Zajednički godišnji sastanak dva projekta Ministarstva:
- ON 174026 i
- projekta III 44006 kojim rukovodi Zoran Ognjanović.
je održan
5.12.2013. u Beogradu
na Matematičkom institutu SANU
sa početkom u 10h.

Izlaganja su po dogovoru planirana 5-10 minuta.
U radu skupa sa našeg projekta učestvuju:
- Radomir Stanković (Elektronski, Niš)
- Aleksandar Krapež (MISANU)
- Zoran Petrić (MISANU)
- Angelina Ilić-Stepić (MISANU): Pregled rezultata projekta za 2012 godinu ,
- Rade Doroslovački (dekan FTN, Novi Sad)
- Melanija Mitrović (Mašinski, Niš)
- Silvia Gilezan (FTN, Novi Sad)

Orijentaciona satnica skupa:
- 9:45-10:00 okupljanje u Matematickom institutu
- 10:00-11:20 prezentacija ON 174026
- 11:20-11:45 pauza
- 11:45-13:45 prezentacija III 44006