2017
Rezultati-MA2 27-05-2017
Rezultati-MA2 23-04-2017
Rezultati-MA2 18-03-2017
Rezultati-MA2 22-02-2017
Rezultati-MA2 07-02-2017
Rezultati-KO2 18-01-2017

Rezultati-KO1 07-12-2016
Rezultati-MA2 09-10-2016
Rezultati-MA2 30-09-2016 02-10-2016
Rezultati-MA2 23-09-2016
Rezultati-MA2 09-09-2016
Rezultati-MA2 12-07-2016
Rezultati-MA2 24-06-2016
Rezultati-MA2 14-05-2016
Rezultati-MA2 16-04-2016
Rezultati-MA2 12-03-2016
Rezultati-MA2 19-02-2016
Rezultati-MA2 04-02-2016
Rezultati-KO1-KO2 20-01-2016
Rezultati--KO1 09-12-2015
Rezultati-MA2 07-11-2015
Rezultati-MA2 24-10-2015
Rezultati-MA2 10-10-2015
Rezultati-MA2 01-10-2015
Rezultati-MA2 19-09-2015
Rezultati-MA2 07-09-2015
Rezultati-MA2 12-07-2015
Rezultati-MA2 26-06-2015
Rezultati-MA2 16-05-2015
Rezultati-MA2 19-04-2015
Rezultati-MA2 20-02-2015
Rezultati--MA2-05-02-2015
Rezultati--MA2-PO1-PO2-26-01-2015
Rezultati---MA2 06-12-2014
Rezultati--MA2 02-11-2014
Rezultati---MA2 25-10-2014
Rezultati--MA2 11-10-2014
Rezultati--MA2 30-09-2014
Rezultati--MA2 18-09-2014
Rezultati--MA2 06-09-2014

Zadaci i testovi sa ispita:
Test-MA2-13-09-2018 Zadaci-MA2-13-09-2018
KOL2-MA2-17-01-2018
KOL1-MA2-13-12-2017
KOL2-MA2-18-01-2017
Test-MA2-02-10-2016
Zadaci-MA2-02-10-2016
Test-MA2-24-06-2016
Zadaci-MA2-24-06-2016
Test-MA2-16-04-2016
Zadaci-MA2-16-04-2016
Test-MA2-12-03-2016
Test-MA2-04-02-2016
Zadaci-MA2-04-02-2016
KOL2-MA2-20-01-2016
KOL1-MA2-09-12-2015
Ispit-MA2-19-09-2015 Ispit-MA2-07-09-2015 Ispit-MA2-26-06-2015 Ispit-MA2-20-02-2015 Ispit-MA2-05-02-2015 Ispit-MA2-26-01-2015 Ispit-MA2-PO2-21-01-2015 Ispit-MA2-PO1-03-12-2014 Ispit-MA2 11-10-2014 Ispit-MA2 30-09-2014 Ispit-MA2 18-09-2014 Ispit-MA2 06-09-2014

Način polaganja

U toku semestra
Kolokvijum 1 (45 bodova), Kolokvijum 2 (45 bodova) i prisustvo na predavanjima i vežbama (5+5 bodova). Polozeni kolokvijum se uvazava u toku jedne kalendarske godine (12 meseci), posle toga se brise.

U ispitnom roku
Na ispitu se polažu zadaci i test iz teorijskog dela gradiva.
Studenti koji nisu položili nijedan kolokvijum u toku semestra, u ispitnom roku polažu ceo ispit (parcijalno polaganje nije moguće).
Bodovanje na ispitu: 70 zadaci (potrebno je osvojiti namanje 35), 20 test (potrebno je osvojiti najmanje 10), 5+5 prisustvo na predavanjima i vežbama.

Studenti koji žele da polažu ispit preko kolokvijuma, a odslusali su predmet ranije (stari studenti), moraju da se prijave studentskoj službi za polaganje preko kolokvijuma.