VESTI

Katedra za animaciju u inženjerstvu

Analiza oblika kompleksne 3D geometrije kreirane fotogrametrijskom 3D digitalizacijom na primeru ikonostasa

Naš asistent Isidora Đurić je 30.12.2021. odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Analiza oblika kompleksne 3D geometrije kreirane fotogrametrijskom 3D digitalizacijom na primeru ikonostasa”  na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i postala doktor nauka iz naučne oblasti Računarska grafika. Svoj rad je odbranila pred Komisijom u sledećem sastavu: prof. dr Dragan Ivetić, prof. dr Vesna Stojaković, prof. dr Branislav Popkonstantinović, prof. dr Nebojša Ralević (mentor) i prof. dr Ratko Obradović (mentor).

Copyright © 2022 Katedra za animaciju u inženjerstvu