Vesti

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavam vas da će ubuduće (počevši od dodatnog majskog roka 2022. godine), na osnovu Člana 4 Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji možete pronaći na linku http://www.ftn.uns.ac.rs/626021790/pravilnik-o-disciplinskoj-odgovornosti-studenta-od-17-05-2019- pred odgovarajućim organom biti pokrenut disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti svakog studenta za kog se posumnja da je na ispitu ili kolokvijumu koristio nedozvoljena sredstva.

Copyright © 2024 Katedra za matematiku