logo-zuti

dr Ksenija Doroslovački

Vanredni profesor

Akademska karijera

  • od 2019. godine – sadašnji vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  • od 2014 – 2019 docent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  • od 2008 – 2014 asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  • od 2003 – 2008 saradnik na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Copyright © 2023 Ksenija Doroslovački