Raspored zauzetosti laboratorije 305

Decembar 2023

1. decembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
2. decembar, sub     
3. decembar, ned     
4. decembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
5. decembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
6. decembar, sre    17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
7. decembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
8. decembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
9. decembar, sub     
10. decembar, ned     
11. decembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
12. decembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
13. decembar, sre7:00 - 9:30 Nataša Duraković 12:45 - 15:15 Nataša Duraković 17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
14. decembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
15. decembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
16. decembar, sub9:45 - 16:30 Nataša Duraković    
17. decembar, ned     
18. decembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
19. decembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
20. decembar, sre7:00 - 9:30 Nataša Duraković 12:45 - 15:15 Nataša Duraković 17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
21. decembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
22. decembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
23. decembar, sub9:45 - 16:30 Nataša Duraković    
24. decembar, ned     
25. decembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
26. decembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
27. decembar, sre    17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
28. decembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
29. decembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
30. decembar, sub     
31. decembar, ned     

Novembar 2023

1. novembar, sre     
2. novembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan 
3. novembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
4. novembar, sub     
5. novembar, ned     
6. novembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
7. novembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
8. novembar, sre8:30 - 9:30 Sandra Buhmiler10:30 - 13:00 Aleksandar Prokić  17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
9. novembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
10. novembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
11. novembar, sub     
12. novembar, ned     
13. novembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
14. novembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
15. novembar, sre    17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
16. novembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
17. novembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
18. novembar, sub     
19. novembar, ned     
20. novembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
21. novembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
22. novembar, sre    17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
23. novembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić
24. novembar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević11:30 - 13:00 Zoran Ovcin13:15 - 16:00 Ksenija Doroslovački  
25. novembar, sub     
26. novembar, ned     
27. novembar, pon  17:00 - 18:30 Zoran Ovcin18:30 - 20:00 Nebojša Ralević 
28. novembar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković 17:30 - 20:00 Aleksandar Prokić 
29. novembar, sre 10:30 - 13:00 Aleksandar Prokić  17:00 - 20:45 Ljubo Nedović
30. novembar, čet 10:15 - 12:45 Ksenija Doroslovački13:15 - 15:45 Dunja Jankov16:15 - 18:00 Silvia Ghilezan18:15 - 20:45 Simona Prokić

Oktobar 2023

1. oktobar, ned     
2. oktobar, pon     
3. oktobar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković   
4. oktobar, sre     
5. oktobar, čet     
6. oktobar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević    
7. oktobar, sub     
8. oktobar, ned     
9. oktobar, pon     
10. oktobar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković   
11. oktobar, sre     
12. oktobar, čet     
13. oktobar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević    
14. oktobar, sub     
15. oktobar, ned     
16. oktobar, pon     
17. oktobar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković   
18. oktobar, sre     
19. oktobar, čet     
20. oktobar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević    
21. oktobar, sub     
22. oktobar, ned     
23. oktobar, pon     
24. oktobar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković   
25. oktobar, sre     
26. oktobar, čet     
27. oktobar, pet7:00 - 11:30 Srđan Milićević    
28. oktobar, sub     
29. oktobar, ned     
30. oktobar, pon     
31. oktobar, uto 11:15 - 14:30 Manojlo Vuković   

Maj 2023

1. maj, pon     
2. maj, uto     
3. maj, sre9:15 - 11:15 Biljana Mihailović    

Mart 2023

1. mart, sre 12:15 - 15:50 Ljubo Nedović16:50 - 20:00 Nebojša Ralević  
2. mart, čet 14:15- 17:45 Buda Bajić-Papuga   
3. mart, pet 12:30 - 14:05 Stefan Tošić14:30 - 16:05 Nebojša Ralević  
4. mart, sub     
5. mart, ned     
6. mart, pon     
7. mart, uto9:15-12:50 Nataša Duraković 13:15 - 16: 50 Ivan Prokić  
8. mart, sre 12:15 - 15:50 Ljubo Nedović16:50 - 20:00 Nebojša Ralević  
9. mart, čet 14:15- 17:45 Buda Bajić-Papuga   
10. mart, pet 12:30 - 14:05 Stefan Tošić14:30 - 16:05 Nebojša Ralević  
11. mart, sub     
12. mart, ned     
13. mart, pon     
14. mart, uto9:15-12:50 Nataša Duraković 13:15 - 16: 50 Ivan Prokić  
15. mart, sre 12:15 - 15:50 Ljubo Nedović16:50 - 20:00 Nebojša Ralević  
16. mart, čet 14:15- 17:45 Buda Bajić-Papuga   
17. mart, pet 12:30 - 14:05 Stefan Tošić14:30 - 16:05 Nebojša Ralević  
18. mart, sub     
19. mart, ned     
20. mart, pon     
21. mart, uto9:15-12:50 Nataša Duraković 13:15 - 16: 50 Ivan Prokić  
22. mart, sre 12:15 - 15:50 Ljubo Nedović16:50 - 20:00 Nebojša Ralević  
23. mart, čet 14:15- 17:45 Buda Bajić-Papuga   
24. mart, pet 12:30 - 14:05 Stefan Tošić14:30 - 16:05 Nebojša Ralević  
25. mart, sub     
26. mart, ned     
27. mart, pon     
28. mart, uto9:15-12:50 Nataša Duraković 13:15 - 16: 50 Ivan Prokić  
29. mart, sre 12:15 - 15:50 Ljubo Nedović16:50 - 20:00 Nebojša Ralević  
30. mart, čet 14:15- 17:45 Buda Bajić-Papuga   
31. mart, pet 12:30 - 14:05 Stefan Tošić14:30 - 16:05 Nebojša Ralević  

Decembar 2022

1. decembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
2. decembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić10:15-11:30 zauzeta  
3. decembar, sub    
4. decembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
5. decembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
6. decembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić 14:30-17:15 Tamara Stefanović17:15 - 20 Marko Kostić
7. decembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
8. decembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
9. decembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić10:15-11:30 zauzeta  
10. decembar, sub    
11. decembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
12. decembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
13. decembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić 14:30-17:15 Tamara Stefanović17:15 - 20 Marko Kostić
14. decembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
15. decembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
16. decembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić10:15-11:30 zauzeta  
17. decembar, sub    
18. decembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
19. decembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
20. decembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić 14:30-17:15 Tamara Stefanović17:15 - 20 Marko Kostić
21. decembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
22. decembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
23. decembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić10:15-11:30 zauzeta  
24. decembar, sub    
25. decembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
26. decembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
27. decembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić 14:30-17:15 Tamara Stefanović17:15 - 20 Marko Kostić
28. decembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
29. decembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
20. decembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić10:15-11:30 zauzeta  
31. decembar, sub    

Novembar 2022

1. novembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić  17:15 - 20 Marko Kostić
2. novembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
3. novembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
4. novembar, pet8:45-10:15 Jovana Dedeić   
5. novembar, sub    
6. novembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
7. novembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
8. novembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić  17:15 - 20 Marko Kostić
9. novembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
10. novembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
11. novembar, pet    
12. novembar, sub    
13. novembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
14. novembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
15. novembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić  17:15 - 20 Marko Kostić
16. novembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
17. novembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
18. novembar, pet    
19. novembar, sub    
20. novembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
21. novembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
22. novembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić  17:15 - 20 Marko Kostić
23. novembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović
24. novembar, čet7:30 - 10 Marko Kostić 16-17 Simona Kašterović 
25. novembar, pet    
26. novembar, sub    
27. novembar, ned10-14h Nebojša Ralević   
28. novembar, pon 15-18:15 Ljubo Nedović  
29. novembar, uto8:30- 10 Ivan Prokić  17:15 - 20 Marko Kostić
30. novembar, sre 15:15-17:45 Silvia Ghilezan 18 - 21:15 Ljubo Nedović

Jul 2022

DatumRaspored  
16. jul, sub11:00 - 13: 00 Biljana Mihailović   
20. jul, sre11:00 - 14: 00 Jelena Ivetić   

Jun 2022

DatumRaspored  
1. jun, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
2. jun, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
3. jun, pet9:00 - 11:00 Gabrijela Grujić12:30 - 14:00 Stefan Tošić14:30 - 16:00 Tijana Ostojić 
4. jun, sub    
5. jun, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
6. jun, pon    
7. jun, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
8. jun, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
9. jun, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
10. jun, pet9:00 - 11:00 Gabrijela Grujić12:30 - 14:00 Stefan Tošić14:30 - 16:00 Tijana Ostojić 
11. jun, sub    
12. jun, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
13. jun, pon    
14. jun, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
15. jun, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
16. jun, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
17. jun, pet    
18. jun, sub    
19. jun, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
20. jun, pon    
21. jun, uto    
22. jun, sre    
23. jun, čet    
24. jun, pet    
25. jun, sub    
26. jun, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
27. jun, pon    
28. jun, uto   
29. jun, sre    
30. jun, čet  16 - 20h Jelena Ivetić 

Maj 2022

DatumRaspored  
1. maj, ned    
2. maj, pon    
3. maj, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
4. maj, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
5. maj, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
6. maj, pet9:00 - 11:00 Gabrijela Grujić12:30 - 14:00 Stefan Tošić14:30 - 16:00 Tijana Ostojić 
7. maj, sub    
8. maj, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
9. maj, pon    
10. maj, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
11. maj, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
12. maj, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
13. maj, pet    
14. maj, sub    
15. maj, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
16. maj, pon    
17. maj, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
18. maj, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
19. maj, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
20. maj, pet    
21. maj, sub    
22. maj, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
23. maj, pon    
24. maj, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 
25. maj, sre 12:15 - 15: 45 Ljubo Nedović16:15 - 20:00 Nebojša Ralević 
26. maj, čet  14:15 - 17:45 Marija Delić 
27. maj, pet    
28. maj, sub    
29. maj, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
30. maj, pon   15:00 - 16:00 Biljana Mihailović
31. maj, uto9:15 - 11 Branislav Nerandžić11:15 - 12:45 Ranko Bojanić13:15 - 16:45 Ivan Prokić 

April 2022

DatumRaspored  
1. april, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
2. april, sub    
3. april, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
4. april, pon    
5. april, uto 12:30 - 15: 30 Simona Kašterović  
6. april, sre    
7. april, čet    
8. april, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
9. april, sub    
10. april, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
11. april, pon    
12. april, uto8:00-10:00 Biljana Mihailović   
13. april, sre    
14. april, čet    
15. april, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
16. april, sub    
17. april, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
18. april, pon    
19. april, uto    
20. april, sre    
21. april, čet    
22. april, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
23. april, sub    
24. april, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
25. april, pon    
26. april, uto    
27. april, sre    
28. april, čet    
29. april, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
30. april, sub    
31. april, ned10 - 14h Nebojša Ralević   

Mart 2022

DatumRaspored  
1. mart, uto    
2. mart, sre    
3. mart, čet    
4. mart, pet    
5. mart, sub    
6. mart, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
7. mart, pon    
8. mart, uto    
9. mart, sre    
10. mart, čet    
11. mart, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
12. mart, sub    
13. mart, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
14. mart, pon    
15. mart, uto    
16. mart, sre    
17. mart, čet    
18. mart, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
19. mart, sub    
20. mart, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
21. mart, pon    
22. mart, uto    
23. mart, sre    
24. mart, čet    
25. mart, pet11 - 14h Vladimir Ilić   
26. mart, sub    
27. mart, ned10 - 14h Nebojša Ralević   
28. mart, pon    
29. mart, uto    
30. mart, sre    
31. mart, čet08:30 - 10:00 Biljana Mihailović   

Februar 2022

DatumRaspored  
1. februar, uto    
2. februar, sre    
3. februar, čet09:00 - 11:00 Biljana Mihailović   
4. februar, pet    
5. februar, sub    
6. februar, ned    
7. februar, pon    
8. februar, uto    
9. februar, sre    
10. februar, čet  14:00 - 15:00 Biljana Mihailović 
11. februar, pet    
12. februar, sub    
13. februar, ned    
14. februar, pon    
15. februar, uto    
16. februar, sre    
17. februar, čet10:00 - 13:00 Simona Kašterović   
18. februar, pet    
19. februar, sub    
20. februar, ned    
21. februar, pon    
22. februar, uto    
23. januar, sre    
24. februar, čet  14:00 - 15:00 Biljana Mihailović 
25. februar, pet    
26. februar, sub    
27. februar, ned    
28. februar, pon    

Januar 2022

DatumRaspored  
1. januar, sub    
2. januar, ned    
3. januar, pon    
4. januar, uto    
5. januar, sre    
6. januar, čet    
7. januar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
8. januar, sub    
9. januar, ned    
10. januar, pon    
11. januar, uto    
12. januar, sre    
13. januar, čet    
14. januar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
15. januar, sub    
16. januar, ned    
17. januar, pon    
18. januar, uto    
19. januar, sre    
20. januar, čet    
21. januar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
22. januar, sub    
23. januar, ned    
24. januar, pon    
25. januar, uto    
26. januar, sre    
27. januar, čet    
28. januar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
29. januar, sub    
30. januar, ned    
31. januar, pon    

Decembar 2021

DatumRaspored  
1. decembar, sre    
2. decembar, čet    
3. decembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
4. decembar, sub    
5. decembar, ned 10:00 - 13:00 Nebojša Ralević  
6. decembar, pon    
7. decembar, uto    
8. decembar, sre    
9. decembar, čet    
10. decembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
11. decembar, sub  14:00 - 18:00 Nebojša Ralević 
12. decembar, ned    
13. decembar, pon    
14. decembar, uto    
15. decembar, sre    
16. decembar, čet    
17. decembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
18. decembar, sub 11:30 - 14:00 Nebojša Ralević  
19. decembar, ned    
20. decembar, pon  15:00 - 16:00 Biljana Mihailović 
21. decembar, uto    
22. decembar, sre    
23. decembar, čet    
24. decembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
25. decembar, sub    
26. decembar, ned    
27. decembar, pon    
28. decembar, uto    
29. decembar, sre    
30. decembar, čet    
31. decembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  

Novembar 2021

DatumRaspored  
1. novembar, pon    
2. novembar, uto    
3. novembar, sre    
4. novembar, čet    
5. novembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
6. novembar, sub    
7. novembar, ned    
8. novembar, pon    
9. novembar, uto    
10. novembar, sre    
11. novembar, čet    
12. novembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
13. novembar, sub    
14. novembar, ned    
15. novembar, pon    
16. novembar, uto    
17. novembar, sre    
18. novembar, čet    
19. novembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
20. novembar, sub    
21. novembar, ned    
22. novembar, pon    
23. novembar, uto    
24. novembar, sre    
25. novembar, čet    
26. novembar, pet 11:15 - 14:45 Vladimir Ilić  
27. novembar, sub    
28. novembar, ned    
29. novembar, pon  15:00 - 16:30 Biljana Mihailović 
30. novembar, uto    

Oktobar 2021

DatumRaspored  
1.oktobar, pet    
2.oktobar, sub    
3.oktobar, ned    
4.oktobar, pon    
5.oktobar, uto    
6.oktobar, sre    
7.oktobar, čet    
8.oktobar, pet  11:15 - 14:45 Vladimir Ilić 
9.oktobar, sub    
10.oktobar, ned    
11.oktobar, pon   15:00 - 17:00 Biljana Mihailović
12.oktobar, uto    
13.oktobar, sre    
14.oktobar, čet    
15.oktobar, pet  11:15 - 14:45 Vladimir Ilić 
16.oktobar, sub    
17.oktobar, ned    
18.oktobar, pon    
19.oktobar, uto    
20.oktobar, sre   15:00 - 16:00 Biljana Mihailović
21.oktobar, čet    
22.oktobar, pet  11:15 - 14:45 Vladimir Ilić 
23.oktobar, sub    
24.oktobar, ned    
25.oktobar, pon    
26.oktobar, uto    
27.oktobar, sre    
28.oktobar, čet    
29.oktobar, pet  11:15 - 14:45 Vladimir Ilić 
30.oktobar, sub    
31.oktobar, ned    

Septembar 2021

1.septembar, sre    
2.septembar, čet    
3.septembar, pet 8:30 - 11:00 Biljana Mihailović    
4.septembar, sub    
5.septembar, ned    
6.septembar, pon    
7.septembar, uto    
8.septembar, sre    
9.septembar, čet    
10.septembar, pet    
11.septembar, sub    
12.septembar, ned    
13.septembar, pon    
14.septembar, uto    
15.septembar, sre    
16.septembar, čet    
17.septembar, pet    
18.septembar, sub    
19.septembar, ned    
20.septembar, pon    
21.septembar, uto    
22.septembar, sre    
23.septembar, čet    
24.septembar, pet    
25.septembar, sub    
26.septembar, ned    
27.septembar, pon    
28.septembar, uto 8:00 - 11:00 Biljana Mihailović    
29.septembar, sre    
30.septembar, čet    

Jul 2021

DatumRaspored  
1.jul, čet    
2.jul, pet   
3.jul, sub    
4.jul, ned    
5.jul, pon    
6.jul, uto    
7.jul, sre    
8.jul, čet    
9.jul, pet    
10.jul, sub    
11.jul, ned    
12.jul, pon  16:00 - 17:45 Biljana Mihailović 
13.jul, uto10:00 - 12:00 Jelena Ivetić   
14.jul, sre    

Jun 2021

DatumRaspored  
16.jun, sre    
17.jun, čet    
18.jun, pet  18:00 - 21:00 Jelena Ivetić 
19.jun, sub    
20.jun, ned    
21.jun, pon    
22.jun, uto 15:00 - 17:00 Biljana Mihailović  
23.jun, sre    
24.jun, čet    
25.jun, pet9:00 - 11:00 Vladimir Ilić   
26.jun, sub    
27.jun, ned    
28.jun, pon    
29.jun, uto    
30.jun, sre    

Maj 2021

DatumRaspored  
05.maj, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
06.maj, čet   
07.maj, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
08.maj, sub   
09.maj, ned   
10.maj, pon   
11.maj, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
12.maj, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
13.maj, čet   
14.maj, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
15.maj, sub   
16.maj, ned   
17.maj, pon   
18.maj, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
19.maj, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
20.maj, čet   
21.maj, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
22.maj, sub   
23.maj, ned   
24.maj, pon   
25.maj, uto   
26.maj, sre10:30 - 12:00 Biljana Mihailović12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
27.maj, čet   
28.maj, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
29.maj, sub   
30.maj, ned   
31.maj, pon   

April 2021

Datum Raspored 
05.april, pon   
06.april, uto   
07.april, sre   
08.april, čet   
09.april, pet   
10.april, sub   
11.april, ned   
12.april, pon   
13.april, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić10:30 - 12:30 Biljana Mihailović 
14.april, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
15.april, čet 10:30 - 12:30 Biljana Mihailović 
16.april, pet 9:00 - 14:00 Vladimir Ilić 
17.april, sub   
18.april, ned   
19.april, pon   
20.april, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
21.april, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
22.april, čet   
23.april, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
24.april, sub   
25.april, ned   
26.april, pon   
27.april, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
28.april, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
29.april, čet   
30.april, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 

Mart 2021

Datum Raspored 
01.mart, pon   
02.mart, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
03.mart, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
04.mart, čet   
05.mart, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
06.mart, sub   
07.mart, ned   
08.mart, pon   
09.mart, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
10.mart, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
11.mart, čet   
12.mart, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
13.mart, sub   
14.mart, ned   
15.mart, pon   
16.mart, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
17.mart, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
18.mart, čet   
19.mart, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
20.mart, sub   
21.mart, ned   
22.mart, pon   
23.mart, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
24.mart, sre 12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
25.mart, čet   
26.mart, pet 11:15 - 14:00 Vladimir Ilić 
27.mart, sub   
28.mart, ned   
29.mart, pon   
30.mart, uto8:15 - 9:45 Vladimir Ilić  
31.mart, sre10:30-12:00 Biljana Mihailović12:15 - 14:00 Vladimir Ilić 

Februar 2021

DatumRaspored  
01.feb, pon   
02.feb, uto 18:00-21:00 Jelena Ivetić 
03.feb, sre   
04.feb, čet   
05.feb, pet   
06.feb, sub   
07.feb, ned   
08.feb, pon   
09.feb, uto   
10.feb, sre   
11.feb, čet   
12.feb, pet   
13.feb, sub   
14.feb, ned   
15.feb, pon   
16.feb, uto   
17.feb, sre 10:30-12:30 Biljana Mihailović 
18.feb, čet 17:00 - 20:00 Simona Kašterović 
19.feb, pet   
20.feb, sub   
21.feb, ned   
22.feb, pon 12:00 - 16:00 Ljiljana Teofanov 
23.feb, uto   
24.feb, sre   
25.feb, čet   
26.feb, pet 11:00 - 14:00 Vladimir Ilić 
27.feb, sub   
28.feb, ned   

Decembar2019

DatumRaspored  
01.decembar, ned   
02.decembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
03.decembar, uto   
04.decembar, sre 12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
05.decembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
06.decembar, pet   
07.decembar, sub   
08.decembar, ned   
09.decembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
10.decembar, uto   
11.decembar, sre 12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
12.decembar, čet10-12h A. Blesić , 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić17-20h S. Kašterović
13.decembar, pet  17-19h S. Kašterović
14.decembar, sub   
15.decembar, ned   
16.decembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
17.decembar, uto   
18.decembar, sre10-12h prof. Tomić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
19.decembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
20.decembar, pet   
21.decembar, sub   
22.decembar, ned   
23.decembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
24.decembar, uto   
25.decembar, sre 12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
26.decembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
27.decembar, pet   
28.decembar, sub   
29.decembar, ned   
30.decembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
31.decembar, uto   

Novembar2019

DatumRaspored  
01.novembar, pet   
02.novembar, sub   
03.novembar, ned   
04.novembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
05.novembar, uto   
06.novembar, sre10:45-11:45 A. Blesić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
07.novembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
08.novembar, pet   
09.novembar, sub   
10.novembar, ned   
11.novembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
12.novembar, uto  19-21h S. Kašterović
13.novembar, sre10:45-11:45 A. Blesić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
14.novembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
15.novembar, pet   
16.novembar, sub   
17.novembar, ned   
18.novembar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
19.novembar, uto   
20.novembar, sre10:45-11:45 A. Blesić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
21.novembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
22.novembar, pet   
23.novembar, sub   
24.novembar, ned   
25.novembar, pon11-12h A. Blesić14:30-16:00 T. Stefanović 
26.novembar, uto   
27.novembar, sre 12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
28.novembar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
29.novembar, pet   
30.novembar, sub   

Oktobar 2019

DatumRaspored  
01.oktobar, uto   
02.oktobar, sre   
03.oktobar, čet   
04.oktobar, pet   
05.oktobar, sub   
06.oktobar, ned   
07.oktobar, pon   
08.oktobar, uto   
09.oktobar, sre   
10.oktobar, čet   
11.oktobar, pet   
12.oktobar, sub   
13.oktobar, ned   
14.oktobar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
15.oktobar, uto   
16.oktobar, sre 12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
17.oktobar, čet 12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
18.oktobar, pet   
19.oktobar, sub   
20.oktobar, ned   
21.oktobar, pon 14:30-16:00 T. Stefanović 
22.oktobar, uto   
23.oktobar, sre10:45-11:45 A. Blesić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
24.oktobar, čet10:45-11:45 A. Blesić12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić
25.oktobar, pet   
26.oktobar, sub   
27.oktobar, ned   
28.oktobar, pon13-14:30 S. Kašterović14:30-16:00 T. Stefanović 
29.oktobar, uto   
30.oktobar, sre10:45-11:45 A. Blesić12-14h prof. Ghilezan18-20h prof. Lukić
31.oktobar, čet9-10:30 prof. Buhmiler12-13h prof. Ghilezan13:15-15:45 G. Grujić

Septembar 2019

DatumRaspored  
01.septembar, ned   
02.septembar, pon   
03.septembar, uto   
04.septembar, sre   
05.septembar, čet   
06.septembar, pet   
07.septembar, sub   
08.septembar, ned   
09.septembar, pon   
10.septembar, uto10-16h Simona Kašterović  
11.septembar, sre10-16h Simona Kašterović  
12.septembar, čet10-16h Simona Kašterović  
13.septembar, pet10-16h Simona Kašterović  
14.septembar, sub   
15.septembar, ned   
16.septembar, pon   
17.septembar, uto   
18.septembar, sre   
19.septembar, čet   
20.septembar, pet   
21.septembar, sub   
22.septembar, ned   
23.septembar, pon13-16h Ksenija Doroslovački  
24.septembar, uto9h Zoran Ovcin  
25.septembar, sre   
26.septembar, čet   
27.septembar, pet   
28.septembar, sub   
29.septembar, ned   
30.septembar, pon8-12h Zoran Ovcin  

Jun 2019

DatumRaspored  
01.jun, pon9-12h Gabrijela Grujić  
02.jun, uto   
03.jun, sre   
04.jun, čet   
05.jun, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 
06.jun, sub   
07.jun, ned   
08.jun, pon9-12h Gabrijela Grujić13:30 - 14:30 prof. Teofanov 
09.jun, uto   
10.jun, sre   
11.jun, čet   
12.jun, pet   
13.jun, sub   
14.jun, ned   
15.jun, pon   
16.jun, uto   
17.jun, sre   
18.jun, čet   
19.jun, pet   
20.jun, sub   
21.jun, ned   
22.jun, pon   
23.jun, uto   
24.jun, sre   
25.jun, čet   
26.jun, pet   
27.jun, sub   
28.jun, ned   
29.jun, pon   
30.jun, uto   
31.jun, sre   

Maj 2019

DatumRaspored  
01.maj, sre   
02.maj, čet   
03.maj, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 
04.maj, sub   
05.maj, ned   
06.maj, pon9-12h Gabrijela Grujić  
07.maj, uto   
08.maj, sre   
09.maj, čet   
10.maj, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 
11.maj, sub   
12.maj, ned   
13.maj, pon9-12h Gabrijela Grujić  
14.maj, uto   
15.maj, sre   
16.maj, čet 12-13h prof. Teofanov 
17.maj, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 
18.maj, sub   
19.maj, ned   
20.maj, pon9-12h Gabrijela Grujić  
21.maj, uto   
22.maj, sre   
23.maj, čet 12-13h prof. Teofanov 
24.maj, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 
25.maj, sub   
26.maj, ned   
27.maj, pon9-12h Gabrijela Grujić  
28.maj, uto   
29.maj, sre   
30.maj, čet 12-13h prof. Teofanov 
31.maj, pet 11:30-14h Gabrijela Grujić 

Decembar 2018

DatumRaspored  
01.decembar, sub   
02.decembar, ned   
03.decembar, pon  18:00-19:30 Tamara Stefanović
04.decembar, uto   
05.decembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
06.decembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
07.decembar, pet   
08.decembar, sub   
09.decembar, ned   
10.decembar, pon  18:00-19:30 Tamara Stefanović
11.decembar, uto   
12.decembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
13.decembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
14.decembar, pet   
15.decembar, sub   
16.decembar, ned   
17.decembar, pon  18:00-19:30 Tamara Stefanović
18.decembar, uto   
19.decembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
20.decembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
21.decembar, pet   
22.decembar, sub   
23.decembar, ned   
24.decembar, pon  18:00-19:30 Tamara Stefanović
25.decembar, uto   
26.decembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
27.decembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
28.decembar, pet11:00-12:00 prof. Tomić  
29.decembar, sub   
30.decembar, ned   
31.decembar, pon  18:00-19:30 Tamara Stefanović

Novembar 2018

DatumRaspored  
01.novembar, čet   
02.novembar, pet   
03.novembar, sub   
04.novembar, ned   
05.novembar, pon   
06.novembar, uto10:00 - 14:00 Simona Kašterović  
07.novembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan15:30 - 18:00 Gabrijela Grujić
08.novembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
09.novembar, pet   
10.novembar, sub   
11.novembar, ned   
12.novembar, pon   
13.novembar, uto   
14.novembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
15.novembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
16.novembar, pet   
17.novembar, sub   
18.novembar, ned   
19.novembar, pon   
20.novembar, uto   
21.novembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
22.novembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
23.novembar, pet   
24.novembar, sub   
25.novembar, ned   
26.novembar, pon   
27.novembar, uto   
28.novembar, sre 12:00-14:00 prof. Ghilezan 
29.novembar, čet  16:30 - 18:00 prof. Ghilezan
30.novembar, pet   
28.novembar, sub   

Oktobar 2018

DatumRaspored  
01.oktobar, pon   
02.oktobar, uto   
03.oktobar, sre   
04.oktobar, čet   
05.oktobar, pet   
06.oktobar, sub   
07.oktobar, ned   
08.oktobar, pon   
09.oktobar, uto   
10.oktobar, sre   
11.oktobar, čet10:30 - 12:00 Srđan Milićević  
12.oktobar, pet   
13.oktobar, sub   
14.oktobar, ned   
15.oktobar, pon   
16.oktobar, uto   
17.oktobar, sre   
18.oktobar, čet   
19.oktobar, pet   
20.oktobar, sub   
21.oktobar, ned   
22.oktobar, pon   
23.oktobar, uto   
24.oktobar, sre   
25.oktobar, čet   
26.oktobar, pet 15:00 - 16:30 Marina Marčeta 
27.oktobar, sub   
28.oktobar, ned   
29.oktobar, pon   
30.oktobar, uto   
31.oktobar, sre   

Maj 2018

DatumRaspored  
01.maj, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
02.maj, sre  15:00-17:00 prof. Ralević
03.maj, čet10:00-11:00 prof. Carić  
04.maj, pet  16:00-19:00 Andrija Blesić
05.maj, sub   
06.maj, ned   
07.maj, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
08.maj, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
09.maj, sre  15:00-17:00 prof. Ralević
10.maj, čet   
11.maj, pet  16:00-19:00 Andrija Blesić
12.maj, sub   
13.maj, ned   
14.maj, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
15.maj, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
16.maj, sre  15:00-17:00 prof. Ralević
17.maj, čet   
18.maj, pet  16:00-19:00 Andrija Blesić
19.maj, sub   
20.maj, ned   
21.maj, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
22.maj, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
23.maj, sre  15:00-17:00 prof. Ralević
24.maj, čet   
25.maj, pet  16:00-19:00 Andrija Blesić
26.maj, sub   
27.maj, ned   
28.maj, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
29.maj, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
30.maj, sre  15:00-17:00 prof. Ralević
31.maj, čet   

April 2018

DatumRaspored  
01.april, ned   
02.april, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
03.april, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
04.april, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
05.april, čet   
06.april, pet   
07.april, sub   
08.april, ned   
09.april, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
10.april, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
11.april, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
12.april, čet 15:00-17:00 prof. Gilezan 
13.april, pet   
14.april, sub   
15.april, ned   
16.april, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
17.april, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
18.april, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
19.april, čet   
20.april, pet 15:00 - 18:00 prof. Ralević 
21.april, sub   
22.april, ned   
23.april, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
24.april, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
25.april, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
26.april, čet   
27.april, pet  16:00-19:00 Andrija Blesić
28.april, sub   
29.april, ned   
30.april, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
31.april, uto  16:30-19:00 prof. Ralević

Mart 2018

DatumRaspored  
01.mart, čet   
02.mart, pet   
03.mart, sub   
04.mart, ned   
05.mart, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
06.mart, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
07.mart, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
08.mart, čet   
09.mart, pet   
10.mart, sub   
11.mart, ned   
12.mart, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
13.mart, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
14.mart, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
15.mart, čet   
16.mart, pet   
17.mart, sub   
18.mart, ned   
19.mart, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
20.mart, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
21.mart, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
22.mart, čet   
23.mart, pet   
24.mart, sub   
25.mart, ned   
26.mart, pon9:00-12:00h Gabrijela Grujić predavanja  
27.mart, uto  16:30-19:00 prof. Ralević
28.mart, sre 15:00-17:00 prof. Ralević 
29.mart, čet   
30.mart, pet   
28.mart, sub   

Januar 2018

DatumRaspored  
01.januar, pon   
02.januar, uto   
03.januar, sre   
04.januar, čet   
05.januar, pet   
06.januar, sub   
07.januar, ned   
08.januar, pon8:45-10:15 prof. Gilezan predavanja11:00-13:00 prof. Nedović 
09.januar, uto   
10.januar, sre 12:00-14:00 prof. Gilezan predavanja21:00 prof. Nedović
11.januar, čet8:45-11:15 Gabrijela Grujić predavanja 16:30-19:00 Simona Kašterović vežbe
12.januar, pet   
13.januar, sub10:00 - 15:00h prof. Stojaković  
14.januar, ned   
15.januar, pon8:45-10:15 prof. Gilezan predavanja11:00-13:00 prof. Nedović 
16.januar, uto   
17.januar, sre 12:00-14:00 prof. Gilezan predavanja21:00 prof. Nedović
18.januar, čet8:45-11:15 Gabrijela Grujić predavanja 16:30-19:00 Simona Kašterović vežbe
19.januar, pet  16:00-18:30 Simona Kašterović
20.januar, sub   
21.januar, ned   
22.januar, pon8:45-10:15 prof. Gilezan predavanja11:00-13:00 prof. Nedović 
23.januar, uto   
24.januar, sre 12:00-14:00 prof. Gilezan predavanja21:00 prof. Nedović
25.januar, čet8:45-11:15 Gabrijela Grujić predavanja 16:30-18:00 Simona Kašterović vežbe
26.januar, pet   
27.januar, sub   
28.januar, ned   
29.januar, pon8:45-10:15 prof. Gilezan predavanja11:00-13:00 prof. Nedović 
30.januar, uto   
31.januar, sre 12:00-14:00 prof. Gilezan predavanja21:00 prof. Nedović