logo-zuti

dr Jovanka Pantović

Redovni profesor

Kontakt

Telefon 021/485-2282
E-mail: ksenija@uns.ac.rs
Kancelarija: Kabinet 609

Konsuktacije: Ponedeljak 15:00h

Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad

dr Jovanka Pantović

Biografija

Oblast istraživanja:

Primenjena linearna algebra

Diplome:

Doktorska disertacija: Generalizovana dijagonalna dominacija za blok matrice i mogućnosti njene primene, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2014. Mentor: Prof. Ljiljana Cvetković, Faculty of Science, University of Novi Sad.

Master: Kombinatorika interpretirana funkcijama i njenim osobinama, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2008. Mentor: Prof. Mila Stojaković, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.

Diplomski: Kriptografske metode sa javnim ključem, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 2002. Mentor: Prof. Gradimir Vojvodić, Faculty of Science, University of Novi Sad.

Akademska karijera:

od 2019. godine – sadašnji vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2014 – 2019 docent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2008 – 2014 asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

od 2003 – 2008 saradnik na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija