Zajednicki godisnji sastanak dva projekta Ministarstva:
- ON 174026 i
- projekta III 44006 kojim rukovodi Zoran Ognjanovic.
je odrzan
4.12.2012. u Novom Sadu
na Fakultetu tehnickih nauka
sa pocetkom u 10h.

Izlaganja su po dogovoru planirana 5-10 minuta.
U radu skupa sa naseg projekta su ucestvovali:
- Predrag Tanovic (MISANU): Pregled rezultata projekta za 2011 godinu
- Radomir Stankovic (Elektronski, Nis)
- Zoran Petric (MISANU)
- Dragic Bankovic (Novi Pazar, Kragujevac)
- Melanija Mitrovic (Masinski, Nis)
- Jovanka Pantovic (FTN, Novi Sad)
- Rade Doroslovacki (dekan FTN, Novi Sad)
- Milena Stankovic (Elektronski, Nis)
- Aleksandar Nikolic (FTN Novi Sad)
U radu skupa su ucestvovali saradnici projekta III 44006 i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, Andrijana Ivanovic i Dragan Sataric.

Orijentaciona satnica skupa:
- 9:30-10:00 okupljanje u Klubu nastavnika
- 10:00 pozdravna rec Dekana FTN
- 10:00-12:00 prezentacija III 44006
- 12:00-12:30 pauza
- 12:30-13:30 prezentacija ON 174026
- 13:30-14:30 prezentacija III 44006
- 15:00 rucak u restoranu Aqua Doria (ispod Tvrdjave).